Boją się Cmen­tarzy Cytaty

Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Nie ro­zumiem, cze­mu ludzie boją się cmen­tarzy. Tak nap­rawdę to je­dyne miej­sce, które­go mie­szkańcy nie mogą ni­komu zro­bić krzywdy. -Carlo Frabetti


nie-ro­zumiem-cze­mu-ludzie-boją ę-cmen­tarzy-tak nap­rawdę-to ­dyne-miej­sce-które­go-mie­szkańcy-nie mogą-­komu-zro­bić
Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Biada żywemu, który umarłego znieważy, zrani jego miłość własną, obrazi jego honor. Umarli są zazdrośni i mściwi. Nie boją się nikogo i niczego, razów ani ran, ani przeważającej liczby wrogów. Nie boją się nawet śmierci. -Curzio Malaparte


Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Ka­tarzy­na spod pol­skiej sfery wykręcała cy­tatom numery. Choć eOs to imię opar­te na minie dziec­ka, częściej jed­nak megiery. -Radziem


ka­tarzy­na-spod-pol­skiej-sfery-wykręcała-cy­tatom-numery-choć-eos-to imię-opar­te-na minie-dziec­ka-częściej-jed­nak-megiery
Boją się Cmen­tarzy Cytaty: I cmen­tarz umiera. Po śmier­ci - sta­je się war­stwą geologiczną. -Wincenty Rzymowski


i cmen­tarz-umiera-po śmier­- sta­ ę-war­stwą-geologiczną
Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłącze­nie duszy od ciała, na­tomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać po­win­ni, to jest odłącze­nie od Boga. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Cmen­tarz to złomo­wis­ko pamięci. -Wojciech Kuczok


Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Cmen­tarze pełne są ludzi niezastąpionych. -Georges Clemenceau


cmen­tarze-pełne-są ludzi-niezastąpionych
Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Na małych cmen­tarzach zmar­li mówią so­bie po imieniu. -Andrzej Coryell


na łych-cmen­tarzach-zmar­li-mówią-so­bie-po imieniu
Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Po­za Fran­cją to tu, to tam w Euro­pie mor­do­wane są całe na­rody, ma­sowo de­por­to­wane, za­kuwa­ne w kaj­da­ny; Ir­landię ob­ra­ca się w cmen­tarz, Włochy ob­ra­ca się w więzienie, Sy­berię za­sied­la się Polską. -Victor Marie Hugo


Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Pus­ty­nia serc, jak na cmen­tarzu życie - grawerowane. -Papużka


pus­ty­nia-serc-jak na cmen­tarzu-życie- grawerowane
Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Nauka jest cmen­tarzys­kiem obu­marłych ludzi. -Miquel de Unamuno


nauka-jest cmen­tarzys­kiem-obu­marłych-ludzi
Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Ludzie boją się zmiany. Nawet na lepsze. -Józef Ignacy Kraszewski


Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Ludzie boją się zmian, na­wet na lepsze... -Józef Ignacy Kraszewski


Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Ludzie boją się zmian, nawet na lepsze... -Józef Ignacy Kraszewski


Boją się Cmen­tarzy Cytaty: By­cie naj­bo­gat­szym człowiekiem na cmen­tarzu mnie nie in­te­resu­je. Kłaść się do łóżka w no­cy z myślą, że stworzy­liśmy coś wspa­niałego... to się dla mnie liczy. -Steve Jobs


by­cie-naj­bo­gat­szym-człowiekiem-na cmen­tarzu-mnie-nie in­te­resu­-kłaść ę-do łóżka-w no­cy-z myślą-że stworzy­liśmy
Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Serca zbrodnią skalane zbrodni się nie boją. -Juliusz Słowacki


serca-zbrodnią-skalane-zbrodni-ę-nie-boją
Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Ludzie boją się tego, czego nie rozumieją. -Anonim


ludzie-boją-ę-tego-czego-nie-rozumieją
Boją się Cmen­tarzy Cytaty: Fut­ro jest cmen­tarzem. Ko­bieta nie po­win­na no­sić na so­bie cmentarza. -Brigitte Bardot


fut­ro-jest cmen­tarzem-ko­bieta nie po­win­na-no­ć-na so­bie-cmentarza