Boję Się Cytaty

Boję Się Cytaty: Boję się Twojej miłości, tej najprawdziwszej i innej. -Jan Twardowski


boję-ę-twojej-miłoś-tej-najprawdziwszej-i-innej
Boję Się Cytaty: Boję się człowieka czerpiącego wiedzę z jednej książki. -Anonim


boję-ę-człowieka-czerpiącego-wiedzę-z-jednej-książki
Boję Się Cytaty: A naj­bar­dziej boję się sa­mej siebie. -MyslacaWierszem


Boję Się Cytaty: Boję się Greków, nawet gdy niosą dary. -Laokoon


boję-ę-greków-nawet-gdy-niosą-dary
Boję Się Cytaty: Nie boję się śmier­ci... Kiedy jest daleko. -jatoja


nie-boję ę-śmier­-kiedy jest daleko
Boję Się Cytaty: I wciąż się boję, że ktoś się we mnie za­kocha bez wzajemności.. -jatoja


i wciąż ę-boję-że ktoś ę-we mnie-za­kocha-bez-wzajemnoś
Boję Się Cytaty: Boję się, że so­bie za dużo wyob­rażę, żeby się zwyczaj­nie rozczarować... -Majka_Majdan


boję-ę-że so­bie-za żo-wyob­rażę-żeby ę-zwyczaj­nie-rozczarować
Boję Się Cytaty: Jeżeli nie boję się śmier­ci w wal­ce o miłość, to śmierc po­win­na bać się mnie. -tkaczu32


jeżeli-nie boję ę-śmier­-w wal­-o miłość-to śmierc-po­win­na-bać ę-mnie
Boję Się Cytaty: Wszędzie słychać ból boję się cię pożegnać Przeg­ra­ne warcaby  -Ariadne


wszędzie-słychać-ból-boję ę-ę-pożegnać-przeg­ra­ne-warcaby 
Boję Się Cytaty: `Os­tatnio źle sy­piam.. i boję się, że po­wodem mo­jej bez­senności możesz być Ty. -bluecaffe


`os­tatnio-ź-sy­piam-i boję-ę-że po­wodem-mo­jej-bez­sennoś-możesz-być-ty
Boję Się Cytaty: Kiedy ma się wroga w środku, ma on nad nami przewagę. Przed samym sobą nie można uciec, a ja boję się nawet próbować. -William Wharton


kiedy-ę-wroga-w-środku-on-nad-nami-przewagę-przed-samym-sobą-nie-można-uciec-a-ja-boję-ę-nawet-próbować
Boję Się Cytaty: Nie boję się uniknąć zimnego strasznego kielicha, z którego mam wypić odurzenie śmierci. -Johann Wolfgang Goethe


nie-boję-ę-uniknąć-zimnego-strasznego-kielicha-z-którego-mam-wypić-odurzenie-śmierci
Boję Się Cytaty: Chciałabym ci pomóc, ale boję się że za­miast po­mocy przy­niosę ci jeszcze większe cierpienie. -NightHuntress


chciałabym- pomóc-ale-boję ę-że za­miast-po­mocy-przy­niosę- jeszcze-większe-cierpienie
Boję Się Cytaty: Boję się Ciebie...Bo wiem ze mo­zesz mnie bar­dziej zra­nic jak 2 met­ro­wy goryl... -bycjakplynacarzeka


boję ę-ciebiebo-wiem-ze mo­zesz-mnie-bar­dziej-zra­nic-jak 2 met­ro­wy-goryl
Boję Się Cytaty: Tak bar­dzo boję się sa­mot­ności, że w pew­nych chwi­lach sa­ma o nią zabiegam. -loquentia


tak-bar­dzo-boję ę-­­noś-że w pew­nych-chwi­lach-­-o ą-zabiegam
Boję Się Cytaty: Boję się, że kiedyś w myślach za­pomnę jak wyglądasz, a nies­te­ty w tym życiu już Cię nie zobaczę.. -AnDree


boję-ę-że kiedyś-w myślach-za­pomnę-jak wyglądasz-a nies­te­ty-w tym-życiu-już-cię-nie zobaczę
Boję Się Cytaty: To nie tak, że boję się um­rzeć. Po pros­tu nie chciałbym być w pob­liżu, kiedy to się stanie. -Woody Allen


to nie tak-że boję ę-um­rzeć-po pros­-nie chciałbym-być-w pob­liżu-kiedy-to ę-stanie
Boję Się Cytaty: Mam ochotę scho­wać się pod kołdrę. Scho­wać się jak wte­dy kiedy byłam małą dziewczynką. Uk­ryć się przed światem, które­go się boję. -Aleksandra_Czarna


mam-ochotę-scho­wać ę-pod-kołdrę-scho­wać ę-jak wte­dy-kiedy-byłam-łą-dziewczynką-uk­ryć ę-przed-światem-które­go ę-boję