Boję Cytaty

Boję Cytaty: Nie boję się śmier­ci... Kiedy jest daleko. -jatoja


nie-boję ę-śmier­-kiedy jest daleko
Boję Cytaty: A naj­bar­dziej boję się sa­mej siebie. -MyslacaWierszem


Boję Cytaty: Boję się Greków, nawet gdy niosą dary. -Laokoon


boję-ę-greków-nawet-gdy-niosą-dary
Boję Cytaty: Boję się człowieka czerpiącego wiedzę z jednej książki. -Anonim


boję-ę-człowieka-czerpiącego-wiedzę-z-jednej-książki
Boję Cytaty: Boję się Twojej miłości, tej najprawdziwszej i innej. -Jan Twardowski


boję-ę-twojej-miłoś-tej-najprawdziwszej-i-innej
Boję Cytaty: Wszędzie słychać ból boję się cię pożegnać Przeg­ra­ne warcaby  -Ariadne


wszędzie-słychać-ból-boję ę-ę-pożegnać-przeg­ra­ne-warcaby 
Boję Cytaty: `Os­tatnio źle sy­piam.. i boję się, że po­wodem mo­jej bez­senności możesz być Ty. -bluecaffe


`os­tatnio-ź-sy­piam-i boję-ę-że po­wodem-mo­jej-bez­sennoś-możesz-być-ty
Boję Cytaty: Nie boję się uniknąć zimnego strasznego kielicha, z którego mam wypić odurzenie śmierci. -Johann Wolfgang Goethe


nie-boję-ę-uniknąć-zimnego-strasznego-kielicha-z-którego-mam-wypić-odurzenie-śmierci
Boję Cytaty: Chciałabym ci pomóc, ale boję się że za­miast po­mocy przy­niosę ci jeszcze większe cierpienie. -NightHuntress


chciałabym- pomóc-ale-boję ę-że za­miast-po­mocy-przy­niosę- jeszcze-większe-cierpienie
Boję Cytaty: Boję się Ciebie...Bo wiem ze mo­zesz mnie bar­dziej zra­nic jak 2 met­ro­wy goryl... -bycjakplynacarzeka


boję ę-ciebiebo-wiem-ze mo­zesz-mnie-bar­dziej-zra­nic-jak 2 met­ro­wy-goryl
Boję Cytaty: Tak bar­dzo boję się sa­mot­ności, że w pew­nych chwi­lach sa­ma o nią zabiegam. -loquentia


tak-bar­dzo-boję ę-­­noś-że w pew­nych-chwi­lach-­-o ą-zabiegam
Boję Cytaty: Boję się, że kiedyś w myślach za­pomnę jak wyglądasz, a nies­te­ty w tym życiu już Cię nie zobaczę.. -AnDree


boję-ę-że kiedyś-w myślach-za­pomnę-jak wyglądasz-a nies­te­ty-w tym-życiu-już-cię-nie zobaczę
Boję Cytaty: Po­wie­rzam ko­lej­ny dzień Bogu, swój los od­da­je w Twe ręce. Może i trochę się boję, ale Pa­nie - ufam Ci. -PróbujPatrzećKolorowo


po­wie­rzam-ko­lej­ny-dzień-bogu-swój-los-od­da­-w twe-rę-może-i trochę ę-boję-ale-pa­nie- ufam-ci
Boję Cytaty: I wciąż się boję, że ktoś się we mnie za­kocha bez wzajemności.. -jatoja


i wciąż ę-boję-że ktoś ę-we mnie-za­kocha-bez-wzajemnoś
Boję Cytaty: Boję się, że so­bie za dużo wyob­rażę, żeby się zwyczaj­nie rozczarować... -Majka_Majdan


boję-ę-że so­bie-za żo-wyob­rażę-żeby ę-zwyczaj­nie-rozczarować
Boję Cytaty: Bar­dziej niż swo­jej śmier­ci boję się śmier­ci ko­goś bliskiego. -bluecaffe


bar­dziej-ż-swo­jej-śmier­-boję ę-śmier­-ko­goś-bliskiego
Boję Cytaty: O niebo nie stoję, piekła się nie boję. -Kasper Bekiesz


o niebo-nie stoję-piekła ę-nie boję
Boję Cytaty: Jeżeli nie boję się śmier­ci w wal­ce o miłość, to śmierc po­win­na bać się mnie. -tkaczu32


jeżeli-nie boję ę-śmier­-w wal­-o miłość-to śmierc-po­win­na-bać ę-mnie