Bolą Okropnie Na Cytaty

Bolą Okropnie Na Cytaty: na okrągło ciągłymi okrągłościami okrężnie okrążany myśli okrągłe z kującymi środ­ka­mi okręgów bolące koło zaokrągla ból mi­lion bóli okrągły koło toczy się okrągle myśli bolą okropnie na okrągło  -dooorotis


Bolą Okropnie Na Cytaty: Okropnie przykro jest patrzeć, jak umiera nadzieja. -Simone de Beauvoir


okropnie-przykro-jest-patrzeć-jak-umiera-nadzieja
Bolą Okropnie Na Cytaty: Okropnie jest żyć wyobraźnią, kiedy się jej nie,ma! -Dana Dumitriu


Bolą Okropnie Na Cytaty: Ludzie chyba zmęczyli się okropnie w ciągu dni i godzin pracy, jeżeli pojęcie szczęścia łączą z bezczynnością. -Karol Fourier


ludzie-chyba-zmęczyli-ę-okropnie-w-ągu-dni-i-godzin-pracy-żeli-pojęcie-szczęścia-łączą-z-bezczynnośą
Bolą Okropnie Na Cytaty: Chorągiewki na dachach okropnie teraz skrzypią i ustawicznie się obracają, bo nie mogą pomiarkować, jak wiatr zawieje, a chciałyby wcześnie na niego natrafić. -Alojzy Żółkowski


chorągiewki-na-dachach-okropnie-teraz-skrzypią-i-ustawicznie-ę-obracają-bo-nie-mogą-pomiarkować-jak-wiatr-zawieje-a-chciałyby-wcześnie-na
Bolą Okropnie Na Cytaty: Bolą mnie różne nienazwane. -James Frey


bolą-mnie-różne-nienazwane
Bolą Okropnie Na Cytaty: Gdy pat­rzysz na bliz­ny, wspom­nienia bolą. -Chemicals


gdy-pat­rzysz-na bliz­ny-wspom­nienia-bolą
Bolą Okropnie Na Cytaty: Bo od nieprzyjaciela nie tak bolą rany, jako gdy je przyjaciel zada zaufany. -Bertrand Saadi z Szirazu


bo-od-nieprzyjaciela-nie-tak-bolą-rany-jako-gdy-przyjaciel-zada-zaufany
Bolą Okropnie Na Cytaty: Kłam­stwa tak gład­ko przechodzą przez us­ta, jak­by nie bo­lały, a bolą. -Katarzyna Grochola


kłam­stwa-tak-gład­ko-przechodzą-przez-us­-jak­by-nie bo­ły-a bolą
Bolą Okropnie Na Cytaty: Cza­sem uśmie­cham się tak sze­roko, że aż bolą mnie poliki... -ktos-do-kochania


cza­sem-uśmie­cham ę-tak-sze­roko-że aż bolą-mnie-poliki
Bolą Okropnie Na Cytaty: Po stra­cie ukocha­nej oso­by, naj­bar­dziej bolą wspom­nienia i nies­pełnione marzenia. -Bruno


po stra­cie-ukocha­nej-oso­by-naj­bar­dziej-bolą-wspom­nienia-i nies­pełnione-marzenia
Bolą Okropnie Na Cytaty: Chy­ba jed­nak wolę ob­ga­dywa­na być za ple­cami, bo słowa wy­powie­dziane w oczy bar­dziej bolą. -MyslacaWierszem


chy­ba-jed­nak-wolę-ob­ga­dywa­na-być-za ple­cami-bo słowa-wy­powie­dziane-w oczy-bar­dziej-bolą
Bolą Okropnie Na Cytaty: Są ta­kie wspom­nienia, które bolą zaw­sze. Bez względu na to, ile cza­su zdążyło już minąć. (z mo­jego mob­lo; 17.02.2015)  -watchingmefall


są ­kie-wspom­nienia-które-bolą-zaw­sze-bez wzglę-na to-ile-cza­su-zdążyło-już-minąć-z-mo­jego-mob­lo-17022015 
Bolą Okropnie Na Cytaty: Nie bolą mnie te głupstwa, które już zrobiłem, ale te, które mam jeszcze zrobić. -Karol Irzykowski


nie-bolą-mnie-te-głupstwa-które-już-zrobiłem-ale-te-które-mam-jeszcze-zrobić
Bolą Okropnie Na Cytaty: Bo jak roz­kwi­tać Tak gasnąć również można Przy swoim szczęściu Gdy le­ci anioł - Dob­rze wie, że za­bolą Końcówki skrzy­deł nieHAiKU  -wdech


bo-jak roz­kwi­ć-tak-gasnąć-również-można-przy-swoim-szczęściu-gdy-­-anioł-dob­rze-wie-że za­bolą-końcówki-skrzy­deł
Bolą Okropnie Na Cytaty: Pączki, pączki, bierz do rączki, Czwar­tek ma­my tłusty, je­my wiel­kie chrusty, po­tem brzuchy bar­dzo bolą, bo pączki w nich swawolą. -cytlopka


pączki-pączki-bierz-do rączki-czwar­tek-­my-tłusty-­my-wiel­kie-chrusty-po­tem-brzuchy-bar­dzo-bolą-bo-pączki-w nich-swawolą
Bolą Okropnie Na Cytaty: jut­ro z obiet­nic roz­pa­da się co rano w mo­jej głowie spóźniasz się o la­ta dni bolą na­wet łóżko n a z b y t  dos­ko­nale mu­zycznie : Ral­ph Ka­min­ski ,,Zawsze,,   -szpulka


jut­ro-z obiet­nic-roz­pa­da-ę-co-rano-w-mo­jej-głowie-spóźniasz-ę-o-­-dni-bolą-na­wet-łóżko-n-a z b y t -­ko­nale-mu­zycznie
Bolą Okropnie Na Cytaty: Im sil­niej­sza emoc­ja, tym większa po­kusa użycia for­my zużytej - im bar­dziej bolą sto­py, tym łat­wiej im zna­leźć sta­ry roz­depta­ny kapeć. -Olga Tokarczuk


im sil­niej­sza-emoc­ja-tym-większa-po­kusa-użycia-for­my-zużytej- im bar­dziej-bolą-sto­py-tym-łat­wiej-im zna­źć-sta­ry