Braku Cytaty

Braku Cytaty: Z braku przeciwnika marnieje odwaga. -Seneka Młodszy


Braku Cytaty: Ideał braku: Brak drak. -Tadeusz Fangrat


Braku Cytaty: Z braku sił i chęć jest chwalebna. -Owidiusz


z-braku-ł-i-chęć-jest-chwalebna
Braku Cytaty: W braku sił i chęć jest chwalebna. -Owidiusz


w-braku-ł-i-chęć-jest-chwalebna
Braku Cytaty: Nagość jest kochanką braku wyobraźni. -Anonim


nagość-jest-kochanką-braku-wyobraź
Braku Cytaty: Braku wyobraźni nie zastąpi doskonała technika. -Mieczysław Jastrun


Braku Cytaty: Giną dobre prawdy z braku dobrej obrony. -Wacław Berent


giną-dobre-prawdy-z-braku-dobrej-obrony
Braku Cytaty: Cnotę widać wyraźniej w czynach niż w ich braku. -Arystoteles


cnotę-widać-wyraźniej-w-czynach-ż-w-ich-braku
Braku Cytaty: Z braku części zamiennych przestały w ludziach działać hamulce. -Elżbieta Grabosz


z-braku-częś-zamiennych-przestały-w-ludziach-działać-hamulce
Braku Cytaty: Czasem przestrzega się zasad mimo braku regulaminu. -Anna Kowalska


czasem-przestrzega-ę-zasad-mimo-braku-regulaminu
Braku Cytaty: Zawsze się znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi. -Albert Camus


zawsze-ę-znajdzie-odpowiednia-filozofia-do-braku-odwagi
Braku Cytaty: Zawsze sie znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi -Albert Camus


zawsze-sie-znajdzie-odpowiednia-filozofia-do-braku-odwagi
Braku Cytaty: Im bliżej nadziei, tym większy niepokój z braku jej ziszczenia. -Pliniusz Młodszy


im-bliżej-nadziei-tym-większy-niepokój-z-braku-jej-ziszczenia
Braku Cytaty: Nie być użytecznym dla nikogo, świadczy o braku wartości. -Kartezjusz


nie-być-użytecznym-dla-nikogo-świadczy-o-braku-wartoś
Braku Cytaty: Je­dyną wol­nością jest świado­mość jej braku. -Papillondenuit


je­dyną-wol­nośą-jest świado­mość-jej-braku
Braku Cytaty: Cnotę wi­dać wy­raźniej w czy­nach niż w ich braku. -Arystoteles


cnotę-wi­dać-wy­raźniej-w czy­nach-ż-w ich-braku
Braku Cytaty: Wystarczy tylko przyznać się do braku talentu, by człowieka uznano za mądrego. -Margaret Atwood


wystarczy-tylko-przyznać-ę-do-braku-talentu-by-człowieka-uznano-za-mądrego
Braku Cytaty: Nie jeden program rozpadł się z powodu braku jednego właściwego gwoździa. -Krystyna Sylwestrzak


nie-jeden-program-rozpadł-ę-z-powodu-braku-jednego-właściwego-gwoździa