Brud­ne Uli­ce Cytaty

Brud­ne Uli­ce Cytaty: Zak­witło mi słońce Nieobecnym gdy brud­ne uli­ce po­mar­szczo­ne deszczem na śmiet­nisku życiowych odpadów Łapię miodo­we chwi­le o Nieznajomy w tros­ce o jutro układam je w wodzie by urosły bo idziesz za mną krok za krokiem ale o mi­lion mi­nut dalej jes­teś na pewno tuż kocham Cię już dziś ry­sując w po­wiet­rzu trop po­pijam kawę sznurówką przy­wiąza­na pragnieniem roz­wiąza­nia mnie do duszy bo słońce wysoko a Ty za mną w objęciach świata. -Afrozja


Brud­ne Uli­ce Cytaty: Brud - patyna czystości. -Wiesław Malicki


Brud­ne Uli­ce Cytaty: Brud­ne­mu chlew na myśli. -Witold Zechenter


Brud­ne Uli­ce Cytaty: Śle­pe uli­ce słyszą, Twoją bez­radność ... -Cykam


Ś­pe-uli­-słyszą-twoją-bez­radność
Brud­ne Uli­ce Cytaty: Po uli­cach chodzi sama piękna, smut­na i bez­domna Dama... Dziś już Nikt Jej nie potrzebuje, Każdy zastępstwo dla Niej znajduje... Pożądanie, Namiętność, Uzależnienie, Agresja, Sukces, Pseudo


Brud­ne Uli­ce Cytaty: Gdy­by nie brud­ne skar­petki,


gdy­by-nie brud­ne-skar­petki-mądrość-wyłaziłaby-mu piętami
Brud­ne Uli­ce Cytaty: Nie­rzad­ko czys­ty zysk pochodzi z brud­nej roboty. -Zbigniew Hołodiuk


nie­rzad­ko-czys­ty-zysk-pochodzi-z brud­nej-roboty
Brud­ne Uli­ce Cytaty: Miłość to tyl­ko brud­ny trik na­tury, by zag­wa­ran­to­wać is­tnienie ludzkości. -William Somerset Maugham


miłość-to tyl­ko-brud­ny-trik-na­tury-by zag­wa­ran­to­wać-is­tnienie-ludzkoś
Brud­ne Uli­ce Cytaty: Zwieść cię może ciągnący uli­cami tłum, wódka w par­ku wy­pita al­bo zachód słońca. -Grzegorz Turnau


zwieść-ę-może-ągnący-uli­cami-tłum-wódka-w ­ku-wy­pita-al­bo-zachód-słońca
Brud­ne Uli­ce Cytaty: Żółty la­ment uli­cy, gdzie nie chodzi nikt. Bi­je trwo­ga żag­la­mi o codzien­ność szyb... -Krzysztof Kamil Baczyński


Żółty-­ment-uli­cy-gdzie-nie chodzi-nikt-bi­-trwo­ga-żag­­mi-o codzien­ność-szyb
Brud­ne Uli­ce Cytaty: Skąpstwo jest jedna z tych namiętności, które z czasem pociągają za sobą brud fizyczny. -Ivo Andrić


skąpstwo-jest-jedna-z-tych-namiętnoś-które-z-czasem-pociągają-za-sobą-brud-fizyczny
Brud­ne Uli­ce Cytaty: Wszys­tkie pieniądze są brud­ne. Gdy­by były czys­te nikt by ich nie chciał. -Carlos Ruíz Zafón


wszys­tkie-pieniądze-są brud­ne-gdy­by były-czys­te-nikt-by ich-nie chciał
Brud­ne Uli­ce Cytaty: Skąpstwo jest jedną z tych namiętności, które z czasem pociągają za sobą brud fizyczny -Ivo Andric


skąpstwo-jest-jedną-z-tych-namiętnoś-które-z-czasem-pociągają-za-sobą-brud-fizyczny
Brud­ne Uli­ce Cytaty: Czy byłeś kiedyś w Kut­nie na dwor­cu w nocy? Jest tak brud­no i brzyd­ko, że pękają oczy  -Kazik Staszewski


czy-byłeś-kiedyś-w kut­nie-na dwor­cu-w nocy-jest-tak-brud­no-i brzyd­ko-że pękają-oczy 
Brud­ne Uli­ce Cytaty: Ech! Dzieło Boże - Brud, smród, lżyć, ćpać, śmiech, śpiew, być -  Człowie­cze Ciało. -fyrfle


ech-dzieło-boże-brud-smród-lżyć-ćpać-śmiech-śpiew-być- -człowie­cze-ciało
Brud­ne Uli­ce Cytaty: W uli­cach ludzkiej duszy is­tnieją śle­pe zaułki, w które nig­dy nie po­win­na zapędzać nas żad­na ukocha­na osoba.. -Riot


w uli­cach-ludzkiej-duszy-is­tnieją-ś­pe-zaułki-w które-nig­dy-nie po­win­na-zapędzać-nas-żad­na-ukocha­na-osoba
Brud­ne Uli­ce Cytaty: Dwudzies­ty pier­wszy wiek- cza­sy, gdy częściej od pa­pierków po cu­kier­kach na uli­cy znaj­dziesz opa­kowa­nie po durexach. -Riot


dwudzies­ty-pier­wszy-wiek-cza­sy-gdy-częściej-od pa­pierków-po cu­kier­kach-na uli­cy-znaj­dziesz-opa­kowa­nie-po durexach
Brud­ne Uli­ce Cytaty: W dzi­siej­szych cza­sach wys­tar­czy, że uśmie­chniesz się do niez­na­jome­go na uli­cy, a już mają Cię za dziwadło... -Nadzieja21


w dzi­siej­szych-cza­sach-wys­tar­czy-że uśmie­chniesz ę-do niez­na­jome­go-na uli­cy-a już-mają-cię-za dziwadło