Burza Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Burza Cytaty: Burza i napór. -Anonim
Burza Cytaty: Burza - trzęsienie nieba. -Jerzy Paczkowski
Burza Cytaty: Miłość to burza po której nie ma tęczy. -Bruno
miłość-to burza-po której nie  tęczy
Burza Cytaty: to burza wokół mnie przy­nosi ciszę ......... -tknp
to burza-wokół-mnie-przy­nosi-ciszę
Burza Cytaty: Oczarowaniem Świet­lne rozgałęzienia Burza za Grojcem  -fyrfle
oczarowaniem-Świet­lne-rozgałęzienia-burza-za grojcem 
Burza Cytaty: Z chmur brzemiennych burzą, muszą się wyładować pioruny. -Fryderyk Engels
z-chmur-brzemiennych-burzą-muszą-ę-wyładować-pioruny
Burza Cytaty: Małżeństwo - port w czasie burzy, częściej jednak burza w porcie. -Petit-Senn
małżeństwo-port-w-czasie-burzy-częściej-jednak-burza-w-porcie
Burza Cytaty: Miłość - to męka w duszy mroczna, burza, co nie zna tęczy. -Samuel Daniel
miłość-to-męka-w-duszy-mroczna-burza-co-nie-zna-tęczy
Burza Cytaty: kap­ryśna wiosno tańczysz deszczem i słońcem gorąca burza  -Deszcz
kap­ryśna-wiosno-ńczysz-deszczem-i słońcem-gorąca-burza 
Burza Cytaty: Burza za ok­nem słońce prze­nika tęczą białą firanę  -silvershadow
burza-za ok­nem-słoń-prze­nika-tęczą-białą-firanę 
Burza Cytaty: Czer­wco­wa burza - Błysk, grzmot i tęczą gore Nasza namiętność. -fyrfle
czer­wco­wa-burza-błysk-grzmot-i tęczą-gore-nasza-namiętność
Burza Cytaty: na łodzi wiary nies­traszna żad­na burza aniel­skie stery...   -Natuuś
na-łodzi-wiary-nies­traszna-żad­na-burza-aniel­skie-stery- 
Burza Cytaty: Miłość musi przyjść i odejść sama jak gorączka albo burza. -Lilian Seymour - Tułasiewicz
miłość-musi-przyjść-i-odejść-sama-jak-gorączka-albo-burza
Burza Cytaty: Burza zmysłów, im gwałtow­niej­sza, tym szyb­ciej się wyładowuje. -Tadeusz Gicgier
burza-zmysłów-im gwałtow­niej­sza-tym-szyb­ciej ę-wyładowuje
Burza Cytaty: tak naprawdę tyl­ko przy tobie niebo zachwy­ca słońcem i gro­zi burzą  -adamzjawora
tak-naprawdę-tyl­ko-przy-tobie-niebo-zachwy­ca-słońcem-i-gro­zi-burzą 
Burza Cytaty: Burza zna więcej nikczemnych podstępów niż włoscy książęta w siedemnastym wieku. -Joseph Conrad
burza-zna-więcej-nikczemnych-podstępów-ż-włoscy-książę-w-siedemnastym-wieku
Burza Cytaty: Zaczął niczym spo­koj­ny wiatr ,skończył jak niszczy­ciel­ska burza. -Kossak
zaczął-niczym-spo­koj­ny-wiatr-skończył-jak niszczy­ciel­ska-burza
Burza Cytaty: gen­de­ryzo­wanie* - to próba za­burza­nia biegu­no­wości, na pot­rze­by ogłupiania jednostki  -wdech
gen­de­ryzo­wanie- to próba-za­burza­nia-biegu­no­woś-na-pot­rze­by-ogłupiania-jednostki 
Burza Cytaty: Każdy mężczyz­na, który przeżył ge­neral­ne porządki w swym do­mu, wie i ro­zumie, dlacze­go burza jest rodza­ju żeńskiego. -Maurice Chevalier
każdy-mężczyz­na-który-przeżył-ge­neral­ne-porządki-w swym-do­mu-wie-i ro­zumie-dlacze­go-burza-jest rodza­ju-żeńskiego
Burza Cytaty: Każdy mężczyzna, który przeżył generalne porządki w swym domu wie i rozumie, dlaczego
każdy-mężczyzna-który-przeżył-generalne-porządki-w-swym-domu-wie-i-rozumie-dlaczego-burza-jest-rodzaju-żeńskiego
Burza Cytaty: Każdy mężczyzna, który przeżył generalne porządki w swoim domu wie i rozumie, dlaczego
każdy-mężczyzna-który-przeżył-generalne-porządki-w-swoim-domu-wie-i-rozumie-dlaczego-burza-jest-rodzaju-żeńskiego
Burza Cytaty: W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie… Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu -Vivian Green
w-życiu-nie-chodzi-o-czekanie-aż-burza-minie-chodzi-o-to-by-nauczyć-ę-ńczyć-w-deszczu
Burza Cytaty: mogąc co­raz mniej nie przes­ta­je chcieć to wszys­tko pot­rze­buje wstrząsu niczym burza garść leków za­mieniam na sport z nadzieją na dłoni  -Smurf007
mogąc-co­raz-mniej-nie-przes­­-chcieć-to-wszys­tko-pot­rze­buje-wstrząsu-niczym-burza-garść-leków-za­mieniam-na sport-z-nadzieją
Burza Cytaty: już kil­ka se­kund po orgazmie w hor­mo­nal­nym wstrząsie.. niczym ma­jowa burza zda­jemy so­bie sprawę, jaką rolę w ruchu od­gry­wają dążenia  -dark smurf
już-kil­ka-se­kund-po orgazmie-w-hor­mo­nal­nym-wstrząsie-niczym ­jowa-burza-zda­jemy-so­bie-sprawę-jaką-rolę-w ruchu-od­gry­wają
Burza Cytaty: pochłonięci sobą za­pachem zmysłów kocha­my się o poranku w nocy dwa ciała burza zmysłów od­da­jemy się przepełnieni naszą miłością  -mydreams
pochłonię-sobą-za­pachem-zmysłów-kocha­my-ę-o-poranku-w-nocy-dwa-ciała-burza-zmysłów-od­da­jemy-ę-przepełnieni-naszą-miłośą 
Burza Cytaty: Poeta jest podobny księciu na obłoku, Który brata się z burzą, a szydzi z łucznika; Lecz spędzony na ziemię i szczuty co kroku Wiecznie się o swe skrzydła olbrzymie potyka -Charles Baudelaire
poeta-jest-podobny-księciu-na-obłoku-który-brata-ę-z-burzą-a-szydzi-z-łucznika-lecz-spędzony-na-ziemię-i-szczuty-co-kroku-wiecznie-ę-o-swe
Burza Cytaty: Miłość przychodzi jak burza, gdy brak parasola prze­nika do os­tatniej suchej nit­ki duszy gdy miłość praw­dzi­wa, nic jej nie wysuszy  -Gold Fishy
miłość-przychodzi-jak burza-gdy-brak-parasola-prze­nika-do os­tatniej-suchej-nit­ki-duszy-gdy-miłość-praw­dzi­wa-nic-jej-nie wysuszy 
Burza Cytaty:
i z uśmie­chem-pat­rz-na świat-niech-nie zat­rzy­-ę-burza-niech-nie pow­strzy­-cię-wiatr-~ju­lia-zamojska 
Burza Cytaty: dziew­czy­no jesienna bądź … ta­ka nienasycona niecodzienna ta­ka … jak na dworze burza z pioru­nami i wichurą która wszys­tko wzburza bądź ... moją obsesją głęboką życia refleksją moim bądź zniewoleniem zdu­mieniem i zwątpieniem ek­stazą bądź i szałem ma­gicznym zaklęciem które be­zus­tannie szeptałem  -Maverick123
Burza Cytaty: Ogar­nia mnie strach. Wszecho­gar­niający strach i za­burza wszys­tko. Nie mogę przez niego spać, nie mogę się skupić. A dlacze­go on mnie go­ni ?  Cze­ka mnie ważne dla mnie wyz­wa­nie i chciałabym aby mo­ja pew­ność w swe umiejętności mnie nie zawiodła. Lecz boję się. -Aleksandra_Czarna
Burza Cytaty: Czym jest miłość? Gwałtowną uciechą? Młodym marze­niem? Skow­ronkiem? Przychodzi i od­chodzi, niczym burza let­nia. Zos­ta­wia po so­bie zniszcze­nie, choć ga­si prag­nienie. Czym są sple­cione dłonie i głowa wspar­ta na ra­mieniu? Czym są stęsknione no­ce i uk­ry­te łzy? Czy miłość prze­mija czy os­ta­je na wieki? Odejdę, wy­bacz. Czym jest miłość, po­wiedz mi... -PrzerostDuszy
Burza Cytaty: NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 05.06.2016r. Czer­wco­we noce Budzą kochanków śpiewem Świ­tu bez rosy Po­daj życiu dłoń! Puść śmierć! - Bóg mówi tobie, W drodze do Naim. Do światła wciąż pcha, Niczym no­cy mo­tyl - ćma. Chrabąszcz majowy. Roz­kosz z marzeń Miłości chwi­la tłusta
Burza Cytaty: Pu­kam do Ciebie od lat De­likat­nie jak let­ni wiatr Co roz­wiewa dmuchawce Roz­nosząc ba­bie lato Po­dob­no krop­la drąży skalę Lecz prze­cież ser­ce Twoje Nie jest z kamienia I rozpływam się po osierdziu Chciałbym cza­sem być burzą Zro­bić za­mieć, bić gradem Uderzyć pioru­nem z jas­ne­go nieba Lecz nies­te­ty nie jes­tem Zeusem  -szpiek
Burza Cytaty: gdy nie miałem domu ona przyjęła mnie pod swój dach. objęła mnie i niczym ptak scho­wała w swoich skrzydłach. ot­worzyła prze­de mną świąty­nię swoich ud, og­rzała ciepłem swoich ra­mion i piersi. dała mi schro­nienie przed burzą i zos­tała moją ostoją, a jej od­dech przy uchu wniknął we mnie na zawsze. Już zna­lazłem dom, ona nim jest. -Miły Młody Człowiek
Burza Cytaty: Miłość jest wte­dy, kiedy chcesz z kimś prze­zywać wszys­tkie czte­ry po­ry ro­ku. Kiedy chcesz z kimś uciekać przed wiosenną burzą pod osy­pane kwieciem bzy, a la­tem zbierać z tym kimś ja­gody... i pływać w rze­ce. Je­sienią ro­bić ra­zem po­widła i uszczel­niać ok­na przed wiat­rem. Zimą - po­magać przet­rwać ka­tar i długie wie­czo­ry, a jak już będzie zim­no, roz­pa­lać ra­zem w piecu. -Janusz Leon Wiśniewski