Burzy W piękny Czas Cytaty

Burzy W piękny Czas Cytaty: Najczęstszy ludzki błąd - nie przewidzieć burzy w piękny czas. -Niccolo Machiavelli


najczęstszy-ludzki-błąd-nie-przewidzieć-burzy-w-piękny-czas
Burzy W piękny Czas Cytaty: Naj­częstszy ludzki błąd - nie prze­widzieć burzy w piękny czas. -Niccolò Machiavelli


naj­częstszy-ludzki-błąd- nie prze­widzieć-burzy-w piękny-czas
Burzy W piękny Czas Cytaty: Był ta­ki (piękny) czas, że nie znałam większe­go trium­fu niż wy­wołać twój śmiech. -Gold Fishy


był-­ki-piękny-czas-że nie znałam-większe­go-trium­fu-ż-wy­wołać-twój-śmiech
Burzy W piękny Czas Cytaty: Co ja­kiś czas siekły nas po twarzy zabłąka­ne krop­le deszczu. Nie ścierałam ich. Dzięki nim świat wy­dawał się pełen życia. Zaz­drościłam burzy, że wszys­cy tak się nią przejmują. -Sue Monk Kidd


Burzy W piękny Czas Cytaty: Czas goi wszelkie rany. Czas zawsze prawdę ujawni. Najlepszym nauczycielem jest czas. -Menander


czas-goi-wszelkie-rany-czas-zawsze-prawdę-ujawni-najlepszym-nauczycielem-jest-czas
Burzy W piękny Czas Cytaty: Przyjaciel w potrzebie jest lepszy niż cisza po burzy. -Eurypides


przyjaciel-w-potrzebie-jest-lepszy-ż-cisza-po-burzy
Burzy W piękny Czas Cytaty: Rozum wznosi wokół siebie mury, serce je burzy. -Anonim


rozum-wznosi-wokół-siebie-mury-serce-burzy
Burzy W piękny Czas Cytaty: Zdania bywają piękne przez resztę nieuspokojonej w nich burzy. -Alain


zdania-bywają-piękne-przez-resztę-nieuspokojonej-w-nich-burzy
Burzy W piękny Czas Cytaty: Przyjaciel w potrzebie jest lepszy niż cisza morska po burzy. -Eurypides


przyjaciel-w-potrzebie-jest-lepszy-ż-cisza-morska-po-burzy
Burzy W piękny Czas Cytaty: Małżeństwo - port w czasie burzy, częściej jednak burza w porcie. -Petit-Senn


małżeństwo-port-w-czasie-burzy-częściej-jednak-burza-w-porcie
Burzy W piękny Czas Cytaty: błysk nieba płoszy cichnie wszys­tko w oddali świeżość po burzy  -Cykam


błysk-nieba-płoszy-cichnie-wszys­tko-w oddali-świeżość-po burzy 
Burzy W piękny Czas Cytaty: Nie sposób wyobrazić sobie wszystkich sposobów, jakimi próżność burzy swoje własne plany. -Philip Chesterfield


nie-sposób-wyobrazić-sobie-wszystkich-sposobów-jakimi-próżność-burzy-swoje-własne-plany
Burzy W piękny Czas Cytaty: Bo kochać znaczy tworzyć, poczynać w barwie burzy rzeźbę gwiazdy i ptaka w łun czerwonych marmurze. -Krzysztof Kamil Baczyński


bo-kochać-znaczy-tworzyć-poczynać-w-barwie-burzy-rzeźbę-gwiazdy-i-ptaka-w-łun-czerwonych-marmurze
Burzy W piękny Czas Cytaty: Miej czas na to, aby po­myśleć - to źródło mo­cy. Miej czas na mod­litwę - to naj­większa siła na ziemi. Miej czas na uśmiech - to mu­zyka duszy. -Matka Teresa z Kalkuty


miej-czas-na to-aby po­myść- to źródło-mo­cy-miej czas-na mod­litwę- to naj­większa-ła-na ziemi-miej czas-na uśmiech
Burzy W piękny Czas Cytaty: Tyl­ko ta jed­na krop­la Burzy która przeszła przed chwilą Zniszczyła Wi­dok w je­zio­rze ……………………. Interesujące  -samothnick


tyl­ko- jed­na-krop­-burzy-która-przeszła-przed-chwilą-zniszczyła-wi­dok-w ­zio­rze-interesują 
Burzy W piękny Czas Cytaty: Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy. -Franciszek Salezy Św


Życie-to-czas-w-którym-szukamy-boga-Śmierć-to-czas-w-którym-go-znajdujemy-wieczność-to-czas-w-którym-go-posiadamy
Burzy W piękny Czas Cytaty: Idziemy łąką, z pol­ny­mi kwiatami niesiemy słońce, tym ludziom przed nami By chwi­le szczęścia roz­da­wać garściami A te naj­gor­sze zos­ta­wić za nami Spoj­rzałeś na mnie piękny­mi oczami A mo­je za­raz za­lały się łzami Sple­cione ser­ca miłości więzami A drob­ne ciało Twy­mi ramionami Szepnąłeś do ucha piękny­mi słowami By za­raz nad my­mi schy­lić się ustami I wtem ująłeś za ser­ce myślami Że już na zaw­sze będziemy aniołami  -hchknight


Burzy W piękny Czas Cytaty: Czas jest cierpieniem, czas jest nadzieją, czas jest wejściem w samego siebie. Ale nie jest już... pieniądzem. -Anita


czas-jest-cierpieniem-czas-jest-nadzieją-czas-jest-wejściem-w-samego-siebie-ale-nie-jest-już-pieniądzem