By Nie Była Historia Cytaty

By Nie Była Historia Cytaty: Jakakolwiek by nie była historia, tylko wielki człowiek może ją napisać. -Oscar Wilde


jakakolwiek-by-nie-była-historia-tylko-wielki-człowiek-może-ją-napisać
By Nie Była Historia Cytaty: Quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. -Aldous Huxley


quizá-más-grande-lección-de-historia-es-nadie-aprendió-las-lecciones-de-historia
By Nie Była Historia Cytaty: Historia wielkich wydarzeń na tym świecie zaledwie jest historią jego zbrodni. -Wolter


historia-wielkich-wydarzeń-na-tym-świecie-zaledwie-jest-historią-jego-zbrodni
By Nie Była Historia Cytaty: Quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. -Adolf Hitler


quizás-más-grande-y-mejor-lección-de-historia-es-nadie-aprendió-las-lecciones-de-historia
By Nie Była Historia Cytaty: La historia de los grandes acontecimientos del mundo apenas es más que la historia de sus crímenes. -Voltaire


la-historia-de-los-grandes-acontecimientos-del-mundo-apenas-es-más-historia-de-sus-crímenes
By Nie Była Historia Cytaty: La historia se repite. Ese es uno de los errores de la historia. -Charles Robert Darwin


la-historia-se-repite-ese-es-uno-de-los-errores-de-historia
By Nie Była Historia Cytaty: Los libros siempre hablan de otros libros y cada historia cuenta una historia que ya se ha contado. -Umberto Eco


los-libros-siempre-hablan-de-otros-libros-y-cada-historia-cuenta-una-historia-ya-se-ha-contado
By Nie Była Historia Cytaty: No hay más que una historia: La historia del hombre. Todas las historias nacionales no son más que capítulos de la mayor. -Rabindranath Tagore


no-hay-más-una-historia-la-historia-del-hombre-todas-las-historias-nacionales-no-más-capítulos-de-mayor
By Nie Była Historia Cytaty: Historia ludzkich poglądów jest rzadko czymś więcej niż historią ludzkich błędów. -Wolter


historia-ludzkich-poglądów-jest-rzadko-czymś-więcej-ż-historią-ludzkich-błędów
By Nie Była Historia Cytaty: była zna­na w całym mieście, na każdej ulicy, jej pos­tać z ga­zet nie schodziła, bo kloszar­dem była  -tusiak


była-zna­na-w całym-mieście-na-każdej-ulicy-jej-pos­ć-z ga­zet-nie schodziła-bo-kloszar­dem-była 
By Nie Była Historia Cytaty: Była Je­go tłem, Lalką ub­raną w ład­ne piórka, Cieniem, bez które­go nikt jej nie widział. Była wiat­rem znad doliny, Pias­kiem pod stopami, La­taw­cem unoszącym się na niebie. Była za­bawką bez sznurków, Bez­ludną wyspą, oazą spo­koju, Śmie­chem i pośpie­chem Je­go życia. Ona i On. Po­dob­ni? In­ni? Szczęśliwi... -Marie


By Nie Była Historia Cytaty: ..Ogólnie uj­mując , rzecz była ciut sprośna : ......On Ją wiel­bił cicho Ona była głośna ...... றiℓℓ... -mill


ogólnie-uj­mując-rzecz-była-ciut-sprośna-on-ją wiel­bił-cicho-ona-była-głośna-றiℓℓ
By Nie Była Historia Cytaty: Szczęśliwa była by literatura, gdyby nie była rzeczą modną i gdyby się nią chcieli zajmować tylko ci, dla których jest stworzona. -Stendhal


szczęśliwa-była-by-literatura-gdyby-nie-była-rzeczą-modną-i-gdyby-ę-ą-chcieli-zajmować-tylko-dla-których-jest-stworzona
By Nie Była Historia Cytaty: Bóg nie stworzył kobiety z głowy mężczyzny - aby nim nie rządziła, nie stworzył z nogi - aby nie była niewolnicą, ale z żebra - aby była bliska jego sercu! -Anonim


bóg-nie-stworzył-kobiety-z-głowy-mężczyzny-aby-nim-nie-rządziła-nie-stworzył-z-nogi-aby-nie-była-niewolnicą-ale-z-żebra-aby-była
By Nie Była Historia Cytaty: Wciąż była za­kocha­na, może na­wet jeszcze bar­dziej. Mi­mo że wszys­tko pog­rze­bała, ser­ce nie umiało zre­zyg­no­wać z uczu­cia i uk­ryło je głębo­ko. Wbrew so­bie była ska­zana na to, by kochać już na zawsze. -Ángela Becerra


By Nie Była Historia Cytaty: Była ko­bietą wątpli­wej jakości czer­wo­na su­kien­ka, skóra i kości. Oczy - niewinne Us­ta - ponętne. Od­dech - miarowy Krok jednakowy. Jej myśli - grzeczne Je­go - lu­bieżne. Była ko­bietą wątpli­wej ja­kości czer­wo­na su­kien­ka, skóra i kości. Ju­lia sztyw­na i bla­da cała wciąż była gorąca gdy umierała. -abaj


By Nie Była Historia Cytaty: Historia nie jest domeną szczęścia. -Fryderyk Hegel


historia-nie-jest-domeną-szczęścia
By Nie Była Historia Cytaty: