By Prowadzić Ludzi I żywić Cytaty

By Prowadzić Ludzi I żywić Cytaty: Odnajdziesz swoją drogę w


odnajdziesz-swoją-drogę-w-księdze-są-w-niej-zebrane-słowa-boga-by-prowadzić-ludzi-i-żywić-ich-w-drodze
By Prowadzić Ludzi I żywić Cytaty: Krótkie życie nie poz­wa­la nam żywić od­ległych nadziei. -Horacy


krótkie-życie-nie poz­wa­-nam-żywić-od­ległych-nadziei
By Prowadzić Ludzi I żywić Cytaty: Nie idzie o to, aby rozpłynąć się w jakiejś idei. Nie. Trzeba właśnie jako pojedynczy człowiek prowadzić walkę nie o urzeczywistnienie jakiejś idei, to jest rządzącej ludźmi formy, lecz właśnie swobodnego panowania rzeczywistych, żywych ludzi nad życiem, wszystkimi formami. -Stanisław Leopold Brzozowski


By Prowadzić Ludzi I żywić Cytaty: Dob­ry Boże, ile sza­cun­ku można żywić do Naj­wyższej Is­to­ty, która uważała za niezbędne włączyć do swe­go bos­kiego pla­nu stworze­nia ta­kie zja­wis­ka, jak flegmę i próchnicę zębów? Cóż, u licha, po­wodo­wało je­go spaczo­nym, złośli­wym, ska­tolo­gicznym umysłem, kiedy poz­ba­wił sta­rych ludzi kon­tro­li nad stol­cem? Po co, u licha, stworzył ból?  -Joseph Heller


By Prowadzić Ludzi I żywić Cytaty: Można żywić dla kogoś jak najlepsze uczucia i nie mieć ochoty mówić o tym. -Jean Paul Sartre


można-żywić-dla-kogoś-jak-najlepsze-uczucia-i-nie-mieć-ochoty-mówić-o-tym
By Prowadzić Ludzi I żywić Cytaty: Miłość może żywić się najmniejszą odrobiną nadziei, ale zupełnie bez niej istnieć nie zdoła. -Walter Scott


miłość-może-żywić-ę-najmniejszą-odrobiną-nadziei-ale-zupełnie-bez-niej-istnieć-nie-zdoła
By Prowadzić Ludzi I żywić Cytaty: Można żywić dla ko­goś jak naj­lep­sze uczu­cia i nie mieć ocho­ty mówić o tym. -Jean-Paul Sartre


można-żywić-dla-ko­goś-jak naj­lep­sze-uczu­cia-i nie mieć-ocho­ty-mówić-o tym
By Prowadzić Ludzi I żywić Cytaty: Którą drogą człowiek chce pójść, tą na­leży go prowadzić. -Talmud


którą-drogą-człowiek-chce-pójść-tą na­ży-go prowadzić
By Prowadzić Ludzi I żywić Cytaty: Wam kury szczać prowadzić, a nie politykę robić. -Józef Piłsudski


wam-kury-szczać-prowadzić-a-nie-politykę-robić
By Prowadzić Ludzi I żywić Cytaty: Miłość może żywić się naj­mniej­szą od­ro­biną nadziei, ale zu­pełnie bez niej is­tnieć nie zdoła. -Walter Scott


miłość-może-żywić ę-naj­mniej­szą-od­ro­biną-nadziei-ale-zu­pełnie-bez-niej-is­tnieć-nie zdoła
By Prowadzić Ludzi I żywić Cytaty: Na­tura i pi­sanie zdają się żywić do siebie wrodzo­ne an­se; poz­nać je ze sobą, a roz­szar­pią się na strzępy. -W » Virginia Woolf » Orlando


na­tura-i pi­sanie-zdają ę-żywić-do siebie-wrodzo­ne-an­se-poz­nać- ze sobą-a roz­szar­pią ę-na strzępy
By Prowadzić Ludzi I żywić Cytaty: Kto jest głupszy - głupiec, czy ten, który daje mu się prowadzić? -Obi Wan Kenobi


kto-jest-głupszy-głupiec-czy-ten-który-daje-mu-ę-prowadzić
By Prowadzić Ludzi I żywić Cytaty: Prowadzić dziennik, wpatrywać się w siebie - to najskuteczniejszy sposób, by całkowicie zniekształcić własny wizerunek. -Paul Claudel


prowadzić-dziennik-wpatrywać-ę-w-siebie-to-najskuteczniejszy-sposób-by-całkowicie-zniekształć-własny-wizerunek
By Prowadzić Ludzi I żywić Cytaty: Przyjemności są zawsze niepraktyczne; mogą nie prowadzić nas do żadnej nagrody, same bowiem są nagrodą. -Hans Selye


przyjemnoś-są-zawsze-niepraktyczne-mogą-nie-prowadzić-nas-do-żadnej-nagrody-same-bowiem-są-nagrodą
By Prowadzić Ludzi I żywić Cytaty: Doświadczenie nauczyło mnie, że uczciwość i zdradzanie własnych uczuć mogą prowadzić tylko do jednego - do katastrofy. -Margaret Atwood


doświadczenie-nauczyło-mnie-że-uczciwość-i-zdradzanie-własnych-uczuć-mogą-prowadzić-tylko-do-jednego-do-katastrofy
By Prowadzić Ludzi I żywić Cytaty: Niechaj każdy z was gorliwie zmierza tam, kędy go prowadzić winna miłość bez wszelkich uprzedzeń. -Gotthold Ephraim Lessing


niechaj-każdy-z-was-gorliwie-zmierza-tam-kędy-go-prowadzić-winna-miłość-bez-wszelkich-uprzedzeń
By Prowadzić Ludzi I żywić Cytaty: Jeśli nie pokonasz swojej tendencji do poddawania się zbyt szybko, twoje życie będzie prowadzić donikąd -Masutatsu Oyama


jeśli-nie-pokonasz-swojej-tendencji-do-poddawania-ę-zbyt-szybko-twoje-życie-będzie-prowadzić-donikąd
By Prowadzić Ludzi I żywić Cytaty: Nauka jest kłótliwa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czynienia, musisz prowadzić wiecznie proces sądowy. -Isaac Newton


nauka-jest-kłótliwa-i-piękna-jeśli-chcesz-mieć-z-ą-coś-do-czynienia-musisz-prowadzić-wiecznie-proces-sądowy