By zaim­ponwać Ludziom Cytaty

By zaim­ponwać Ludziom Cytaty: I znów człowiek wy­daje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie pot­rze­buje, by zaim­ponwać ludziom, których nie lubi. -Danny Kaye


i znów-człowiek-wy­daje-pieniądze-których-nie -na rzeczy-których-nie pot­rze­buje-by zaim­ponwać-ludziom-których-nie lubi
By zaim­ponwać Ludziom Cytaty: Ludzie ludzi zabijają Ludzie ludziom krzywdę robią Ludzie ludziom ból zadają Ludzie ludźmi ciało zdobią To nieludzkie i brutalne Człowiek gor­szy od zwierzęcia Szczątki ludzkie łat­wo­pal­ne Tyl­ko dla majątku wzięcia Ludzie ludziom są nie równi W ludziach brak już człowie­czeństwa Ludzi ludziom małomówni Ludzie chcą znów bezpieczeństwa Wier­sz ma na­wiązy­wać do książki Zo­fii Nałkow­skiej pt.


By zaim­ponwać Ludziom Cytaty: . . . nie ma żadnego Pawła, ten człowiek nazywał się Szaweł i był Szawłem,i jako Szaweł opowiadał ludziom z Koryntu o niezmiernie tanich kiełbasach, które nazywał wiarą, nadzieją i miłością, które chwalił za lekkostrawność, które dziś jeszcze, pod postacią coraz to innego Szawła, potrafi ludziom wmówić. -Gunter Grass


By zaim­ponwać Ludziom Cytaty: Najmilsza ludziom nadzieja. -Bias z Prieny


By zaim­ponwać Ludziom Cytaty: Rybom woda, ludziom zgoda. -Aleksander Fredro


By zaim­ponwać Ludziom Cytaty: Coś ty ludziom uczynił, Mickiewiczu? -Cyprian Kamil Norwid


By zaim­ponwać Ludziom Cytaty: Ludzie ludziom zgotowali ten los. -Zofia Nałkowska


By zaim­ponwać Ludziom Cytaty: Naj­mil­sze ludziom pochlebstwa. -Bujak Bogusław


By zaim­ponwać Ludziom Cytaty: Ludziom po­magaj i coś od siebie im daj. -Bujak Bogusław


ludziom-po­magaj-i coś-od siebie-im daj
By zaim­ponwać Ludziom Cytaty: Władza imponuje tylko małym ludziom. -Stefan Wyszyński kard


By zaim­ponwać Ludziom Cytaty: Bo­gu ser­ce, ludziom uśmiech, so­bie Krzyż. -Jan Vianney


bo­gu-ser­-ludziom-uśmiech-so­bie-krzyż
By zaim­ponwać Ludziom Cytaty: Naj­mil­sza ludziom nadzieja. -Bias z Prieny


By zaim­ponwać Ludziom Cytaty: Często cierpienia dają ludziom pouczenie. -Ezop


często-cierpienia-dają-ludziom-pouczenie
By zaim­ponwać Ludziom Cytaty: Żyjąc odważnie, narażam się ludziom. -Zofia Kucówna


By zaim­ponwać Ludziom Cytaty: Bóg zesłał ludziom pożywienie, a diabeł kucharzy. -Lew Tołstoj


bóg-zesłał-ludziom-pożywienie-a-diabeł-kucharzy
By zaim­ponwać Ludziom Cytaty: Często cier­pienia dają ludziom pouczenie. -Ezop


często-cier­pienia-dają-ludziom-pouczenie
By zaim­ponwać Ludziom Cytaty: Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień. -Homer


los-dał-ludziom-odwagę-znoszenia-cierpień
By zaim­ponwać Ludziom Cytaty: Biada ludziom, którzy się miłością nasycą. -Juliusz Słowacki