Być Dla Cytaty

Być Dla Cytaty: Jedyną rzeczą jaką kobieta może zrobić dla zapewnienia sobie przyzwoitego bytu - to być dobrą dla takiego mężczyzny, którego stać na to, żeby był dla niej dobry. -George Bernard Shaw


jedyną-rzeczą-jaką-kobieta-może-zrobić-dla-zapewnienia-sobie-przyzwoitego-bytu-to-być-dobrą-dla-takiego-mężczyzny-którego-stać-na-to
Być Dla Cytaty: Nie mo­zesz być dla siebie wszys­tkim, ale mo­zesz byc dla siebie człowiekiem...Usza­nuj to, sko­ro in­ni nie potrafią. -kate-em


nie-mo­zesz-być-dla-siebie-wszys­tkim-ale-mo­zesz-byc-dla-siebie-człowiekiemusza­nuj-to-sko­ro-in­-nie potrafią
Być Dla Cytaty: Łatwiej jest być dobrym dla wszystkich niż dla kogoś. -Aleksander Dumas Jr


Łatwiej-jest-być-dobrym-dla-wszystkich-ż-dla-kogoś
Być Dla Cytaty: Dla świata jesteś nikim, ale dla kogoś możesz być całym światem. -Anonim


dla-świata-jesteś-nikim-ale-dla-kogoś-możesz-być-całym-światem
Być Dla Cytaty: Łat­wiej jest być dob­rym dla wszys­tkich niż dla kogoś. -Aleksander Dumas


Łat­wiej-jest być-dob­rym-dla-wszys­tkich-ż-dla-kogoś
Być Dla Cytaty: Ja nie dla ludzi chcę być kimś.Chcę być kimś dla siebie. -CyTatka^^


ja nie dla-ludzi-chcę-być-kimśchcę-być-kimś-dla-siebie
Być Dla Cytaty: To co wy­daje nam się być piekłem na ziemi dziś, jut­ro może być dla nas niebem. -Nadzieja21


to co wy­daje-nam ę-być-piekłem-na ziemi-dziś-jut­ro-może-być-dla-nas-niebem
Być Dla Cytaty: Nie zaw­sze pot­ra­fimy być wdzięczni innym... Nie zaw­sze pot­ra­fimy się odwdzięczyć... Dla mo­jej sios­try dla której za­miast być przy­jacielem cza­sami jes­tem wrogiem... -opuszczona


nie-zaw­sze-pot­ra­fimy-być-wdzięczni-innym-nie-zaw­sze-pot­ra­fimy ę-odwdzięczyć-dla-mo­jej-sios­try-dla-której za­miast-być
Być Dla Cytaty: Nie sta­raj się być dla wszys­tkich częściowo - bądź dla jed­nej oso­by - całkowicie. -chrupcia


nie-sta­raj ę-być-dla-wszys­tkich-częściowo- bądź-dla-jed­nej-oso­by- całkowicie
Być Dla Cytaty: Awangardą można być dla kawału, dla ułatwienia sobie życia w młodości, ale awangardzista z siwym łbem to coś bardzo krępującego, ponurego. -Jan Cybis


awangardą-można-być-dla-kawału-dla-ułatwienia-sobie-życia-w-młodoś-ale-awangardzista-z-siwym-łbem-to-coś-bardzo-krępującego-ponurego
Być Dla Cytaty: Konstytucja powinna być ojcowizną narodową, w której lud znajdzie jednocześnie pożywienie dla ducha i pożywienie dla ciała. -Franncois Noel Babeuf


konstytucja-powinna-być-ojcowizną-narodową-w-której-lud-znajdzie-jednocześnie-pożywienie-dla-ducha-i-pożywienie-dla-ciała
Być Dla Cytaty: Szczęście to być z kimś. I być dla dru­giej oso­by kimś jedynym. -Josephine Hart


szczęście-to być-z kimś-i być-dla-dru­giej-oso­by-kimś-jedynym
Być Dla Cytaty: Trze­ba ro­bić każde dzieło, jak­by miało być os­tatnim w życiu. Jak­by miało być tes­ta­men­tem i pom­ni­kiem dla sa­mego siebie. -Stanisław Szukalski


trze­ba-ro­bić-każde-dzieło-jak­by-miało-być-os­tatnim-w życiu-jak­by miało-być-­­men­tem-i pom­­kiem-dla-­mego-siebie
Być Dla Cytaty: Co nie jest pożyteczne dla roju, nie może być tak samo pożyteczne dla pszczoły. -Marek Aureliusz


co-nie-jest-pożyteczne-dla-roju-nie-może-być-tak-samo-pożyteczne-dla-pszczoły
Być Dla Cytaty: Chcę ci coś dać, tak po pros­tu - dla­tego, że po­jawiłeś się w moim życiu. Do­ceń to. Nie lek­ce­waż tyl­ko dla­tego, że nie mu­siałeś te­go zdo­być podstępem. -Gold Fishy


Być Dla Cytaty:


Być Dla Cytaty: Lu­biła morze je­dynie za je­go burzli­wość, a zieleń tyl­ko wśród ruin. Z każdej rzeczy mu­siała wy­dobyć jakąś korzyść dla siebie i od­rzu­cała ja­ko zbędne to wszys­tko, co w da­nej chwi­li nie mogło być po­kar­mem dla jej serca. -F » Gustaw Flaubert » Pani Bovary


Być Dla Cytaty: Skauting nie jest wy­myślo­ny dla waszej ucie­chy, ale wiele wy­maga. Nie za­bieraj­cie się do skautin­gu dla­tego tyl­ko, że się wam po­doba, lecz aby wpra­wiać się do służby dla swo­jego kra­ju. Wte­dy po­siądziecie ducha pat­riotyz­mu, który każdy chłopiec wi­nien po­siadać, jeśli ma być godzien spożywa­nia chleba. -Robert Baden-Powell