Być taką Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Być taką Cytaty: Można kobietę kochać nie taką, jak jest, ale taką, jakby być mogła. -Henryk Sienkiewicz
można-kobietę-kochać-nie-taką-jak-jest-ale-taką-jakby-być-mogła
Być taką Cytaty: To mu­si być ok­ropne, mieć taką świadomość, w której są równoczesne jest, będzie i było. -Czesław Miłosz
to mu­-być-ok­ropne-mieć-taką-świadomość-w-której są równoczesne-jest-będzie-i było
Być taką Cytaty: Kto ją ob­darzył taką de­likat­nością? Mu­si jej być bar­dzo nielek­ko. W życiu tym, w świecie tym. -Edward Stachura
kto-ją ob­darzył-taką-de­likat­nośą-mu­-jej-być-bar­dzo-nielek­ko-w życiu-tym-w świecie-tym
Być taką Cytaty: Żaden mężczyzna nie jest zainteresowany kobietą taką, jaką ona jest, ale taką, jaką ją sobie wyobraża. -Anonim
Żaden-mężczyzna-nie-jest-zainteresowany-kobietą-taką-jaką-ona-jest-ale-taką-jaką-ją-sobie-wyobraża
Być taką Cytaty: Wierz mi, to jest naj­lep­szy sposób, żeby uk­ryć strach. Być taką, hej, do przodu. Żeby nikt się nie domyślił. -Katarzyna Grochola
wierz-mi-to jest naj­lep­szy-sposób-żeby-uk­ryć-strach-być taką-hej-do przodu-Żeby-nikt ę-nie domyślił
Być taką Cytaty: Sprawa kobiet to sprawa wyobraźni. Żaden mężczyzna nie jest zainteresowany kobietą taką, jaką ona jest, ale taką, jaką ją sobie wyobraża. -Krzysztof Teodor Toeplitz
sprawa-kobiet-to-sprawa-wyobraź-Żaden-mężczyzna-nie-jest-zainteresowany-kobietą-taką-jaką-ona-jest-ale-taką-jaką-ją-sobie-wyobraża
Być taką Cytaty: Praw­da jest niez­mien­na. Praw­dy nie da się zniszczyć taką czy inną de­cyzją, taką czy inną ustawą. -ks. Jerzy Popiełuszko
praw­da-jest niez­mien­na-praw­dy nie da ę-zniszczyć-taką-czy-inną-de­cyzją-taką-czy-inną-ustawą
Być taką Cytaty: Żadna nie może być taką samą kochanką dla dwu mężczyzn. Każde posiadanie jej przez innego mężczyznę przechodzi po niej jak fala, wciąż zmieniając jej istotę. -Maria Meiedźwiecka
Żadna-nie-może-być-taką-samą-kochanką-dla-dwu-mężczyzn-każde-posiadanie-jej-przez-innego-mężczyznę-przechodzi-po-niej-jak-fala-wciąż
Być taką Cytaty: Być może rzeczy pójdą lep­szym i równiej­szym biegiem za lat kil­kadziesiąt. Na ra­zie jes­teśmy ska­zani na taką elitę po­lityczną, która wy­wołuje u przyz­woite­go człowieka ru­mieniec wstydu. -Stanisław Lem
Być taką Cytaty: Przyjąć dob­ro­wol­nie cier­pienie za dru­giego człowieka to coś więcej niż tyl­ko cier­pieć. Na taką de­cyzję mogą się zdo­być tyl­ko ludzie wewnętrznie wolni. -ks. Jerzy Popiełuszko
przyjąć-dob­ro­wol­nie-cier­pienie-za dru­giego-człowieka-to coś-więcej-ż-tyl­ko-cier­pieć-na taką-de­cyzję-mogą ę-zdo­być
Być taką Cytaty: Jakie to bolesne być kochanym za nic, czyli za to, że się jest. Jaki niepokój niesie taka miłość. Jak z niedowierzania plączą się myśli i serce puchnie od przyśpieszonych uderzeń. Jak świat odsuwa się i traci dotykalność. -Olga Tokarczuk
Być taką Cytaty: Kiedyś po­pular­na była za­baw­ka, którą być może ko­jarzy­cie... chodzi o ma­giczną sprężynę w ko­lorach tęczy, która umiała
Być taką Cytaty: ... blon­dynka roz­ma­wia że swoim no­wym „narzeczonym
Być taką Cytaty: Taką nocą deszczową chciałabym iść na spacer tyl­ko z tobą słuchać jak deszcz spa­da kroplami jak niebo gra tą mokrą muzyką nad nami chciałabym moknąć i ska­kać w kałuże po pros­tu być jak dziecko - choć trochę przyduże chciałabym żyć tym życiem deszczowym i byśmy choć na chwilę pot­ra­cili głowy  -Gold Fishy
Być taką Cytaty: Jaka robota taka zapłata. -Mikołaj Rej
Być taką Cytaty: Jaka robota, taka zapłata. -Mikołaj Rej
Być taką Cytaty: Jaka wina taka kara. -Safona
jaka-wina-taka-kara
Być taką Cytaty: Naród ma taką sztukę, na jaką zasłuży. -Emil Zegadłowicz
Być taką Cytaty: Natura jest wszędzie taka sama. -Pitagoras
natura-jest-wszędzie-taka-sama
Być taką Cytaty: Nie kochać w taką noc to grzech. -Jerzy Jurandot
Być taką Cytaty: Jaką miarką kto mierzył, taką mu odmierzą. -Molier
jaką-miarką-kto-mierzył-taką-mu-odmierzą
Być taką Cytaty: Śmierć to taka powaga, obcość i oddalenie bezpowrotne. -Irena Solska
Śmierć-to-taka-powaga-obcość-i-oddalenie-bezpowrotne
Być taką Cytaty: Kobieta nie jest taka sama dla wszystkich. -Anatol France
kobieta-nie-jest-taka-sama-dla-wszystkich
Być taką Cytaty: Poza naturalna to taka, którą najtrudniej jest przyjąć. -Oscar Wilde
poza-naturalna-to-taka-którą-najtrudniej-jest-przyjąć
Być taką Cytaty: Taką bywa kobieta, jaką ją chce mieć mężczyzna. -Józef Maciejewski
taką-bywa-kobieta-jaką-ją-chce-mieć-mężczyzna
Być taką Cytaty: Cudowna kobieta to taka, która nie wymaga cudów. -Anonim
cudowna-kobieta-to-taka-która-nie-wymaga-cudów
Być taką Cytaty: Człowiek wol­ny idzie do nieba taką drogą, ja­ka mu się podoba. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
Być taką Cytaty: Niemal każdy usprawiedliwia taką namiętność, jaką dostrzega w sobie. -Seneka
niemal-każdy-usprawiedliwia-taką-namiętność-jaką-dostrzega-w-sobie
Być taką Cytaty: Kobieta staje się taką, jaką ją widzi zakochany mężczyzna. -J. M. Bari
kobieta-staje-ę-taką-jaką-ją-widzi-zakochany-mężczyzna
Być taką Cytaty: Przyszłość nie jest już taka, jaka była kiedyś -P. Valery
przyszłość-nie-jest-już-taka-jaka-była-kiedyś
Być taką Cytaty: Kobieta jest taką dla swojego męża jaką on ją uczynił. -Anonim
kobieta-jest-taką-dla-swojego-męża-jaką-on-ją-uczynił
Być taką Cytaty: Zawsze przychodzi w życiu taka chwila kiedy człowiek traci wyczucie. -Ewa Szumańska
zawsze-przychodzi-w-życiu-taka-chwila-kiedy-człowiek-traci-wyczucie
Być taką Cytaty: Najmilsza chyba taka lektura: Wyczytać z oczu, że cię pragnie która. -Anonim
najmilsza-chyba-taka-lektura-wyczytać-z-oczu-że-ę-pragnie-która
Być taką Cytaty: Kochać to znaczy widzieć drugą osobę taką, jak Bóg zaplanował. -Fiodor Dostojewski
kochać-to-znaczy-widzieć-drugą-osobę-taką-jak-bóg-zaplanował
Być taką Cytaty: Miłość jest taką samą sztuką jak malarstwo czy rzeźba. -K. Nepomucka
miłość-jest-taką-samą-sztuką-jak-malarstwo-czy-rzeźba