Być Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Być Cytaty: Aby być niewierzącym, można być także powierzchownym i wierzyć płytkim hasłom. Aby być wierzącym, trzeba myśleć. -Michael Faulhaber
aby-być-niewierzącym-można-być-także-powierzchownym-i-wierzyć-płytkim-hasłom-aby-być-wierzącym-trzeba-myść
Być Cytaty: Dlacze­go by być pośmiewis­kiem wys­tar­czy być sobą, a by cię sza­nowa­no, trze­ba być sobą do śmierci?  -Kedar
dlacze­go-by być-pośmiewis­kiem-wys­tar­czy-być-sobą-a by ę-sza­nowa­no-trze­ba-być-sobą-do śmierci 
Być Cytaty: Chce być świętym i chce być diabłem - a za każdym razem, co zamknie oczy, widzi siebie w bardzo udanej postaci - tak doskonałym, jakim nigdy być nie może. . . W marzeniu. . . -Joseph Conrad
chce-być-świętym-i-chce-być-diabłem-a-za-każdym-razem-co-zamknie-oczy-widzi-siebie-w-bardzo-udanej-postaci-tak-doskonałym-jakim-nigdy-być
Być Cytaty: Być człowiekiem to znaczy być skiero­wanym na coś lub na ko­goś, być od­da­nym dziełu, które­mu się poświęca­my, człowieko­wi, które­go kocha­my, lub Bo­gu, które­mu służymy. -Viktor Frankl
Być Cytaty: Marzył so­bie być ogierem, pa­siko­nik, ale był frajerem tak to w życiu by­wa, że i lwu ok­lapnie przy­cięta grzywa chciał być pumą, piękną i gładką nie da ra­dy, fry­zurę ma za rzadką klo­nem chciał być i szu­mieć donośnie - za dużo wy­je, jak hiena żałośnie chciał być su­per­me­nem, la­tać na gazie przyszło mu zos­tać królo­wej paziem  -Meron
Być Cytaty: Być jak cień, to nie znaczy straszyć, skra­dać się za kimś in­nym. Być jak cień, to znaczy również kochać i troszczyć się – być czyimś aniołem stróżem. -Devin
być-jak cień-to nie znaczy-straszyć-skra­dać ę-za kimś-in­nym-być jak cień-to znaczy-również-kochać-i troszczyć ę- być
Być Cytaty: Można być za­baw­nym, ale nie na­leży być śmiesznym. -Magdalena Samozwaniec
można-być-za­baw­nym-ale-nie na­ży-być-śmiesznym
Być Cytaty: Zdarzają się sytuacje, w których być rozsądnym znaczy być tchórzem. -Marie Von Ebner - Eschenbach
zdarzają-ę-sytuacje-w-których-być-rozsądnym-znaczy-być-tchórzem
Być Cytaty: Mogło być gorzej. Twój wróg mógł być twoim przyjacielem. -Stanisław Jerzy Lec
mogło-być-gorzej-twój-wróg-mógł-być-twoim-przyjacielem
Być Cytaty: Być człowiekiem znaczy: każdego dnia starać się być lepszym. -Friedrich Dessauer
być-człowiekiem-znaczy-każdego-dnia-starać-ę-być-lepszym
Być Cytaty: W re­ligii, aby być posłusznym, trze­ba naj­pierw być wolnym. -Józef Stanisław Tischner
w re­ligii-aby być-posłusznym-trze­ba-naj­pierw-być-wolnym
Być Cytaty: Miło być ważnym, ale ważniej­sze być miłym  -Autor nieznany
miło-być-ważnym-ale-ważniej­sze-być-miłym 
Być Cytaty: Można być zabawnym, ale nie należy być śmiesznym. -Magdalena Samozwaniec
można-być-zabawnym-ale-nie-należy-być-śmiesznym
Być Cytaty: W religii, aby być posłusznym, trzeba najpierw być wolnym. -Józef Tischner
w-religii-aby-być-posłusznym-trzeba-najpierw-być-wolnym
Być Cytaty: Aby być szczęśli­wym w miłości, trze­ba być geniuszem. -Honoré de Balzac
aby-być-szczęśli­wym-w miłoś-trze­ba-być-geniuszem
Być Cytaty: Cza­sami mu­sisz być łagod­na, żeby być okrutna. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy
Być Cytaty: Jak bardzo trzeba być mądrym, by zawsze być dobrym! -Marie Von Ebner - Eschenbach
Być Cytaty: Mężczyz­na prag­nie być sil­nym, ko­bieta chce być kochaną. -Jules Michalet
mężczyz­na-prag­nie-być-sil­nym-ko­bieta-chce-być-kochaną
Być Cytaty: Jedyny sposób znalezienia przyjaciela to być kimś, czyli być samym sobą. -Ralph Waldo Emerson
jedyny-sposób-znalezienia-przyjaciela-to-być-kimś-czyli-być-samym-sobą
Być Cytaty: Być za­kocha­nym to być sza­lonym przy zdro­wych zmysłach. -Owidiusz
być-za­kocha­nym-to być-sza­lonym-przy-zdro­wych-zmysłach
Być Cytaty: Jeśli kraj ma być dob­rze rządzo­ny, pra­wa muszą być jasne. -Kung-Sun Jang
jeśli-kraj- być-dob­rze-rządzo­ny-pra­wa-muszą-być-jasne
Być Cytaty: Być grzesznikiem to nasze nieszczęście, ale być tego świadomym to nasza nadzieja. -Fulton Sheen
być-grzesznikiem-to-nasze-nieszczęście-ale-być-tego-świadomym-to-nasza-nadzieja
Być Cytaty: Być człowiekiem, jest być wydanym na wszystko, na śmieszność i na wstyd i na wstręt sobie podobnych. -Zofia Nałkowska
być-człowiekiem-jest-być-wydanym-na-wszystko-na-śmieszność-i-na-wstyd-i-na-wstręt-sobie-podobnych
Być Cytaty: Każda ścieżka może być dobra; tylko musi być wynikiem konkretnej decyzji -Albert Espinosa
każda-ścieżka-może-być-dobra-tylko-musi-być-wynikiem-konkretnej-decyzji
Być Cytaty: Cierpienie i rozkosz wewnątrz być winny. Na zewnątrz winien być stan nieodmienny uśmiechu. -Stefan Żeromski
cierpienie-i-rozkosz-wewnątrz-być-winny-na-zewnątrz-winien-być-stan-nieodmienny-uśmiechu
Być Cytaty: Możesz być kocha­ny przez wszys­tkich, ale mi­mo to być bar­dzo samotnym. -Freddie Mercury
możesz-być-kocha­ny-przez-wszys­tkich-ale-mi­mo-to być-bar­dzo-samotnym
Być Cytaty: Człowiekiem być to znaczy być samym wśród ludzi. Indywidualizm - dzierżawa pewnej idei. -Karol Irzykowski
człowiekiem-być-to-znaczy-być-samym-wśród-ludzi-indywidualizm-dzierżawa-pewnej-idei
Być Cytaty: Być poetą znaczy być swoim własnym sędzią. -Henryk Ibsen
być-poetą-znaczy-być-swoim-własnym-sędzią
Być Cytaty: Aby być szczęśliwym w miłości, trzeba być geniuszem. -Honore de Balzac
aby-być-szczęśliwym-w-miłoś-trzeba-być-geniuszem
Być Cytaty: Być człowiekiem - to dostateczny powód, żeby być nieszczęśliwym. -Menander
być-człowiekiem-to-dostateczny-powód-żeby-być-nieszczęśliwym
Być Cytaty: Być albo nie być. Oto jest pytanie. -William Shakespeare
Być Cytaty: To, co su­biek­tywnie może być us­pra­wied­li­wione, przes­ta­je nim być wo­bec faktów. -Stanisław Lem
to-co su­biek­tywnie-może-być-us­pra­wied­li­wione-przes­­-nim-być-wo­bec-faktów
Być Cytaty: Być kompozytorem i nie być muzykiem to tragedia. Oznacza, że jest się geniuszem bez talentu. -Nadia Boulanger
być-kompozytorem-i-nie-być-muzykiem-to-tragedia-oznacza-że-jest-ę-geniuszem-bez-talentu
Być Cytaty: Trzeba mieć odwagę być takim jak każdy, aby nie być podobnym do nikogo. -Jean Paul Sartre
trzeba-mieć-odwagę-być-takim-jak-każdy-aby-nie-być-podobnym-do-nikogo
Być Cytaty: Trze­ba mieć od­wagę być ta­kim jak każdy, aby nie być po­dob­nym do nikogo. -Jean-Paul Sartre
trze­ba-mieć-od­wagę-być-­kim-jak każdy-aby nie być-po­dob­nym-do nikogo