Była Pier­wsza Cytaty

Była Pier­wsza Cytaty: Pier­wsza wiel­ka przy­jaźń to coś równie potężne­go i piękne­go jak pier­wsza miłość. -Karel Capek


pier­wsza-wiel­ka-przy­jaźń-to coś-równie-potężne­go-i piękne­go-jak pier­wsza-miłość
Była Pier­wsza Cytaty: Ta­ta -  Pier­wszy bo­hater syna. Pier­wsza miłość córki. -Aga250909


ta­- -pier­wszy-bo­hater-syna-pier­wsza-miłość-córki
Była Pier­wsza Cytaty: pe­wien człowiek wyg­rał mi­liard w środę. - ja­ka była pier­wsza wy­mier­na korzyść z tej wyg­ra­nej ? - py­ta go dziennikarz. - ta­ka, że już w nie­dzielę nie mu­siałem jeść obiadu go­towa­nego przez moją żonę !  -lovely-girl


Była Pier­wsza Cytaty: Pier­wsza sprzeczka za na­mi. Zaw­sze wszys­tko jest pier­wszy raz. I Two­je milczenie... Перша суперечка за нами. Завжди все має свій перший раз. І Твоє мовчання... Кохаю Тебе  -2010


Była Pier­wsza Cytaty: Pier­wsza miłość z wiat­rem gna, z niepo­koju drży Dru­ga miłość życie zna i z tej pier­wszej drwi A ta trze­cia jak tchórz w drzwiach przekręca klucz I wa­lizkę ma spa­kowaną już. -Bułat Okudżawa


Była Pier­wsza Cytaty: Pier­wsza miłość - liczy się tyl­ko do drugiej. -Czesław Banach


pier­wsza-miłość- liczy ę-tyl­ko-do drugiej
Była Pier­wsza Cytaty: Pier­wszą miłość przeżywa­my naj­częściej kil­ka razy. -Aleksander Kumor


pier­wszą-miłość-przeżywa­my-naj­częściej-kil­ka-razy
Była Pier­wsza Cytaty: Pier­wsza miłość jest jak piętka świeżego chleba. -Matka Teresa z Kalkuty


pier­wsza-miłość-jest jak piętka-świeżego-chleba
Była Pier­wsza Cytaty: Miłość jest pier­wszą wśród nieśmier­telnych rzeczy. -Alighieri Dante


miłość-jest pier­wszą-wśród-nieśmier­telnych-rzeczy
Była Pier­wsza Cytaty: Naj­cięższą walkę stoczyłem ze swoją pier­wszą żoną. -Muhammad Ali


naj­ęższą-walkę-stoczyłem-ze swoją-pier­wszą-żoną
Była Pier­wsza Cytaty: Pier­wsza książka, po­całunek, ucie­czka z do­mu są zaw­sze najlepsze. -Clifton Fadiman


pier­wsza-książka-po­całunek-ucie­czka-z do­mu-są zaw­sze-najlepsze
Była Pier­wsza Cytaty: Pier­wszą połowę życia niszczą nam rodzi­ce, drugą dzieci. -Clarence S. Darrow


pier­wszą-połowę-życia-niszczą-nam-rodzi­-drugą-dzieci
Była Pier­wsza Cytaty: Pier­wszą rzeczą, którą Bóg uczy­nił, jest miłość. -Jorgos Seferis


pier­wszą-rzeczą-którą-bóg-uczy­ł-jest miłość
Była Pier­wsza Cytaty: Pier­wszą ofiarą żądzy za­bija­nia pa­dają zaw­sze włas­ne skrupuły. -aforystokrata


pier­wszą-ofiarą-żądzy-za­bija­nia-pa­dają-zaw­sze-włas­ne-skrupuły
Była Pier­wsza Cytaty: Pier­wsza myśl gdy przy­darzy nam się coś złego - 


pier­wsza-myśl-gdy-przy­darzy-nam ę-coś-złego- dlacze­go-ja 
Była Pier­wsza Cytaty: Pier­wszą oz­naką mądrości człowieka jest od ra­zu poz­nać z kim się ma do czynienia  -Aleksander Puszkin


pier­wszą-oz­naką-mądroś-człowieka-jest od ra­zu-poz­nać-z kim ę- do czynienia 
Była Pier­wsza Cytaty: Nie mogłam być pier­wszą, więc byłam tą drugą. I tak stałam się kochanką. -opuszczona


nie-mogłam-być-pier­wszą-więc-byłam-tą drugą-i tak-stałam ę-kochanką
Była Pier­wsza Cytaty: Jedną nogą w do­mowym og­nisku grzebała, zim­ny­mi pa­lucha­mi w kla­wiaturę trze­pała. *mo­ja pier­wsza próba ;)  -Efemeryda60


jedną-nogą-w do­mowym-og­nisku-grzebała-zim­ny­mi-pa­lucha­mi-w kla­wiaturę-trze­pała-mo­ja-pier­wsza-próba-