Byłby Cytaty

Byłby Cytaty: Gdyby nie było Boga, świat byłby skandalem. -Carlo Carretto


gdyby-nie-było-boga-świat-byłby-skandalem
Byłby Cytaty: Nie ma mężczyzny, który byłby równie uczciwy w każdej sytuacji. -George Bernard Shaw


nie-mężczyzny-który-byłby-równie-uczciwy-w-każdej-sytuacji
Byłby Cytaty: Gdy­by każdy miał to sa­mo, nikt ni­komu nie byłby potrzebny. -Jan Twardowski


gdy­by-każdy-miał-to ­mo-nikt-­komu-nie byłby-potrzebny
Byłby Cytaty: Świat byłby pozbawiony miłości, gdyby się kochało tylko z dobroci. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Byłby Cytaty: Każdy musi być przeceniany, inaczej nie byłby w ogóle doceniony. -Rahel Varnhagen von Ense


każdy-musi-być-przeceniany-inaczej-nie-byłby-w-ogó-doceniony
Byłby Cytaty: Oceniając człowieka pomyśl, co byłby wart, gdyby nie był na stanowisku. -Oscar Wilde


oceniając-człowieka-pomyśl-co-byłby-wart-gdyby-nie-był-na-stanowisku
Byłby Cytaty: Jak silny byłby mężczyzna, gdyby Bóg stworzył go z żebra Ewy -Mieczysław Michał Szargan


jak-silny-byłby-mężczyzna-gdyby-bóg-stworzył-go-z-żebra-ewy
Byłby Cytaty: Bez szwagrów!? Czymże byłby żywot? Py­tała łania swo­jego jelenia. -fyrfle


bez-szwagrów-czymże-byłby-żywot-py­ła-łania-swo­jego-jelenia
Byłby Cytaty: Dobrowolna zależność jest najpiękniejszym stanem, a czy byłby on możliwy bez miłości? -Johann Wolfgang Goethe


dobrowolna-zależność-jest-najpiękniejszym-stanem-a-czy-byłby-on-możliwy-bez-miłoś
Byłby Cytaty: Gdy­bym mie­szkał w Ame­ryce, to mój stan byłby lepszy. -Kapitan


gdy­bym-mie­szkał-w ame­ryce-to mój-stan-byłby-lepszy
Byłby Cytaty: Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia!  -Mała Mi


Byłby Cytaty: Ja­kiż piękny byłby świat gdy­by is­tniała re­guła zwie­dza­nia labiryntów. -Umberto Eco


ja­kiż-piękny-byłby-świat-gdy­by-is­tniała-re­guła-zwie­dza­nia-labiryntów
Byłby Cytaty: Jeżeli myślisz, że broda oznacza mądrość, to kozioł byłby już dawno prawdziwym Platonem. -Lukianos


jeżeli-myślisz-że-broda-oznacza-mądrość-to-kozioł-byłby-już-dawno-prawdziwym-platonem
Byłby Cytaty: Byłby sza­nowa­ny, gdy­by od­dał im swo­je nag­ro­dy i wyróżnienia, a wziął ich pracę. -Czesław Banach


byłby-sza­nowa­ny-gdy­by-od­dał-im swo­-nag­ro­dy-i wyróżnienia-a wziął-ich-pracę
Byłby Cytaty: W demokratycznej krainie ślepców jednooki nie zostałby królem. W najlepszym razie byłby politycznym marginesem. -Grzegorz Gigol


w-demokratycznej-krainie-ślepców-jednooki-nie-zostałby-królem-w-najlepszym-razie-byłby-politycznym-marginesem
Byłby Cytaty: Dlacze­go na świecie nie ma ludzi ideal­nych? Z ni­mi świat byłby nud­ny, bo kto by ro­bił błędy?  -opuszczona


dlacze­go-na świecie-nie  ludzi-ideal­nych-z ­mi-świat-byłby-nud­ny-bo kto-by ro­bił-błędy 
Byłby Cytaty: Jeśli­by smu­tek dy­mił jak ogień, świat byłby wie­cznie zas­nu­ty dymem. -Szahid z Balchu


jeśli­by-smu­tek-dy­mił-jak ogień-świat-byłby-wie­cznie-zas­nu­ty-dymem
Byłby Cytaty: Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy. -Matka Teresa z Kalkuty


czujemy-że-nasza-działalność-to-tylko-kropla-w-morzu-ale-bez-niej-ocean-byłby-uboższy