Było) świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty

Było) świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Gdy­by o miłości świad­czyć miało tyl­ko kocham, to o is­tnieniu wiat­ru de­cydo­wałoby je­dynie drżenie liści, a o morzu tyl­ko jed­na krop­la wody. -Nölle


gdy­by-o miłoś-świad­czyć-miało-tyl­ko-kocham-to o is­tnieniu-wiat­ru-de­cydo­wałoby-­dynie-drżenie-liś-a o morzu-tyl­ko-jed­na
Było) świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Na początku było nic. I rzekł Bóg: „Niechaj sta­nie się światłość” i da­lej nic nie było, tyl­ko te­raz można to zobaczyć. -Terry Pratchett


na początku-było-nic-i rzekł-bóg-niechaj-sta­nie ę-światłość-i da­lej-nic-nie było-tyl­ko-te­raz-można-to zobaczyć
Było) świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Przy­jaźń to słowo,które od dziś dla mnie nie is­tnieje,nie ma go, poszło so­bie, uciekło ... lub nig­dy go nie było i już nie będzie... a to co było ni­by tą przy­jaźnią to tyl­ko udręka dla mo­jego życia,że kiedyś było faj­nie. Jes­tem sa­ma wczo­raj, dziś i zaw­sze -bez przyjaźni. -KlauDii


Było) świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Tam gdzie po­wiet­rze zmienia barwę wszys­tkiego, życie przepływa, jak­by było szep­tem, jak gdy­by było tyl­ko szep­tem życia... -R » Juan Rulfo » Pedro Páramo


tam-gdzie-po­wiet­rze-zmienia-barwę-wszys­tkiego-życie-przepływa-jak­by-było-szep­tem-jak gdy­by-było-tyl­ko-szep­tem-życia
Było) świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Po moim trupie ro­bac­twa raj lar­wy w atłasach or­gie wśród satyny nak­ry­te stoliczki kościane sof skórza­nych poduchy ze sma­kiem przeżuwane przez małe robaczane dzieci Po moim trupie całe szczęście powrót po latach żołądko­wych obłych emigrantek je­litem i śledzioną na ziemi ojczystej łono zim­na zemsta na słod­ko rozklejonej stopie co dusz tyle w chod­ni­kach pogrzebała na deser w górę serce żreć wol­no, po kawałku (już się przyzwyczaiło jest tak jak wcześniej było) świad­ka­mi tyl­ko dwoje paznokcie włosy jasne wzgar­dzo­ne w pier­wszych latach os­tatniej wieczerzy Przed moim tru­pem często mówiło cicho ciało


Było) świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Wszędzie było ciem­no tyl­ko z sa­lonu tliło się światło, światło życia.... Ale nie two­jego, Two­je było pus­te jak pu­dełko po cze­kolad­kach które właśnie pochłonęłaś całą sobą. Żryj na zdro­wie jes­li myślisz że cze­kola­da ukoi Twój ból.... -AgniM


Było) świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. -Jaroslav Hasek


jak-tam-było-tak-tam-było-zawsze-jakoś-było-jeszcze-nigdy-tak-nie-było-żeby-jakoś-nie-było
Było) świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Nie po­wołuje się na świad­ka głupca. -Talmud


nie-po­wołuje ę-na świad­ka-głupca
Było) świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Pis­mo i sztu­ka to je­dyni świad­ko­wie czasów. -Maria Dąbrowska


pis­mo-i sztu­ka-to ­dyni-świad­ko­wie-czasów
Było) świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: o cza­sie świad­czy ewo­luc­ja szczęścia. -thrillofit


o cza­sie-świad­czy-ewo­luc­ja-szczęścia
Było) świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Złymi świad­ka­mi są oczy i uszy te­mu, kto ma duszę barbarzyńcy. -Heraklit z Efezu


złymi-świad­ka­mi-są oczy-i uszy-te­mu-kto- duszę-barbarzyńcy
Było) świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Codzien­nie jes­teśmy świad­ka­mi kruchości czy­jejś egzystencji... -daru


codzien­nie-jes­teśmy-świad­ka­mi-kruchoś-czy­jejś-egzystencji
Było) świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Nie być użytecznym dla ni­kogo świad­czy o bra­ku wartości. -René Descartes (Kartezjusz)


Było) świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Rac­ja nie po­par­ta do­wodem świad­czy o po­siada­nym stanowisku. -Henryk Jagodziński


rac­ja-nie po­­-do­wodem-świad­czy-o po­siada­nym-stanowisku
Było) świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty:


złymi-świad­ka­mi-są oczy-i uszy-ludziom-którzy-noszą-duszę-barbarzyńców-heraklit 
Było) świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Świąd bruzd na mosznie. Pie­cze­nie żył sródstopia. Rodzi się haiku!  -fyrfle


Świąd-bruzd-na mosznie-pie­cze­nie-żył-sródstopia-rodzi ę-haiku 
Było) świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: Nie to, co już wiemy, lecz to, co chce­my wie­dzieć - świad­czy o naszej mądrości. -Władysław Grzeszczyk


nie-to-co już-wiemy-lecz-to-co chce­my-wie­dzieć- świad­czy-o naszej-mądroś
Było) świad­ka­mi Tyl­ko Cytaty: I tyl­ko niebo w jej życiu było błękit­ne, wszys­tko in­ne czarną barwą się obszyło... -opuszczona


i tyl­ko-niebo-w jej-życiu-było-błękit­ne-wszys­tko-in­ne-czarną-barwą ę-obszyło