Były Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Były Cytaty: Pisarz musi zwyczajnie pilnować, żeby okna były otwarte, żeby drzwi były otwarte, żeby biurokraci, którzy są w każdym społeczeństwie, nie pozamykali wszystkiego na klucz. -Susan Sontag
pisarz-musi-zwyczajnie-pilnować-żeby-okna-były-otwarte-żeby-drzwi-były-otwarte-żeby-biurokraci-którzy-są-w-każdym-społeczeństwie-nie
Były Cytaty: Nie za­pomi­na się osób, które były dla nas ważne, z który­mi by­liśmy szczęśli­wi, o które się martwiliśmy. Osób które były przy nas gdy było nam smut­no i ocierały nasze łzy. -stokrotka123
nie-za­pomi­na ę-osób-które-były-dla-nas-ważne-z który­mi-by­liśmy-szczęśli­wi-o które ę-martwiliśmy-osób-które-były-przy-nas
Były Cytaty: Miłość: pragnął, żeby wszystkie były dziewicze, bez przeszłości i mężczyzn. Jedynej napotkanej istocie, która taka była, oddał swoje życie, ale nigdy nie był jej wierny. Chciał więc, żeby kobiety były takie, jakim on sam nie był. A to, jakim był, przeznaczał dla kobiet sobie podobnych, które kochał i brał z wściekłością i furią. -Albert Camus
Były Cytaty: Oto jestem, jak się macie? Jak wasze związki? Czy przebrnęliście już przez wszystkie kłopoty? Czy lata siedemdziesiąte nie były prawdziwą męką? Oto jesteśmy, więc spróbujmy sprawić, by lata osiemdziesiąte były lepsze, bo to ciągle zależy tylko od nas. Nie jest to poza naszą władzą. Wciąż wierzę w miłość, w pokój, w pozytywne myślenie. -John Lennon
Były Cytaty: Paragrafy były zawsze dźwignią ucisku. -Jan Fedorowicz
paragrafy-były-zawsze-dźwignią-ucisku
Były Cytaty: Myślałam, że złapałam Pa­na Bo­ga za no­gi... a to były tyl­ko protezy... -Majka_Majdan
myśłam-że złapałam-pa­na-bo­ga-za no­gi-a to były-tyl­ko-protezy
Były Cytaty: Nawet w jego milczeniu były błędy językowe. -Stanisław Jerzy Lec
nawet-w-jego-milczeniu-były-błędy-językowe
Były Cytaty: Gdybyż jeszcze nasze dewizy życiowe były wymienialne! -Krecia Pataczkówna
gdybyż-jeszcze-nasze-dewizy-życiowe-były-wymienialne
Były Cytaty: Były czasy, że niewolników trzeba było legalnie kupować. -Stanisław Jerzy Lec
były-czasy-że-niewolników-trzeba-było-legalnie-kupować
Były Cytaty: Adam i Ewa to były oryginały, a myto jesteśmy kopie. -Alojzy Żółkowski
adam-i-ewa-to-były-oryginały-a-myto-jesteśmy-kopie
Były Cytaty: Przy największym państwa nierządzie najliczniejsze były prawa. -Tacyt
przy-największym-państwa-nierządzie-najliczniejsze-były-prawa
Były Cytaty: Pa­rag­ra­fy były zaw­sze dźwig­nią ucisku. -Jan Fedorowicz
pa­rag­ra­fy-były-zaw­sze-dźwig­ą-ucisku
Były Cytaty: Rocznice były zawsze terenem bardzo podatnym do rozpalania namiętności. -Andre Maurois
rocznice-były-zawsze-terenem-bardzo-podatnym-do-rozpalania-namiętnoś
Były Cytaty: Adam i Ewa to były ory­ginały, a my to jes­teśmy kopie. -Alojzy Żółkowski
adam-i ewa-to były-ory­ginały-a my to jes­teśmy-kopie
Były Cytaty: Góry zawsze od niepamiętnych czasów były ostoją i fortecą napadanych narodów. -Margaret Mitchell
góry-zawsze-od-niepamiętnych-czasów-były-ostoją-i-fortecą-napadanych-narodów
Były Cytaty: Co widziały oczy two­je, męczen­ni­co, gdy us­ta twe krzyk śmier­ci wy­dawać były przymuszone?  -Stefan Żeromski
co widziały-oczy-two­-męczen­­co-gdy-us­-twe-krzyk-śmier­-wy­dawać-były-przymuszone 
Były Cytaty: Chwi­le z Tobą były jak fa­jer­werki. Ta­kie piękne ale krótkie... -opuszczona
chwi­-z tobą-były-jak fa­jer­werki-ta­kie piękne-ale-krótkie
Były Cytaty: Gdyby wszystkie kobiety były wierne, z kim mężczyźni zdradzaliby swe żony? -Roberto Rocca
gdyby-wszystkie-kobiety-były-wierne-z-kim-mężczyź-zdradzaliby-swe-żony
Były Cytaty: Moje doznania były tak wyjątkowe, ze trudno by zastosować do nich zwykłą miarę. -Oskar Schmitz
moje-doznania-były-tak-wyjątkowe-ze-trudno-by-zastosować-do-nich-zwykłą-miarę
Były Cytaty: Do­pomóż dzi­siaj od­chodzącym chwi­lom, by jut­ro były war­te wspomnień. -Małgorzata Stolarska
do­pomóż-dzi­siaj-od­chodzącym-chwi­lom-by jut­ro-były-war­te-wspomnień
Były Cytaty: Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok - Dobrym Czasem. -Konstanty Ildefons Gałczyński
aby-Świę-bożego-narodzenia-były-bliskośą-i-spokojem-a-nowy-rok-dobrym-czasem
Były Cytaty: Wszys­tkie pieniądze są brud­ne. Gdy­by były czys­te nikt by ich nie chciał. -Carlos Ruíz Zafón
wszys­tkie-pieniądze-są brud­ne-gdy­by były-czys­te-nikt-by ich-nie chciał
Były Cytaty: Wszystkie domy stałyby się grobami, gdyby nie były otwarte dla gości. -Khalil Gibran
wszystkie-domy-stałyby-ę-grobami-gdyby-nie-były-otwarte-dla-goś
Były Cytaty: Należy raz na zawsze obalić legendę jakoby za niemiecką granicą były same dobre drogi. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska
należy-raz-na-zawsze-obalić-legendę-jakoby-za-niemiecką-granicą-były-same-dobre-drogi
Były Cytaty: Najłat­wiej wy­powie­dzieć te kłam­stwa, które prag­niesz, by były prawdziwe. -Holly Black
najłat­wiej-wy­powie­dzieć-te kłam­stwa-które-prag­niesz-by były-prawdziwe
Były Cytaty: Byłoby ideałem, gdyby wszystkie kobiety były zamężne, a wszyscy mężczyźni byli kawalerami. -Anonim
byłoby-ideałem-gdyby-wszystkie-kobiety-były-zamężne-a-wszyscy-mężczyź-byli-kawalerami
Były Cytaty: Runęła praw­da z wy­so­ka przyg­niatając wielu... gdyż fun­da­men­ty jej były z kłamstwa. 011  -wdech
runęła-praw­da-z wy­so­ka-przyg­niatając-wielu-gdyż-fun­da­men­ty-jej-były-z kłamstwa-011 
Były Cytaty: W całym życiu szanuj prawdę tak, by twoje słowa były bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych. -Sokrates
w-całym-życiu-szanuj-prawdę-tak-by-twoje-słowa-były-bardziej-wiarygodne-od-przyrzeczeń-innych
Były Cytaty: Ciesz się w życiu drobiazgami, bo któregoś dnia możesz spojrzeć za siebie i zobaczyć, że to były rzeczy wielkie. -Robert Brault
ciesz-ę-w-życiu-drobiazgami-bo-któregoś-dnia-możesz-spojrzeć-za-siebie-i-zobaczyć-że-to-były-rzeczy-wielkie
Były Cytaty: Ciesz się w życiu drobiazgami, bo któregoś dnia możesz spojrzeć za siebie i zobaczyć, że były to rzeczy wielkie -Robert Brault
ciesz-ę-w-życiu-drobiazgami-bo-któregoś-dnia-możesz-spojrzeć-za-siebie-i-zobaczyć-że-były-to-rzeczy-wielkie
Były Cytaty: Kocham Cię. Te słowa muszą nab­rać mo­cy, żeby były war­te wy­powie­dze­nia, jak i usłyszenia. -wenaa01
kocham-cię-te słowa-muszą-nab­rać-mo­cy-żeby-były-war­te-wy­powie­dze­nia-jak i usłyszenia
Były Cytaty: W całym życiu sza­nuj prawdę tak, by two­je słowa były bar­dziej wiary­god­ne od przyrzeczeń innych. -Sokrates
w całym-życiu-sza­nuj-prawdę-tak-by two­-słowa-były-bar­dziej-wiary­god­ne-od przyrzeczeń-innych
Były Cytaty: Nie chodzi o to, byśmy osiągnęli nasze naj­wyższe ideały, lecz o to, aby były one nap­rawdę wysokie. -Robert Baden-Powell
nie-chodzi-o to-byśmy-osiągnęli-nasze-naj­wyższe-ideały-lecz-o to-aby były-one-nap­rawdę-wysokie
Były Cytaty: po­daruj mi pewność, że ko­lory, które widziałam nie były je­dynie od­bi­ciami moich marzeń lecz ich spełnieniami. -thrillofit
po­daruj-mi pewność-że-ko­lory-które-widziałam-nie-były-­dynie-od­bi­ciami-moich-marzeń-lecz-ich-spełnieniami
Były Cytaty: Starzy przyjaciele są najlepsi. Król Jakub miał zwyczaj wołać swoje stare buty - były najwygodniejsze do noszenia. -John Seldon
starzy-przyjaciele-są-najlepsi-król-jakub-miał-zwyczaj-wołać-swoje-stare-buty-były-najwygodniejsze-do-noszenia