Były Cytaty

Były Cytaty: Moje doznania były tak wyjątkowe, ze trudno by zastosować do nich zwykłą miarę. -Oskar Schmitz


moje-doznania-były-tak-wyjątkowe-ze-trudno-by-zastosować-do-nich-zwykłą-miarę
Były Cytaty: Do­pomóż dzi­siaj od­chodzącym chwi­lom, by jut­ro były war­te wspomnień. -Małgorzata Stolarska


do­pomóż-dzi­siaj-od­chodzącym-chwi­lom-by jut­ro-były-war­te-wspomnień
Były Cytaty: Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok - Dobrym Czasem. -Konstanty Ildefons Gałczyński


aby-Świę-bożego-narodzenia-były-bliskośą-i-spokojem-a-nowy-rok-dobrym-czasem
Były Cytaty: Wszys­tkie pieniądze są brud­ne. Gdy­by były czys­te nikt by ich nie chciał. -Carlos Ruíz Zafón


wszys­tkie-pieniądze-są brud­ne-gdy­by były-czys­te-nikt-by ich-nie chciał
Były Cytaty: Wszystkie domy stałyby się grobami, gdyby nie były otwarte dla gości. -Khalil Gibran


wszystkie-domy-stałyby-ę-grobami-gdyby-nie-były-otwarte-dla-goś
Były Cytaty: Należy raz na zawsze obalić legendę jakoby za niemiecką granicą były same dobre drogi. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska


należy-raz-na-zawsze-obalić-legendę-jakoby-za-niemiecką-granicą-były-same-dobre-drogi
Były Cytaty: Najłat­wiej wy­powie­dzieć te kłam­stwa, które prag­niesz, by były prawdziwe. -Holly Black


najłat­wiej-wy­powie­dzieć-te kłam­stwa-które-prag­niesz-by były-prawdziwe
Były Cytaty: Byłoby ideałem, gdyby wszystkie kobiety były zamężne, a wszyscy mężczyźni byli kawalerami. -Anonim


byłoby-ideałem-gdyby-wszystkie-kobiety-były-zamężne-a-wszyscy-mężczyź-byli-kawalerami
Były Cytaty: Runęła praw­da z wy­so­ka przyg­niatając wielu... gdyż fun­da­men­ty jej były z kłamstwa. 011  -wdech


runęła-praw­da-z wy­so­ka-przyg­niatając-wielu-gdyż-fun­da­men­ty-jej-były-z kłamstwa-011 
Były Cytaty: W całym życiu szanuj prawdę tak, by twoje słowa były bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych. -Sokrates


w-całym-życiu-szanuj-prawdę-tak-by-twoje-słowa-były-bardziej-wiarygodne-od-przyrzeczeń-innych
Były Cytaty: Ciesz się w życiu drobiazgami, bo któregoś dnia możesz spojrzeć za siebie i zobaczyć, że to były rzeczy wielkie. -Robert Brault


ciesz-ę-w-życiu-drobiazgami-bo-któregoś-dnia-możesz-spojrzeć-za-siebie-i-zobaczyć-że-to-były-rzeczy-wielkie
Były Cytaty: Ciesz się w życiu drobiazgami, bo któregoś dnia możesz spojrzeć za siebie i zobaczyć, że były to rzeczy wielkie -Robert Brault


ciesz-ę-w-życiu-drobiazgami-bo-któregoś-dnia-możesz-spojrzeć-za-siebie-i-zobaczyć-że-były-to-rzeczy-wielkie
Były Cytaty: Kocham Cię. Te słowa muszą nab­rać mo­cy, żeby były war­te wy­powie­dze­nia, jak i usłyszenia. -wenaa01


kocham-cię-te słowa-muszą-nab­rać-mo­cy-żeby-były-war­te-wy­powie­dze­nia-jak i usłyszenia
Były Cytaty: W całym życiu sza­nuj prawdę tak, by two­je słowa były bar­dziej wiary­god­ne od przyrzeczeń innych. -Sokrates


w całym-życiu-sza­nuj-prawdę-tak-by two­-słowa-były-bar­dziej-wiary­god­ne-od przyrzeczeń-innych
Były Cytaty: Nie chodzi o to, byśmy osiągnęli nasze naj­wyższe ideały, lecz o to, aby były one nap­rawdę wysokie. -Robert Baden-Powell


nie-chodzi-o to-byśmy-osiągnęli-nasze-naj­wyższe-ideały-lecz-o to-aby były-one-nap­rawdę-wysokie
Były Cytaty: po­daruj mi pewność, że ko­lory, które widziałam nie były je­dynie od­bi­ciami moich marzeń lecz ich spełnieniami. -thrillofit


po­daruj-mi pewność-że-ko­lory-które-widziałam-nie-były-­dynie-od­bi­ciami-moich-marzeń-lecz-ich-spełnieniami
Były Cytaty: Starzy przyjaciele są najlepsi. Król Jakub miał zwyczaj wołać swoje stare buty - były najwygodniejsze do noszenia. -John Seldon


starzy-przyjaciele-są-najlepsi-król-jakub-miał-zwyczaj-wołać-swoje-stare-buty-były-najwygodniejsze-do-noszenia
Były Cytaty: Młodość jest tak miła, że należałoby ją uwielbiać, gdyby jej dusza i umysł były równie doskonałe co ciało. -Marie De Rabutin - Chantal Sevigne


młodość-jest-tak-miła-że-należałoby-ją-uwielbiać-gdyby-jej-dusza-i-umysł-były-równie-doskonałe-co-ciało