Bynajmniej Nie Przeszkadza Ludziom Myśleć Cytaty

Bynajmniej Nie Przeszkadza Ludziom Myśleć Cytaty: To, że Bóg ukochał człowieka, bynajmniej nie przeszkadza ludziom myśleć i radośnie działać. -Dietrich Bonhoeffer


to-że-bóg-ukochał-człowieka-bynajmniej-nie-przeszkadza-ludziom-myść-i-radośnie-działać
Bynajmniej Nie Przeszkadza Ludziom Myśleć Cytaty: Chłód zmysłów nie przeszkadza bynajmniej rozpalać się głowie. -Claude Prosper Jolyot Crebillion


Bynajmniej Nie Przeszkadza Ludziom Myśleć Cytaty: Sumienie nie przeszkadza nam w popełnianiu grzechów, ale przeszkadza cieszyć się z ich popełnienia. -Salvador de Madariaga


sumienie-nie-przeszkadza-nam-w-popełnianiu-grzechów-ale-przeszkadza-cieszyć-ę-z-ich-popełnienia
Bynajmniej Nie Przeszkadza Ludziom Myśleć Cytaty: Przeciętny Polak jest człowiekiem, który rzadko przeszkadza kobiecie. Niemal nigdy nie przeszkadza jej w zakupach czy porządkach domowych. Jest wspaniale wyrozumiały, kiedy kobieta zamierza sobie kupić nową kieckę, i podprowadziwszy ją w pobliże właściwego sklepu, zmyka na pierwszym rogu. -Olgierd Terlecki


Bynajmniej Nie Przeszkadza Ludziom Myśleć Cytaty: Zdarza się, że podobnie jak przestaje się osądzać księcia wedle jego ułomności i cnót, tak samo książę osądza swych poddanych wedle przymiotów nic nie mających do rzeczy; wówczas bynajmniej nie dla zasług otrzymuje się stanowiska i bynajmniej nie z powodu nieudolności się je traci; dzieje się tak wskutek korzyści płynących z należenia do określonej partii lub wskutek złej doli, która z należenia do innej wynika. -Montesquieu


Bynajmniej Nie Przeszkadza Ludziom Myśleć Cytaty: Trud­niej jest cza­sami nie myśleć, niż myśleć. -Joanna Chmielewska


Bynajmniej Nie Przeszkadza Ludziom Myśleć Cytaty: Cza­sem war­to coś prze­myśleć, a nie tyl­ko po­myśleć o czymś, bo to za mało. -Andrzej Klawitter


cza­sem-war­to-coś-prze­myść-a nie tyl­ko-po­myść-o czymś-bo to za ło
Bynajmniej Nie Przeszkadza Ludziom Myśleć Cytaty: Ludzie ludzi zabijają Ludzie ludziom krzywdę robią Ludzie ludziom ból zadają Ludzie ludźmi ciało zdobią To nieludzkie i brutalne Człowiek gor­szy od zwierzęcia Szczątki ludzkie łat­wo­pal­ne Tyl­ko dla majątku wzięcia Ludzie ludziom są nie równi W ludziach brak już człowie­czeństwa Ludzi ludziom małomówni Ludzie chcą znów bezpieczeństwa Wier­sz ma na­wiązy­wać do książki Zo­fii Nałkow­skiej pt.


Bynajmniej Nie Przeszkadza Ludziom Myśleć Cytaty: Najwięksi dygnitarze nie są bynajmniej ludźmi najmądrzejszymi. -Elżbieta I


najwięksi-dygnitarze-nie-są-bynajmniej-ludźmi-najmądrzejszymi
Bynajmniej Nie Przeszkadza Ludziom Myśleć Cytaty: Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień. -Alec Guiness


gdy-uczyć-będziemy-ludzi-jak-powinni-myść-a-nie-co-powinni-myść-to-unikniemy-wielu-nieporozumień
Bynajmniej Nie Przeszkadza Ludziom Myśleć Cytaty: Strzec tradycji - nie znaczy to bynajmniej ograniczać się tradycją. -Włodzimierz Lenin


strzec-tradycji-nie-znaczy-to-bynajmniej-ograniczać-ę-tradycją
Bynajmniej Nie Przeszkadza Ludziom Myśleć Cytaty: Desakralizacja świata nie zagroziła bynajmniej statusowi świętych krów. -Zbigniew Waydyk


desakralizacja-świata-nie-zagroziła-bynajmniej-statusowi-świętych-krów
Bynajmniej Nie Przeszkadza Ludziom Myśleć Cytaty: Pisarz jest pisarzem, ponieważ pisze, a bynajmniej nie dlatego, że ma legitymację. -Michaił Bułhakow


pisarz-jest-pisarzem-ponieważ-pisze-a-bynajmniej-nie-dlatego-że-legitymację
Bynajmniej Nie Przeszkadza Ludziom Myśleć Cytaty: Pewna doza żartobliwości nie kłóci się bynajmniej z rozważaniem spraw nieżartobliwych. -Tadeusz Kotarbiński


pewna-doza-żartobliwoś-nie-kłó-ę-bynajmniej-z-rozważaniem-spraw-nieżartobliwych
Bynajmniej Nie Przeszkadza Ludziom Myśleć Cytaty: Kobiecość nie jest bynajmniej obroną kobiety naprawdę fascynującej, a raczej prowokacją do napaści. -Oscar Wilde


kobiecość-nie-jest-bynajmniej-obroną-kobiety-naprawdę-fascynującej-a-raczej-prowokacją-do-napaś
Bynajmniej Nie Przeszkadza Ludziom Myśleć Cytaty: Chcąc nie chcąc, trzeba myśleć. Dlaczego więc nie myśleć z rozmachem? -Donald Trump


chcąc-nie-chcąc-trzeba-myść-dlaczego-więc-nie-myść-z-rozmachem
Bynajmniej Nie Przeszkadza Ludziom Myśleć Cytaty: Niena­widzę kiedy ludzie mówią mi: - Spróbuj o tym nie myśleć. Niesa­mowi­cie mnie to de­ner­wu­je, mam ochotę wte­dy wbić im nóż w udo i spy­tać: -Bo­li ?! Spróbuj o tym nie myśleć!  -WhiteAngel ♥


Bynajmniej Nie Przeszkadza Ludziom Myśleć Cytaty: Sumienie nie powstrzymuje od grzechów, przeszkadza tylko cieszyć się nimi. -Jean Cocteau


sumienie-nie-powstrzymuje-od-grzechów-przeszkadza-tylko-cieszyć-ę-nimi