Bynajmniej Cytaty

Bynajmniej Cytaty: Zdarza się, że podobnie jak przestaje się osądzać księcia wedle jego ułomności i cnót, tak samo książę osądza swych poddanych wedle przymiotów nic nie mających do rzeczy; wówczas bynajmniej nie dla zasług otrzymuje się stanowiska i bynajmniej nie z powodu nieudolności się je traci; dzieje się tak wskutek korzyści płynących z należenia do określonej partii lub wskutek złej doli, która z należenia do innej wynika. -Montesquieu


Bynajmniej Cytaty: Najwięksi dygnitarze nie są bynajmniej ludźmi najmądrzejszymi. -Elżbieta I


najwięksi-dygnitarze-nie-są-bynajmniej-ludźmi-najmądrzejszymi
Bynajmniej Cytaty: Chłód zmysłów nie przeszkadza bynajmniej rozpalać się głowie. -Claude Prosper Jolyot Crebillion


Bynajmniej Cytaty: Desakralizacja świata nie zagroziła bynajmniej statusowi świętych krów. -Zbigniew Waydyk


desakralizacja-świata-nie-zagroziła-bynajmniej-statusowi-świętych-krów
Bynajmniej Cytaty: Strzec tradycji - nie znaczy to bynajmniej ograniczać się tradycją. -Włodzimierz Lenin


strzec-tradycji-nie-znaczy-to-bynajmniej-ograniczać-ę-tradycją
Bynajmniej Cytaty: Pisarz jest pisarzem, ponieważ pisze, a bynajmniej nie dlatego, że ma legitymację. -Michaił Bułhakow


pisarz-jest-pisarzem-ponieważ-pisze-a-bynajmniej-nie-dlatego-że-legitymację
Bynajmniej Cytaty: Pewna doza żartobliwości nie kłóci się bynajmniej z rozważaniem spraw nieżartobliwych. -Tadeusz Kotarbiński


pewna-doza-żartobliwoś-nie-kłó-ę-bynajmniej-z-rozważaniem-spraw-nieżartobliwych
Bynajmniej Cytaty: To, że Bóg ukochał człowieka, bynajmniej nie przeszkadza ludziom myśleć i radośnie działać. -Dietrich Bonhoeffer


to-że-bóg-ukochał-człowieka-bynajmniej-nie-przeszkadza-ludziom-myść-i-radośnie-działać
Bynajmniej Cytaty: Kobiecość nie jest bynajmniej obroną kobiety naprawdę fascynującej, a raczej prowokacją do napaści. -Oscar Wilde


kobiecość-nie-jest-bynajmniej-obroną-kobiety-naprawdę-fascynującej-a-raczej-prowokacją-do-napaś
Bynajmniej Cytaty: Wielkie nagrody skłaniają nas do korzystania z nich, bynajmniej zaś nie do spełniania życzeń tego, kto nas wynagradza. -Montesquieu


wielkie-nagrody-skłaniają-nas-do-korzystania-z-nich-bynajmniej-zaś-nie-do-spełniania-życzeń-tego-kto-nas-wynagradza
Bynajmniej Cytaty: Pragnienie śmierci i obawa przed życie mnie jest bynajmniej rzeczą godną - największą chwałą jest natomiast stawić czoło grożącym nieszczęściom. -Giovanni Boccaccio


pragnienie-śmierci-i-obawa-przed-życie-mnie-jest-bynajmniej-rzeczą-godną-największą-chwałą-jest-natomiast-stawić-czoło-grożącym
Bynajmniej Cytaty: Ten, kto kocha ciało i łaknie jego piękna jak soczystego owocu, przynagla sam siebie, ażeby co prędzej zaspokoić swój głód, i duszy umiłowanego nie ceni bynajmniej. -Platon


ten-kto-kocha-ciało-i-łaknie-jego-piękna-jak-soczystego-owocu-przynagla-sam-siebie-ażeby-co-prędzej-zaspokoić-swój-głód-i-duszy-umiłowanego
Bynajmniej Cytaty: Jest w tym coś przeciwnego naturze; bynajmniej nie pożądanie pcha podlotka w ramiona starego brzydala, a gdzie nie ma swobody i wzajemności, tam została pogwałcona świętość natury. -George Sand


jest-w-tym-coś-przeciwnego-naturze-bynajmniej-nie-pożądanie-pcha-podlotka-w-ramiona-starego-brzydala-a-gdzie-nie-swobody-i-wzajemnoś-tam-została
Bynajmniej Cytaty: Wolny lud to bynajmniej nie ten, który ma taką lub inną formę rządu, lecz ten, który cieszy się formą rządu ustanowioną przez prawo. -Montesquieu


wolny-lud-to-bynajmniej-nie-ten-który-taką-lub-inną-formę-rzą-lecz-ten-który-cieszy-ę-formą-rzą-ustanowioną-przez-prawo
Bynajmniej Cytaty: Nie kończąca się liczba rzeczy, które ustawodawca nakazuje lub których zabrania, unieszczęśliwia ludy i bynajmniej nie czyni ich rozumniejszymi. Mało jest rzeczy dobrych, mało złych i niezliczona mnogość obojętnych. -Montesquieu