Bywa Czasem Wysoce Zajmującym Cytaty

Bywa Czasem Wysoce Zajmującym Cytaty: Miłość z czasem przeleciała, miłość z czasem i poleci. -Ludwik Kropiński


miłość-z-czasem-przeleciała-miłość-z-czasem-i-poleci
Bywa Czasem Wysoce Zajmującym Cytaty: W dzi­siej­szym życiu świat na­leży tyl­ko do głupców, do niew­rażli­wych, do po­dek­scy­towa­nych. Pra­wo do życia i do zwy­cięstwa zdo­bywa się dziś nieomal ty­mi sa­mymi spo­soba­mi, ja­kimi zdo­bywa się zam­knięcie w do­mu wa­riatów: niez­dolnością do myśle­nia, niemo­ral­nością i hiperekscytacją. -Fernando Pessoa


Bywa Czasem Wysoce Zajmującym Cytaty: A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem. -natalia(__ups


Bywa Czasem Wysoce Zajmującym Cytaty: I murzyn bywa oczerniony. -Antoni Regulski


Bywa Czasem Wysoce Zajmującym Cytaty: Uśmiech losu bywa drwiący. -Miodrag Bułatowicz


Bywa Czasem Wysoce Zajmującym Cytaty: Lekarstwo bywa gorsze od choroby. -Franciszek Bacon


Bywa Czasem Wysoce Zajmującym Cytaty: Bywa, iż sobą zdumiewam siebie. -Witold Gombrowicz


Bywa Czasem Wysoce Zajmującym Cytaty: Pośpiech bywa ojcem powierzchowności. -Mieczysław Jastrun


Bywa Czasem Wysoce Zajmującym Cytaty: Błazen bywa echem zdrowego rozsądku. -Anonim


błazen-bywa-echem-zdrowego-rozsądku
Bywa Czasem Wysoce Zajmującym Cytaty: Dla krótkowidza i strach bywa drogowskazem. -Safona


dla-krótkowidza-i-strach-bywa-drogowskazem
Bywa Czasem Wysoce Zajmującym Cytaty: Bezprawie z góry, prawem z dołu bywa. -Bertrand Saadi z Szirazu


Bywa Czasem Wysoce Zajmującym Cytaty: Cel dla niewtajemniczonych bywa fatamorganą. -Lucyna Winnicka


cel-dla-niewtajemniczonych-bywa-fatamorganą
Bywa Czasem Wysoce Zajmującym Cytaty: Racja mocniejszego zawsze lepszą bywa. -Ignacy Krasicki


racja-mocniejszego-zawsze-lepszą-bywa
Bywa Czasem Wysoce Zajmującym Cytaty: Gniew nigdy nie bywa sprawiedliwy. -Mikołaj Gogol


Bywa Czasem Wysoce Zajmującym Cytaty: Radość bywa początkiem naszego bólu. -Owidiusz


radość-bywa-początkiem-naszego-bólu
Bywa Czasem Wysoce Zajmującym Cytaty: Rodzinka bywa przyjemna tylko na fotografii. -Lilian Seymour - Tułasiewicz


Bywa Czasem Wysoce Zajmującym Cytaty: Radość często bywa początkiem naszego bólu. -Owidiusz


radość-często-bywa-początkiem-naszego-bólu
Bywa Czasem Wysoce Zajmującym Cytaty: Sam cytat bywa echem bez odzewów. -Bolesław Paszkowski