Cóż Po Bogactwie Cytaty

Cóż Po Bogactwie Cytaty: Cóż po bogactwie, jeśli używać się wzbraniasz. -Horacy


cóż-po-bogactwie-śli-używać-ę-wzbraniasz
Cóż Po Bogactwie Cytaty: Miłość objawia się w niezmierzonym bogactwie postaci. -Jose Ortega Y Gasset


miłość-objawia-ę-w-niezmierzonym-bogactwie-postaci
Cóż Po Bogactwie Cytaty: Cóż nam po filozofii albo religii, która nie pomaga żyć? Cóż to obchodzi życie, czy Bóg stworzył zło, czy je tylko toleruje? -William James


cóż-nam-po-filozofii-albo-religii-która-nie-pomaga-żyć-cóż-to-obchodzi-życie-czy-bóg-stworzył-zło-czy-tylko-toleruje
Cóż Po Bogactwie Cytaty: Cóż jest w tym ta­kiego wstyd­li­wego? Cóż złego? Że ktoś cię porzu­cił? I co z te­go? Ty też ko­goś porzuć. Nie zauważyłaś, że jes­teś og­ni­wem w łańcuchu porzu­canych i porzucających?  -Olga Tokarczuk


Cóż Po Bogactwie Cytaty: Zima, Cóż, że na szy­bie szron? Mam Ciebie. Cóż, że wiatr w ściany dął? Mam Ciebie. Chcę abyś we mnie tchnął Cząstkę siebie. Od­dech po­daj na tacy Wraz z niebem. Gładź sub­telnie ramiona Z pragnieniem. Py­taj jak mogę żyć Bez Ciebie. -Morey


Cóż Po Bogactwie Cytaty: Po­dob­no półbo­giem jest człowiek? I cóż stąd, gdy sił mu nie sta­je w chwi­li, kiedy pot­rze­buje ich naj­bar­dziej. Cóż mu stąd, jeśli zarówno wśród wzlo­tu naj­wyższej ra­dości, jak i wśród pognębienia naj­sroższe­go bólu, mu­si pow­ra­cać do onej człowie­czej nor­my, do po­ziomu onej jałowej, tępej i zim­nej świado­mości i nie może, cho­ciaż prag­nie i tęskni za­tonąć w to­niach nieskończoności!  -Johann Wolfgang Goethe


Cóż Po Bogactwie Cytaty: Samotność - cóż po ludziach. -Adam Mickiewicz


Cóż Po Bogactwie Cytaty: I cóż dalej, szary człowieku? -Hans Fallada


Cóż Po Bogactwie Cytaty: cóż za nieroz­wa­ga !  -- zaufać milczeniu. -thrillofit


cóż-za nieroz­wa­ga- -zaufać-milczeniu
Cóż Po Bogactwie Cytaty: Cóż tam, panie, w polityce? -Stanisław Wyspiański


Cóż Po Bogactwie Cytaty: Cóż po tytule, gdy pusto w artykule! -Joanna Wyszkowska


Cóż Po Bogactwie Cytaty: Cóż znaczą słowa! Łzy są ważne. -Irina Griekowa


cóż-znaczą-słowa-Łzy-są-ważne
Cóż Po Bogactwie Cytaty: Zaśnij, bo na cóż życie bez miłości. -Maria Pawlikowska - Jasnorzewska


Cóż Po Bogactwie Cytaty: Cóż po ustawach bez obyczajności w narodzie? -Horacy


cóż-po-ustawach-bez-obyczajnoś-w-narodzie
Cóż Po Bogactwie Cytaty: Cóż to za wspaniała przyprawa miłości, ta zazdrość! -Roman Bratny


cóż-to-za-wspaniała-przyprawa-miłoś-zazdrość
Cóż Po Bogactwie Cytaty: Cóż war­te pra­wa bez obyczajów?  -Horacy


cóż-war­te-pra­wa-bez-obyczajów 
Cóż Po Bogactwie Cytaty: Być człowiekiem - cóż za mała rola. -Alfred Aleksander Konar


Cóż Po Bogactwie Cytaty: Cóż, że otwarta przyłbica, kiedy łeb zakuty. -Anonim


cóż-że-otwarta-przyłbica-kiedy-łeb-zakuty