Cóż Za konik Jest Cytaty

Cóż Za konik Jest Cytaty: bieg­nie konik bieg­nie sobie skacze konik skacze sobie tańczy konik tańczy sobie krad­nie konik krad­nie sobie la­ta konik la­ta sobie lecz potyka się o rower cóż za konik jest bez nogi nie dla niego są te drogi znajdź ko­niku swoją drogę lub umieraj jeśli możesz  -vvrona


Cóż Za konik Jest Cytaty: I konik się potknie. -Joanna Wyszkowska


Cóż Za konik Jest Cytaty: Cóż jest w tym ta­kiego wstyd­li­wego? Cóż złego? Że ktoś cię porzu­cił? I co z te­go? Ty też ko­goś porzuć. Nie zauważyłaś, że jes­teś og­ni­wem w łańcuchu porzu­canych i porzucających?  -Olga Tokarczuk


Cóż Za konik Jest Cytaty: Cóż nam po filozofii albo religii, która nie pomaga żyć? Cóż to obchodzi życie, czy Bóg stworzył zło, czy je tylko toleruje? -William James


cóż-nam-po-filozofii-albo-religii-która-nie-pomaga-żyć-cóż-to-obchodzi-życie-czy-bóg-stworzył-zło-czy-tylko-toleruje
Cóż Za konik Jest Cytaty: Zima, Cóż, że na szy­bie szron? Mam Ciebie. Cóż, że wiatr w ściany dął? Mam Ciebie. Chcę abyś we mnie tchnął Cząstkę siebie. Od­dech po­daj na tacy Wraz z niebem. Gładź sub­telnie ramiona Z pragnieniem. Py­taj jak mogę żyć Bez Ciebie. -Morey


Cóż Za konik Jest Cytaty: Cóż to jest zdrada? - jest to zręczność w dotrzymaniu kroku wydarzeniom. -Henryk Mann


cóż-to-jest-zdrada-jest-to-zręczność-w-dotrzymaniu-kroku-wydarzeniom
Cóż Za konik Jest Cytaty: bar­wy swe maluje na skra­ju horyzontu uj­mującym blaskiem w rześkim nieładzie pta­sim świergotem wie­szczo­ne powicie bo­symi stopami kro­ki niewidzialne lek­kie kłaniania i nagłe uniesienia nadziei gęstwi­ny ścieżki wydeptane zbiera­ne ostrożnie od­dechy pokładzione łza­wymi kroplami na łonie macierzy fla­konik szczęścia z za­pachem jutra  -Papużka


Cóż Za konik Jest Cytaty: Cóż to jest tron? Kawałek drewna pokryty aksamitem. -Napoleon Bonaparte


cóż-to-jest-tron-kawałek-drewna-pokryty-aksamitem
Cóż Za konik Jest Cytaty: A jeśli serce jest tylko mięśniem, cóż po urodzie wszechrzeczy. -Maria Pawlikowska - Jasnorzewska


Cóż Za konik Jest Cytaty: Cóż to jest historia? To gwóźdź, na którym wieszam moje powieści. -Aleksander Dumas


cóż-to-jest-historia-to-gwóźdź-na-którym-wieszam-moje-powieś
Cóż Za konik Jest Cytaty: Cóż pozostaje z człowieka, jeżeli nie jest on człowiekiem Bożym? -Karl Rahner


cóż-pozostaje-z-człowieka-żeli-nie-jest-on-człowiekiem-bożym
Cóż Za konik Jest Cytaty: Po­dob­no półbo­giem jest człowiek? I cóż stąd, gdy sił mu nie sta­je w chwi­li, kiedy pot­rze­buje ich naj­bar­dziej. Cóż mu stąd, jeśli zarówno wśród wzlo­tu naj­wyższej ra­dości, jak i wśród pognębienia naj­sroższe­go bólu, mu­si pow­ra­cać do onej człowie­czej nor­my, do po­ziomu onej jałowej, tępej i zim­nej świado­mości i nie może, cho­ciaż prag­nie i tęskni za­tonąć w to­niach nieskończoności!  -Johann Wolfgang Goethe


Cóż Za konik Jest Cytaty: Na cóż zda się wysoka stopa, kiedy but jest zbyt ciasny. -Krystyna Sylwestrzak


na-cóż-zda-ę-wysoka-stopa-kiedy-but-jest-zbyt-ciasny
Cóż Za konik Jest Cytaty: On kochał muzykę klasyczną, malarstwo, arcydzieła literatury... No cóż, nikt nie jest doskonały. -Brigitte Bardot


on-kochał-muzykę-klasyczną-malarstwo-arcydzieła-literatury-no-cóż-nikt-nie-jest-doskonały
Cóż Za konik Jest Cytaty: Cóż za smutna epoka, w której łatwiej jest rozbić atom niż zniszczyć przesąd. -Albert Einstein


cóż-za-smutna-epoka-w-której-łatwiej-jest-rozbić-atom-ż-zniszczyć-przesąd
Cóż Za konik Jest Cytaty: A cóż to jest za bajka? Wszystko to być może! Prawda, jednakże ja to między bajki włożę. -Ignacy Krasicki


a-cóż-to-jest-za-bajka-wszystko-to-być-może-prawda-jednakże-ja-to-między-bajki-włożę
Cóż Za konik Jest Cytaty: Uśmie­chnęła się do mnie - o ser­ce ratunku! Bo­wiem cóż to jest uśmiech? To pół pocałunku!  -Kornel Makuszyński


uśmie­chnęła ę-do mnie- o ser­-ratunku-bo­wiem-cóż-to jest uśmiech-to-pół-pocałunku 
Cóż Za konik Jest Cytaty: Cóż dziwnego, że Bóg twardo doświadcza szlachetne dusze? Miękkość nie jest nigdy sprawdzianem cnoty. -Seneka


cóż-dziwnego-że-bóg-twardo-doświadcza-szlachetne-dusze-miękkość-nie-jest-nigdy-sprawdzianem-cnoty