Całe życie Kobiety Cytaty

Całe życie Kobiety Cytaty: Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest. -George Bernard Shaw


sztuka-wypełnia-całe-życie-mężczyzny-o-miłoś-mówią-że-wypełnia-całe-życie-kobiety-choć-tak-nie-jest
Całe życie Kobiety Cytaty:


całe-życie-sam-idę-całe-życie-sam-biegnę-całe-życie-sam-byłem-jes­tem-będę-~pa­weł-rychlica- 
Całe życie Kobiety Cytaty: Jeden pocałunek mężczyzny może złamać całe życie kobiety. -Oscar Wilde


jeden-pocałunek-mężczyzny-może-złamać-całe-życie-kobiety
Całe życie Kobiety Cytaty: Kobiety są całe swe życie dłużne mężczyznom, mężczyźni dłużni są kobietom ze swego życia tylko niektóre chwile. -Honore de Balzac


kobiety-są-całe-swe-życie-dłużne-mężczyznom-mężczyź-dłuż-są-kobietom-ze-swego-życia-tylko-niektóre-chwile
Całe życie Kobiety Cytaty: Miłość ogarnia całe życie kobiety, jest jej więzieniem i jej niebem. -Adalbert von Chamisso


miłość-ogarnia-całe-życie-kobiety-jest-jej-więzieniem-i-jej-niebem
Całe życie Kobiety Cytaty: Le­piej całe życie nie być szczęśliwą, niż całe życie być nie­szczęśliwą (czyt. Le­piej całe życie spędzić bez fa­ceta, niż spędzić je z tym niewłaściwym). -alagg


le­piej-całe-życie-nie być-szczęśliwą-ż-całe-życie-być-nie­szczęśliwą-czyt-le­piej całe-życie-spędzić-bez-fa­ceta-ż-spędzić
Całe życie Kobiety Cytaty: Przez całe życie należy się uczyć żyć i - co jeszcze bardziej cię zdziwi - przez całe życie należy się uczyć umierać. -Seneka


przez-całe-życie-należy-ę-uczyć-żyć-i-co-jeszcze-bardziej-ę-zdziwi-przez-całe-życie-należy-ę-uczyć-umierać
Całe życie Kobiety Cytaty: Życie wieczne byłoby tak samo uciążliwe, jak nie spać przez całe życie. -Antoni Czechow


Życie-wieczne-byłoby-tak-samo-uciążliwe-jak-nie-spać-przez-całe-życie
Całe życie Kobiety Cytaty: W każdym istnieniu dziecka wpisane jest życie dwojga ludzi, nie do wymazania i na całe życie. -Phil Bosmans


w-każdym-istnieniu-dziecka-wpisane-jest-życie-dwojga-ludzi-nie-do-wymazania-i-na-całe-życie
Całe życie Kobiety Cytaty: Całe życie żyliśmy jakby na walizkach. Tysiące przejść, niepewności, załamań. Ciągła prowizorka, tymczasowość, byle do jutra. A kiedyś zacznie się prawdziwe życie. No i masz. Przychodzi starość i gdzie to prawdziwe życie? -Tadeusz Konwicki


Całe życie Kobiety Cytaty: Je­den ze zna­jomych Ka­rola Szy­manow­skiego zwrócił się do niego z pytaniem: - Mis­trzu, nie wy­daje się pa­nu, że to bar­dzo nud­ne tak całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko komponować? - Tak, to do­syć nud­ne - zgodził się kom­po­zytor - ale jeszcze nud­niej całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko słuchać te­go, co ja skomponuję. -Karol Szymanowski


Całe życie Kobiety Cytaty: Całe życie żyliśmy jak­by na wa­liz­kach. Ty­siące przejść, niepew­ności, załamań. Ciągła pro­wizor­ka, tym­cza­sowość, by­le do jut­ra. A kiedyś zacznie się praw­dzi­we życie. No i masz. Przychodzi sta­rość i gdzie to praw­dzi­we życie?  -Tadeusz Konwicki


Całe życie Kobiety Cytaty: Całe życie jest szkołą. -Jan Amos Komeński


Całe życie Kobiety Cytaty: Podróżował całe życie w kącie. -słońiczka


podróżował-całe-życie-w kącie
Całe życie Kobiety Cytaty: Całe życie jest szkołą. -Jan Amos Komeński


Całe życie Kobiety Cytaty: Małżeństwo to lo­teria o całe życie. -Autor nieznany


małżeństwo-to lo­teria-o całe-życie
Całe życie Kobiety Cytaty: Małżeństwo to diament szlifowany całe życie. -Antoni Regulski


małżeństwo-to-diament-szlifowany-całe-życie
Całe życie Kobiety Cytaty: ludzi poz­naję się całe życie  -Sipa


ludzi-poz­naję ę-całe-życie