Całe życie Kobiety Cytaty

Całe życie Kobiety Cytaty: Całe życie na coś czekamy... /słowa przyjaciółki/  -Majka_Majdan


całe-życie-na coś-czekamy-słowa-przyjaciółki 
Całe życie Kobiety Cytaty: Całe życie poświęcił prze­mianie materii. -Jan Czarny


całe-życie-poświęł-prze­mianie-materii
Całe życie Kobiety Cytaty: Małżeństwo to diament szli­fowa­ny całe życie. -Antoni Regulski


małżeństwo-to diament-szli­fowa­ny-całe-życie
Całe życie Kobiety Cytaty: Wspom­nienia trwają przez całe życie. -Cecelia Ahern


wspom­nienia-trwają-przez-całe-życie
Całe życie Kobiety Cytaty: Oby całe życie odróżniać dobrą pa­mięć, od pamiętliwości. -onejka


oby-całe-życie-odróżniać-dobrą-pa­mięć-od pamiętliwoś
Całe życie Kobiety Cytaty: Całe życie fi­lozo­fa to roz­myśla­nia o śmierci. -Cyceron


całe-życie-fi­lozo­fa-to roz­myś­nia-o śmierci
Całe życie Kobiety Cytaty: Kochać samego siebie to początek romansu na całe życie -Oscar Wilde


kochać-samego-siebie-to-początek-romansu-na-całe-życie
Całe życie Kobiety Cytaty: Małżeństwo jest radością na miesiąc i zmartwieniem na całe życie. -Julius Zeyer


małżeństwo-jest-radośą-na-miesiąc-i-zmartwieniem-na-całe-życie
Całe życie Kobiety Cytaty: Kochać siebie samego to początek romansu na całe życie. -Oscar Wilde


kochać-siebie-samego-to-początek-romansu-na-całe-życie
Całe życie Kobiety Cytaty: Le­piej um­rzeć od ra­zu, niż całe życie przepędzać w strachu. -Ezop


le­piej-um­rzeć-od ra­zu-ż-całe-życie-przepędzać-w strachu
Całe życie Kobiety Cytaty: Był tyranem samego siebie. Całe życie tyrał. -Lech Nawrocki


był-tyranem-samego-siebie-całe-życie-tyrał
Całe życie Kobiety Cytaty: Życie nasze całe składa się z pas­ma poświęceń. -Stefan Żeromski


Całe życie Kobiety Cytaty: Przez całe życie człowiek uczy się sztu­ki rezygnacji. -Antoni Kępiński


przez-całe-życie-człowiek-uczy ę-sztu­ki-rezygnacji
Całe życie Kobiety Cytaty: Umiera się nie na jakąś chorobę, lecz na całe życie. -Charles Peguy


umiera-ę-nie-na-jakąś-chorobę-lecz-na-całe-życie
Całe życie Kobiety Cytaty: Gdybyśmy czekali na spotkanie ideału, spędzilibyśmy całe życie w poczekalni. -Pitigrilli


gdybyśmy-czekali-na-spotkanie-ideału-spędzilibyśmy-całe-życie-w-poczekalni
Całe życie Kobiety Cytaty: Lepiej umrzeć od razu, niż całe życie przepędzić w strachu. -Ezop


lepiej-umrzeć-od-razu-ż-całe-życie-przepędzić-w-strachu
Całe życie Kobiety Cytaty: Każdy sa­mobójca będzie opłaki­wany przez całe życie je­go bliskich. -poKubie


każdy-­mobójca-będzie-opłaki­wany-przez-całe-życie-­go-bliskich
Całe życie Kobiety Cytaty: Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych. -Gabriel Laub


człowiek-uczy ę-przez-całe-życie-z wyjątkiem-lat-szkolnych