Całe Szczęście Powrót Cytaty

Całe Szczęście Powrót Cytaty: Całe szczęście, że królestwo głupoty nie jest monarchią dziedziczną. -Zbigniew Waydyk


całe-szczęście-że-królestwo-głupoty-nie-jest-monarchią-dziedziczną
Całe Szczęście Powrót Cytaty: Tak mało wiemy o sobie. Całe szczęście, że inni wiedzą mniej. -Józef Bułatowicz


tak-ło-wiemy-o-sobie-całe-szczęście-że-inni-wiedzą-mniej
Całe Szczęście Powrót Cytaty: Odbierz, przeciętnemu człowiekowi jego kłamstwo życia, a wziąłeś mu zarazem całe szczęście. -Henryk Ibsen


odbierz-przeciętnemu-człowiekowi-jego-kłamstwo-życia-a-wziąłeś-mu-zarazem-całe-szczęście
Całe Szczęście Powrót Cytaty: Szczęście przez całe życie! Nikt by tego nie mógł znieść, to byłoby piekło na ziemi. -George Bernard Shaw


szczęście-przez-całe-życie-nikt-by-tego-nie-mógł-znieść-to-byłoby-piekło-na-ziemi
Całe Szczęście Powrót Cytaty: Całe szczęście i po­myślność nasze­go życia za­leży od dob­re­go użyt­ku, ja­ki zro­bimy z naszych namiętności. -René Descartes (Kartezjusz)


całe-szczęście-i po­myślność-nasze­go-życia-za­ży-od dob­re­go-użyt­ku-ja­ki-zro­bimy-z naszych-namiętnoś
Całe Szczęście Powrót Cytaty: Czym jest całe ziemskie szczęście wobec obietnicy: Gdzie Ja jestem, tam i wy również będziecie? -Dag Hammarskjold


czym-jest-całe-ziemskie-szczęście-wobec-obietnicy-gdzie-ja-jestem-tam-i-wy-również-będziecie
Całe Szczęście Powrót Cytaty: Całe szczęście i pomyślność naszego życia zależy od dobrego użytku, jaki zrobimy z naszych namiętności. -Kartezjusz


całe-szczęście-i-pomyślność-naszego-życia-zależy-od-dobrego-użytku-jaki-zrobimy-z-naszych-namiętnoś
Całe Szczęście Powrót Cytaty: Szczęście to to, czego prawdopodobnie w życiu nie osiągniemy, ale na jego szukanie warto poświęcić całe życie. -Stendhal


szczęście-to-to-czego-prawdopodobnie-w-życiu-nie-osiągniemy-ale-na-jego-szukanie-warto-poświęć-całe-życie
Całe Szczęście Powrót Cytaty: Po moim trupie ro­bac­twa raj lar­wy w atłasach or­gie wśród satyny nak­ry­te stoliczki kościane sof skórza­nych poduchy ze sma­kiem przeżuwane przez małe robaczane dzieci Po moim trupie całe szczęście powrót po latach żołądko­wych obłych emigrantek je­litem i śledzioną na ziemi ojczystej łono zim­na zemsta na słod­ko rozklejonej stopie co dusz tyle w chod­ni­kach pogrzebała na deser w górę serce żreć wol­no, po kawałku (już się przyzwyczaiło jest tak jak wcześniej było) świad­ka­mi tyl­ko dwoje paznokcie włosy jasne wzgar­dzo­ne w pier­wszych latach os­tatniej wieczerzy Przed moim tru­pem często mówiło cicho ciało


Całe Szczęście Powrót Cytaty: Szczęście to to, cze­go praw­do­podob­nie w życiu nie osiągniemy, ale na je­go szu­kanie war­to poświęcić całe życie. -Stendhal (Henri Beyle)


szczęście-to to-cze­go-praw­do­podob­nie-w życiu-nie osiągniemy-ale-na ­go-szu­kanie-war­to-poświęć-całe-życie
Całe Szczęście Powrót Cytaty: Należy się cieszyć dniem dzisiejszym w trwodze przed jutrem, chwytać szczęście w przelocie, bo często za całe oparcie i pociechę w życiu ma się tylko wspomnienie szczęśliwego dzieciństwa. -Alfons Daudet


należy-ę-cieszyć-dniem-dzisiejszym-w-trwodze-przed-jutrem-chwytać-szczęście-w-przelocie-bo-często-za-całe-oparcie-i-pociechę-w-życiu-ę
Całe Szczęście Powrót Cytaty:


całe-życie-sam-idę-całe-życie-sam-biegnę-całe-życie-sam-byłem-jes­tem-będę-~pa­weł-rychlica- 
Całe Szczęście Powrót Cytaty: ..A już najpiękniej mówił o cierpieniu. Że jedyną drogą do Boga jest cierpienie. Cierpienie i pokora. Że cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. I całe szczęście... -Zofia Nałkowska


Całe Szczęście Powrót Cytaty: . . . A już najpiękniej mówił o cierpieniu. Że jedyną drogą do Boga jest cierpienie. Cierpienie i pokora. Że cała wielkość człowieka jest w jego pokorze przed Bogiem. I całe szczęście. . . -Zofia Nałkowska


Całe Szczęście Powrót Cytaty: Idziemy przez świat sa­mot­nie, ale jeśli ma­my szczęście, to przez jedną chwilę na­leżymy do ko­goś i ta jed­na chwi­la poz­wa­la nam przet­rwać całe wy­pełnione sa­mot­nością życie. -Paullina Simons


Całe Szczęście Powrót Cytaty: Niektórym dyrektorom przydałby się powrót do matury. -Joanna Wyszkowska


niektórym-dyrektorom-przydałby-ę-powrót-do-matury
Całe Szczęście Powrót Cytaty: Nie py­taj mnie jak wygląda szczęście,bo dla każde­go szczęście jest czymś in­nym.Mo­je miało błękit­ne oczy,burzę blond loków, a ubierało się w koszulę w kratkę.Nies­te­ty szczęście by­wa ulot­ne...i mo­je właśnie odeszło. -anja


Całe Szczęście Powrót Cytaty: Co złość zniweczy, co występek zburzy, to miłość z gruzów na powrót postawi. -Adam Asnyk


co-złość-zniweczy-co-występek-zburzy-to-miłość-z-gruzów-na-powrót-postawi