Całe Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Całe Cytaty:
całe-życie-sam-idę-całe-życie-sam-biegnę-całe-życie-sam-byłem-jes­tem-będę-~pa­weł-rychlica- 
Całe Cytaty: Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest. -George Bernard Shaw
sztuka-wypełnia-całe-życie-mężczyzny-o-miłoś-mówią-że-wypełnia-całe-życie-kobiety-choć-tak-nie-jest
Całe Cytaty: Le­piej całe życie nie być szczęśliwą, niż całe życie być nie­szczęśliwą (czyt. Le­piej całe życie spędzić bez fa­ceta, niż spędzić je z tym niewłaściwym). -alagg
le­piej-całe-życie-nie być-szczęśliwą-ż-całe-życie-być-nie­szczęśliwą-czyt-le­piej całe-życie-spędzić-bez-fa­ceta-ż-spędzić
Całe Cytaty: Przez całe życie należy się uczyć żyć i - co jeszcze bardziej cię zdziwi - przez całe życie należy się uczyć umierać. -Seneka
przez-całe-życie-należy-ę-uczyć-żyć-i-co-jeszcze-bardziej-ę-zdziwi-przez-całe-życie-należy-ę-uczyć-umierać
Całe Cytaty: I trze­ba być wiel­kim przy­jacielem i moc­nym przy­jacielem, żeby przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe po­połud­nie tyl­ko po to, żeby nie czuł się sa­mot­ny. Odłożyć swo­je ważne spra­wy i całe po­połud­nie poświęcić na trzy­manie ko­goś za rękę. -Anna Frankowska
Całe Cytaty: Je­den ze zna­jomych Ka­rola Szy­manow­skiego zwrócił się do niego z pytaniem: - Mis­trzu, nie wy­daje się pa­nu, że to bar­dzo nud­ne tak całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko komponować? - Tak, to do­syć nud­ne - zgodził się kom­po­zytor - ale jeszcze nud­niej całe życie nic nie ro­bić, tyl­ko słuchać te­go, co ja skomponuję. -Karol Szymanowski
Całe Cytaty: Całe życie jest szkołą. -Jan Amos Komeński
Całe Cytaty: Podróżował całe życie w kącie. -słońiczka
podróżował-całe-życie-w kącie
Całe Cytaty: Małżeństwo to lo­teria o całe życie. -Autor nieznany
małżeństwo-to lo­teria-o całe-życie
Całe Cytaty: Pół praw­dy to całe kłamstwo. -Horacy Safrin
pół-praw­dy-to całe-kłamstwo
Całe Cytaty: Całe życie jest szkołą. -Jan Amos Komeński
Całe Cytaty: Głupi za całe mienie pokłonów nakupi. -William Shakespeare
Całe Cytaty: Małżeństwo to diament szlifowany całe życie. -Antoni Regulski
małżeństwo-to-diament-szlifowany-całe-życie
Całe Cytaty: Gdyś śpiewał całe la­to, to te­raz zimą tańcz!  -Ezop
gdyś-śpiewał-całe-­to-to te­raz-zimą-ńcz 
Całe Cytaty: ludzi poz­naję się całe życie  -Sipa
ludzi-poz­naję ę-całe-życie 
Całe Cytaty: Całe życie na coś czekamy... /słowa przyjaciółki/  -Majka_Majdan
całe-życie-na coś-czekamy-słowa-przyjaciółki 
Całe Cytaty: Całe życie poświęcił prze­mianie materii. -Jan Czarny
całe-życie-poświęł-prze­mianie-materii
Całe Cytaty: Wspom­nienia trwają przez całe życie. -Cecelia Ahern
wspom­nienia-trwają-przez-całe-życie
Całe Cytaty: Małżeństwo to diament szli­fowa­ny całe życie. -Antoni Regulski
małżeństwo-to diament-szli­fowa­ny-całe-życie
Całe Cytaty: Rad­ny krad­nie, a całe mias­to na dnie. -Kazik Staszewski
rad­ny-krad­nie-a całe-mias­to-na dnie
Całe Cytaty: Le­piej um­rzeć od ra­zu, niż całe życie przepędzać w strachu. -Ezop
le­piej-um­rzeć-od ra­zu-ż-całe-życie-przepędzać-w strachu
Całe Cytaty: Oby całe życie odróżniać dobrą pa­mięć, od pamiętliwości. -onejka
oby-całe-życie-odróżniać-dobrą-pa­mięć-od pamiętliwoś
Całe Cytaty: Małżeństwo jest radością na miesiąc i zmartwieniem na całe życie. -Julius Zeyer
małżeństwo-jest-radośą-na-miesiąc-i-zmartwieniem-na-całe-życie
Całe Cytaty: A dziś Cię kocham o całe wczo­raj mocniej. -Lolita Pille
a dziś-cię-kocham-o całe-wczo­raj-mocniej
Całe Cytaty: Kochać siebie samego to początek romansu na całe życie. -Oscar Wilde
kochać-siebie-samego-to-początek-romansu-na-całe-życie
Całe Cytaty: Życie nasze całe składa się z pas­ma poświęceń. -Stefan Żeromski
Całe Cytaty: Kochać samego siebie to początek romansu na całe życie -Oscar Wilde
kochać-samego-siebie-to-początek-romansu-na-całe-życie
Całe Cytaty: Całe życie fi­lozo­fa to roz­myśla­nia o śmierci. -Cyceron
całe-życie-fi­lozo­fa-to roz­myś­nia-o śmierci
Całe Cytaty: Był tyranem samego siebie. Całe życie tyrał. -Lech Nawrocki
był-tyranem-samego-siebie-całe-życie-tyrał
Całe Cytaty: Przez całe życie człowiek uczy się sztu­ki rezygnacji. -Antoni Kępiński
przez-całe-życie-człowiek-uczy ę-sztu­ki-rezygnacji
Całe Cytaty: Całe szczęście, że królestwo głupoty nie jest monarchią dziedziczną. -Zbigniew Waydyk
całe-szczęście-że-królestwo-głupoty-nie-jest-monarchią-dziedziczną
Całe Cytaty: Lepiej umrzeć od razu, niż całe życie przepędzić w strachu. -Ezop
lepiej-umrzeć-od-razu-ż-całe-życie-przepędzić-w-strachu
Całe Cytaty: Umiera się nie na jakąś chorobę, lecz na całe życie. -Charles Peguy
umiera-ę-nie-na-jakąś-chorobę-lecz-na-całe-życie
Całe Cytaty: po co w kieliszek wle­wać gorzałe? le­piej w gardło wlać całe!  -poeta wyklęty
po co w kieliszek-wle­wać-gorzałe-­piej-w gardło-wlać-całe 
Całe Cytaty: Jeden pocałunek mężczyzny może złamać całe życie kobiety. -Oscar Wilde
jeden-pocałunek-mężczyzny-może-złamać-całe-życie-kobiety