Całkiem Cytaty

Całkiem Cytaty: Ludzie nader rzadko potrafią być całkiem źli albo całkiem dobrzy. -Niccolo Machiavelli


ludzie-nader-rzadko-potrafią-być-całkiem-źli-albo-całkiem-dobrzy
Całkiem Cytaty: całkiem nic jest ład­na pogoda więc dzwo­nię do Ciebie bo ko­jarzysz mi się z czymś ładnym i całkiem słonecznym jak ta niedziela czy lu­bisz niedziele?  -dooorotis


całkiem-nic-jest-ład­na-pogoda-więc-dzwo­ę-do ciebie-bo-ko­jarzysz-mi ę-z czymś-ładnym-i-całkiem-słonecznym-jak- niedziela-czy
Całkiem Cytaty: Piękne jest to, co podoba się całkiem bezinteresownie. -Anonim


piękne-jest-to-co-podoba-ę-całkiem-bezinteresownie
Całkiem Cytaty: Ten, kto ma sojuszników, nie jest całkiem niezależny. -Harold Wilson


ten-kto-sojuszników-nie-jest-całkiem-niezależny
Całkiem Cytaty: Przy­jaciel - człowiek, który szkodzi ci całkiem bezinteresownie. -Wiesław Brudziński


przy­jaciel- człowiek-który-szkodzi- całkiem-bezinteresownie
Całkiem Cytaty: Nie całkiem szczerze gry­wają na dwie talie a ta­cy są bliscy. -Smurf007


nie-całkiem-szczerze-gry­wają-na dwie-talie-a-­cy-są bliscy
Całkiem Cytaty: otóż blis­ko nas to jeszcze nie my całkiem ra­zem daleko  -Cykam


otóż-blis­ko-nas-to-jeszcze-nie my całkiem-ra­zem-daleko 
Całkiem Cytaty: w życiu różnili szu­kając siebie na tle całkiem kochani  -Cykam


w życiu-różnili-szu­kając-siebie-na tle-całkiem-kochani 
Całkiem Cytaty: Polak, jak mu przyjdzie fantazja do głowy, może być całkiem porządnym człowiekiem. -Tadeusz Kotarbiński


polak-jak-mu-przyjdzie-fantazja-do-głowy-może-być-całkiem-porządnym-człowiekiem
Całkiem Cytaty: Je­den z łotrów dostąpił zba­wienia; to jest całkiem dob­ra sto­pa procentowa. -Samuel Beckett


je­den-z łotrów-dostąpił-zba­wienia-to jest całkiem-dob­ra-sto­pa-procentowa
Całkiem Cytaty: Li­tera­tura byłaby całkiem dob­rym zajęciem, gdy­by nie to pisanie. -Konstanty Ildefons Gałczyński


li­tera­tura-byłaby-całkiem-dob­rym-zajęciem-gdy­by-nie to pisanie
Całkiem Cytaty: Nie sposób jed­nak zaczy­nać od no­wa. Tyl­ko niemowlę może zacząć całkiem od początku. -John Steinbeck


nie-sposób-jed­nak-zaczy­nać-od no­wa-tyl­ko niemowlę-może-zacząć-całkiem-od początku
Całkiem Cytaty: Ze strachu, jaki przeżywa ludzkość można całkiem przyjemnie żyć; trzeba tylko o nim pisać. -Jean Giono


ze-strachu-jaki-przeżywa-ludzkość-można-całkiem-przyjemnie-żyć-trzeba-tylko-o-nim-pisać
Całkiem Cytaty: Jeśli powie się kobiecie, że ma najpiękniejsze oczy świata, zwróci nam uwage, że ma również całkiem niezłe nogi. -Alfred Musset


jeśli-powie-ę-kobiecie-że-najpiękniejsze-oczy-świata-zwró-nam-uwage-że-również-całkiem-niezłe-nogi
Całkiem Cytaty: Jeśli powie się kobiecie, że ma najpiękniejsze oczy świata, zwróci wam uwagę, że ma również całkiem niezłe nogi. -Alfred Musset


jeśli-powie-ę-kobiecie-że-najpiękniejsze-oczy-świata-zwró-wam-uwagę-że-również-całkiem-niezłe-nogi
Całkiem Cytaty: Jeśli wyk­luczy się niemożli­we, to, co po­zos­ta­nie, choćby całkiem niep­rawdo­podob­ne, mu­si być prawdą. -P » Terry Pratchett » Straż! Straż!


jeśli-wyk­luczy ę-niemożli­we-to-co po­zos­­nie-choćby-całkiem-niep­rawdo­podob­ne-mu­-być-prawdą
Całkiem Cytaty: Czyż należy odrzucać ratujące życie lekarstwo tylko dlatego, że podane zostało w nie całkiem czystym naczyniu? -Janusz Zathey


czyż-należy-odrzucać-ratują-życie-lekarstwo-tylko-dlatego-że-podane-zostało-w-nie-całkiem-czystym-naczyniu
Całkiem Cytaty: Jestem zdania, i to całkiem poważnie, że nigdy dzieci nie mogą zrobić rodzicom takiego wstydu, jak rodzice dzieciom. -Jan Kurczab


jestem-zdania-i-to-całkiem-poważnie-że-nigdy-dzieci-nie-mogą-zrobić-rodzicom-takiego-wstydu-jak-rodzice-dzieciom