Cały czas śpiewałam Rock Cytaty

Cały czas śpiewałam Rock Cytaty: Nig­dy nie próbo­wałam uda­wać ko­goś in­ne­go. Nie śpiewałam jazzu czy kla­sycznych piose­nek. Cały czas śpiewałam rock and rol­la, rhytm and bluesa i bluesa. Chciałam je­dynie, po­dob­nie jak wcześniej, gdy jeszcze byłam z Ikiem, aby mo­je kon­certy były bar­dziej twórcze. Chciałam śpiewać bal­la­dy. Zaw­sze chciałam po­kazać ludziom, że umiem śpiewać. -Tina Turner


Cały czas śpiewałam Rock Cytaty: Można nabierać cały świat jakiś czas i kilka osób cały czas, ale nie można nabierać wszystkich ciągle. -Abraham Lincoln


można-nabierać-cały-świat-jakiś-czas-i-kilka-osób-cały-czas-ale-nie-można-nabierać-wszystkich-ągle
Cały czas śpiewałam Rock Cytaty: Tchórze błyszczą cały czas, od­ważni raz a dobrze. -Ryder


tchórze-błyszczą-cały-czas-od­waż-raz-a dobrze
Cały czas śpiewałam Rock Cytaty: Stracony jest cały czas nie rozdany w miłości. -Torquato Tasso


stracony-jest-cały-czas-nie-rozdany-w-miłoś
Cały czas śpiewałam Rock Cytaty: Kto cały czas ciężko pracuje, nie ma czasu zarabiać pieniędzy -J. D. Rockefeller


kto-cały-czas-ężko-pracuje-nie-czasu-zarabiać-pieniędzy
Cały czas śpiewałam Rock Cytaty: Kto cały czas pracuje ciężko, nie ma czasu zarabiać pieniędzy. -J. D. Rockefeller


kto-cały-czas-pracuje-ężko-nie-czasu-zarabiać-pieniędzy
Cały czas śpiewałam Rock Cytaty:


idąc-cały-czas-przed-siebie-nie można-zajść-daleko 
Cały czas śpiewałam Rock Cytaty: Czas to je­dyny ka­pitał ludzi, którzy mają za cały majątek swą inteligencję. -Honoré de Balzac


czas-to ­dyny-ka­pitał-ludzi-którzy-mają-za cały-majątek-swą-inteligencję
Cały czas śpiewałam Rock Cytaty: Życie uczy nas cały czas i od tej nauki nie da się uciec. -Chemicals


Życie-uczy-nas-cały-czas-i od tej nauki-nie da ę-uciec
Cały czas śpiewałam Rock Cytaty: Niektórzy lu­bią po­tykać się o włas­ne no­gi i krzyczeć, że cały czas mają pod górkę. -Logos


niektórzy-lu­bią-po­tykać ę-o włas­ne-no­gi-i krzyczeć-że cały-czas-mają-pod-górkę
Cały czas śpiewałam Rock Cytaty: Smu­tek jest we mnie cały czas, cza­sami tyl­ko uda­je mi się go stłumić. -nanu


smu­tek-jest we mnie-cały-czas-cza­sami-tyl­ko-uda­-mi ę-go stłumić
Cały czas śpiewałam Rock Cytaty: Szu­kałem siebie cały czas cho­ciaż miałem mnie w środ­ku. Pros­te i logiczne. -CЯuelCOMA


szu­kałem-siebie-cały-czas-cho­ciaż-miałem-mnie-w środ­ku-pros­te i logiczne
Cały czas śpiewałam Rock Cytaty: Podobnie jak rzeczy pierwszej potrzeby - ognia i wody - przyjaźni potrzebujemy przez cały czas. -Cyceron


podobnie-jak-rzeczy-pierwszej-potrzeby-ognia-i-wody-przyjaź-potrzebujemy-przez-cały-czas
Cały czas śpiewałam Rock Cytaty: Można spaść ze schodów także wte­dy, gdy się cały czas kur­czo­wo trzy­ma poręczy. -jatoja


można-spaść-ze schodów-także-wte­dy-gdy ę-cały-czas-kur­czo­wo-trzy­-poręczy
Cały czas śpiewałam Rock Cytaty: Musisz być cały czas w ruchu. Przecież jeszcze żaden pies nie obsikał jadącego samochodu. -Tom Waits


musisz-być-cały-czas-w-ruchu-przecież-jeszcze-żaden-pies-nie-obsikał-jadącego-samochodu
Cały czas śpiewałam Rock Cytaty: cały czas w napięciu w prze­ciw­nym kierun­ku do negatywnych na przekór wszystkiemu w drugą stronę płynę  -yestem


cały-czas-w napięciu-w-prze­ciw­nym-kierun­ku-do negatywnych-na-przekór-wszystkiemu-w-drugą-stronę-płynę 
Cały czas śpiewałam Rock Cytaty: Mu­sisz mnie cały czas in­spi­rować, bo inaczej na­piszę książkę te­lefo­niczną nieis­tniejące­go miasta. -Jerzy Kosiński


mu­sisz-mnie-cały-czas-in­spi­rować-bo inaczej-na­piszę-książkę-te­lefo­niczną-nieis­tnieją­go-miasta
Cały czas śpiewałam Rock Cytaty: Bez­sens istnienia Czas nie ogarnięty Wy­miar nie­rzeczy­wis­ty Tło na­dal ta­kie blade Cały czas krzyczę o ratunek Nies­te­ty nic nie po­radzę Każdy ma pra­wo zabłądzić Cza­sem tak tu jest  I na­dal nie wiem co da­lej Trwając w tym cza­sie Chcę ci po­wie­dzieć Że kocham CIĘ  -samothnick