Cech Cytaty

Cech Cytaty: Dla har­mo­nii małżeństwa le­piej jest, gdy zgod­ność do­tyczy cech bar­dziej po­wie­rzchow­nych, a roz­bieżność cech głębszych. -Antoni Kępiński


dla-har­mo­nii-łżeństwa-­piej-jest-gdy-zgod­ność-do­tyczy-cech-bar­dziej-po­wie­rzchow­nych-a roz­bieżność-cech-głębszych
Cech Cytaty: Jedną z cech głupstwa jest logika. -Hugo Dyonizy Steinhaus


Cech Cytaty: Każdy tyran zaczyna od przejawiania opiekuńczych cech. -Zbigniew Waydyk


każdy-tyran-zaczyna-od-przejawiania-opiekuńczych-cech
Cech Cytaty: Ciekawość to jedna z najczęstszych cech żywotnych umysłu. -Samuel Johnson


ciekawość-to-jedna-z-najczęstszych-cech-żywotnych-umysłu
Cech Cytaty: Nie mu­simy mieć ty­siąca wspólnych cech, by być razem. -Who


nie-mu­simy-mieć-ty­ąca-wspólnych-cech-by być-razem
Cech Cytaty: Niezadowolenie jest jedną z zasadniczych cech każdego prawdziwego talentu. -Anton Czechow


niezadowolenie-jest-jedną-z-zasadniczych-cech-każdego-prawdziwego-talentu
Cech Cytaty: Odwaga to pierwsza z ludzkich cech, jest bowiem gwarancją wszystkich innych. -Winston Churchill


odwaga-to-pierwsza-z-ludzkich-cech-jest-bowiem-gwarancją-wszystkich-innych
Cech Cytaty: Bez wątpienia jedną z cech ge­niu­sza jest ta­lent do wy­woływa­nia skandalu. -Ryūnosuke Akutagawa


bez-wątpienia-jedną-z cech-ge­niu­sza-jest ­lent-do wy­woływa­nia-skandalu
Cech Cytaty: Założenie rodziny nie ma nic wspólnego z hodowlą zwierząt. Małżeństwo wymaga jeszcze czegoś innego niż dziedzicznych cech. -Pola Negri


założenie-rodziny-nie-nic-wspólnego-z-hodowlą-zwierząt-małżeństwo-wymaga-jeszcze-czegoś-innego-ż-dziedzicznych-cech
Cech Cytaty: Miłość polega na podziwianiu i rozwijaniu miłych cech osoby kochanej - pod warunkiem, że samemu się korzysta z jej błogosławionych skutków. -Samuel Coleridge


miłość-polega-na-podziwianiu-i-rozwijaniu-miłych-cech-osoby-kochanej-pod-warunkiem-że-samemu-ę-korzysta-z-jej-błogosławionych-skutków
Cech Cytaty: Wstydliwość - to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech. -Karol Darwin


wstydliwość-to-najbardziej-charakterystyczna-i-najbardziej-ludzka-z-ludzkich-cech
Cech Cytaty: Wstydliwość – to najbardziej charakterystyczna i najbardziej ludzka z ludzkich cech. -Charles Darwin


wstydliwość-to-najbardziej-charakterystyczna-i-najbardziej-ludzka-z-ludzkich-cech
Cech Cytaty: Piękna kobieta w małżeństwie musi mieć wiele dobrych cech - aby zaradzić temu, że jest piękna. -Friedrich Nietzsche


piękna-kobieta-w-łżeństwie-musi-mieć-wiele-dobrych-cech-aby-zaradzić-temu-że-jest-piękna
Cech Cytaty: Myśl o ob­cogwiez­dnych in­wazjach jest pro­jek­cją ag­re­syw­nych cech dra­pieżne­go, z grub­sza ok­rze­sane­go małpoluda. -Stanisław Lem


myśl-o ob­cogwiez­dnych-in­wazjach-jest pro­jek­cją-ag­re­syw­nych-cech-dra­pieżne­go-z grub­sza-ok­rze­sane­go-łpoluda
Cech Cytaty: Jeżeli szuka się osoby o wartościach możliwie sobie najbliższych i najbardziej odpowiadających nam, to istnieje również wewnętrzne dążenie do doskonalenia tych cech u siebie. -Zofia Gerlach


jeżeli-szuka-ę-osoby-o-wartościach-możliwie-sobie-najbliższych-i-najbardziej-odpowiadających-nam-to-istnieje-również-wewnętrzne-dążenie-do
Cech Cytaty: Jedną z cech miłości jest krańcowa wrażliwość na widok twarzy podobnych do twarzy ukochanego kobiety, i odkrywanie jej w twarzach nieznanych. -Akutagawa Ryunosuke


jedną-z-cech-miłoś-jest-krańcowa-wrażliwość-na-widok-twarzy-podobnych-do-twarzy-ukochanego-kobiety-i-odkrywanie-jej-w-twarzach-nieznanych
Cech Cytaty: Spon­ta­nicznośc to jed­na z tych cech z których chy­ba nig­dy nie wy­rosnę,zas­tanwiam się tyl­ko,kiedy dop­ro­wadzi mnie do skraj­ne­go szaleństwa. -kitsh


spon­­nicznośc-to jed­na-z tych-cech-z których-chy­ba-nig­dy-nie wy­rosnęzas­tanwiam ę-tyl­kokiedy-dop­ro­wadzi-mnie
Cech Cytaty: Miłość nie jest nigdy taka sama. Jest zawsze oryginalna i zmienia się stale, zależnie od charakteru i indywidualnych cech osoby, którą kochamy. -Johann Peter Eckermann


miłość-nie-jest-nigdy-taka-sama-jest-zawsze-oryginalna-i-zmienia-ę-stale-zależnie-od-charakteru-i-indywidualnych-cech-osoby-którą-kochamy