Cel Walki Z Samym Sobą Cytaty

Cel Walki Z Samym Sobą Cytaty: Odnaleźć stałość w odczuwanych sprzecznościach - oto jest cel walki z samym sobą. -Augustyn z Hippony


odnaleźć-stałość-w-odczuwanych-sprzecznościach-oto-jest-cel-walki-z-samym-sobą
Cel Walki Z Samym Sobą Cytaty: Zmiana osobowości wymaga ciągłej walki z samym sobą, bo w człowieku kłócą się dwa uczucia: determinacja, by zmienić skórę i pragnienie pozostania we własnej. -Gabriel Garcia Marquez


zmiana-osobowoś-wymaga-ągłej-walki-z-samym-sobą-bo-w-człowieku-kłócą-ę-dwa-uczucia-determinacja-by-zmienić-skórę-i-pragnienie-pozostania
Cel Walki Z Samym Sobą Cytaty: Cel zamierzony a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym. -Sofokles


cel-zamierzony-a-cel-osiągnięty-nigdy-nie-jest-tym-samym
Cel Walki Z Samym Sobą Cytaty: Cel zamierzony, a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym. -Sofokles


cel-zamierzony-a-cel-osiągnięty-nigdy-nie-jest-tym-samym
Cel Walki Z Samym Sobą Cytaty: Osobowość, to człowiek który włada samym sobą -H.Gaudig


osobowość-to-człowiek-który-włada-samym-sobą
Cel Walki Z Samym Sobą Cytaty: Człowiek tylko z samym sobą jest w zupełnej harmonii. -Artur Schopenhauer


człowiek-tylko-z-samym-sobą-jest-w-zupełnej-harmonii
Cel Walki Z Samym Sobą Cytaty: Teatr jest aktywną refleksją nad samym sobą. -Novalis


teatr-jest-aktywną-refleksją-nad-samym-sobą
Cel Walki Z Samym Sobą Cytaty: Pisać, to znaczy odbywać sąd nad samym sobą. -Henryk Ibsen


pisać-to-znaczy-odbywać-sąd-nad-samym-sobą
Cel Walki Z Samym Sobą Cytaty: Najczęstsza awaria współczesności: utrata kontaktu z samym sobą. -Zbigniew Waydyk


najczęstsza-awaria-współczesnoś-utrata-kontaktu-z-samym-sobą
Cel Walki Z Samym Sobą Cytaty: Prawdziwy dżentelmen to ten, który broni kobiety przed samym sobą. -Władysław Piekarski


prawdziwy-dżentelmen-to-ten-który-broni-kobiety-przed-samym-sobą
Cel Walki Z Samym Sobą Cytaty: Człowiek, który umie żyć w harmonii z samym sobą jest szczęśliwy. -Oscar Wilde


człowiek-który-umie-żyć-w-harmonii-z-samym-sobą-jest-szczęśliwy
Cel Walki Z Samym Sobą Cytaty: Jedyna władza na jakiej powinno nam zależeć, to panowanie nad samym sobą. -Elie Wiesel


jedyna-władza-na-jakiej-powinno-nam-zależeć-to-panowanie-nad-samym-sobą
Cel Walki Z Samym Sobą Cytaty: Bądź taki, abyś nie musiał czerwienić się przed samym sobą -Victor Hugo


bądź-taki-abyś-nie-musiał-czerwienić-ę-przed-samym-sobą
Cel Walki Z Samym Sobą Cytaty: Bądź zawsze taki, byś nie musiał się czerwienić przed samym sobą. -Wiktor Hugo


bądź-zawsze-taki-byś-nie-musiał-ę-czerwienić-przed-samym-sobą
Cel Walki Z Samym Sobą Cytaty: Być może istota godności człowieka tkwi w jego zdolności do gardzenia samym sobą. -George Santayana


być-może-istota-godnoś-człowieka-tkwi-w-jego-zdolnoś-do-gardzenia-samym-sobą
Cel Walki Z Samym Sobą Cytaty: Od­na­leźć stałość w od­czu­wanych sprzecznościach - oto jest cel wal­ki z sa­mym sobą. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Cel Walki Z Samym Sobą Cytaty: Jedyny sposób znalezienia przyjaciela to być kimś, czyli być samym sobą. -Ralph Waldo Emerson


jedyny-sposób-znalezienia-przyjaciela-to-być-kimś-czyli-być-samym-sobą
Cel Walki Z Samym Sobą Cytaty: Miłość platoniczna jest to udawanie przed samym sobą, że rewolwer jest nie nabity. -William Somerset Maugham


miłość-platoniczna-jest-to-udawanie-przed-samym-sobą-że-rewolwer-jest-nie-nabity