Cel Cytaty

Cel Cytaty: Mierzy się ponad cel, żeby trafić do celu. -Anonim


mierzy-ę-ponad-cel-żeby-trafić-do-celu
Cel Cytaty: Objawiać sztukę, ukrywać artystę - oto cel sztuki. -Oscar Wilde


objawiać-sztukę-ukrywać-artystę-oto-cel-sztuki
Cel Cytaty: Miłość to ostateczny cel historii powszechnej,


miłość-to-ostateczny-cel-historii-powszechnej-amen-wszechświata
Cel Cytaty: Przeszkody widzisz wtedy, gdy stracisz z oczu cel. -Hannah Moore


przeszkody-widzisz-wtedy-gdy-stracisz-z-oczu-cel
Cel Cytaty: Cel to za­danie ja­kie wyz­nacza­my naszym marzeniom. -Ambrose Bierce


cel-to za­danie-ja­kie-wyz­nacza­my-naszym-marzeniom
Cel Cytaty: Mie­rzy się po­nad cel, by tra­fić do celu. -Karol Bunsch


mie­rzy ę-po­nad-cel-by tra­fić-do celu
Cel Cytaty: Doniesionym do celu nie wolno twierdzić, że cel ten zdobyli. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Cel Cytaty: Aby trud owo­cował, mu­si być jas­no ok­reślo­ny cel. -Czesław Banach


aby-trud-owo­cował-mu­-być-jas­no-ok­reślo­ny-cel
Cel Cytaty: Cel wojny może być sprawiedliwy, ale środki nigdy. -Anonim


cel-wojny-może-być-sprawiedliwy-ale-środki-nigdy
Cel Cytaty: To nie po­rażka, a nis­ko wyz­naczo­ny cel jest grzechem. -Benjamin Mays


to nie po­rażka-a nis­ko-wyz­naczo­ny-cel-jest grzechem
Cel Cytaty: Genialne natury nie tropią za celem - to cel tropi za nimi. -Anita


genialne-natury-nie-tropią-za-celem-to-cel-tropi-za-nimi
Cel Cytaty: Każda dyktatura ma tylko jeden cel: utrwalanie swej władzy. -Anonim


każda-dyktatura-tylko-jeden-cel-utrwalanie-swej-władzy
Cel Cytaty: Zawsze musi być jakiś cel, żeby odczuwało się chęć -Wiesław Myśliwski


zawsze-musi-być-jakiś-cel-żeby-odczuwało-ę-chęć
Cel Cytaty: Najsilniejsza wspólnota wszelkiej wiedzy, naukowa republika, to wysoki cel uczonych. -Novalis


najsilniejsza-wspólnota-wszelkiej-wiedzy-naukowa-republika-to-wysoki-cel-uczonych
Cel Cytaty: cel namierzony już widzę miłość życia Amor coś zgubił  -bez.odwagi


cel-namierzony-już-widzę-miłość-życia-amor-coś-zgubił 
Cel Cytaty: Przeszko­dy są to straszne rzeczy, które widzi­my, kiedy spuszcza­my z oczu cel. -James Stringham


przeszko­dy-są to straszne-rzeczy-które-widzi­my-kiedy-spuszcza­my-z oczu-cel
Cel Cytaty: każde­go dnia cu­dow­ny cel ma­giczny uśmiech dziel Cris 30.06.2016r. -Cris


każde­go-dnia-cu­dow­ny-cel-­giczny-uśmiech-dziel-cris-30062016r
Cel Cytaty: Człowiek mu­si gdzieś dążyć; gdy osiągnie cel, od­czu­wa zwyk­le niepokój, pustkę. -Antoni Kępiński


człowiek-mu­-gdzieś-dążyć-gdy-osiągnie-cel-od­czu­wa-zwyk­-niepokój-pustkę