Cenę Cytaty

Cenę Cytaty: Praca jest takim samym towarem jak każdy inny i cenę jej określają ściśle te same prawa, co cenę każdego innego towaru. -Fryderyk Engels


praca-jest-takim-samym-towarem-jak-każdy-inny-i-cenę-jej-określają-śś-te-same-prawa-co-cenę-każdego-innego-towaru
Cenę Cytaty: Cho­roba psychiczna to uni­kanie rzeczy­wis­tości za wszelką cenę; zdro­wie psychiczne to po­godze­nie się z rzeczy­wis­tością bez względu na cenę. -Scott Peck


cho­roba-psychiczna-to uni­kanie-rzeczy­wis­toś-za wszelką-cenę-zdro­wie-psychiczne-to po­godze­nie ę-z rzeczy­wis­tośą-bez-wzglę
Cenę Cytaty: Spokój domowy ma swoją cenę. -Margaret Mitchell


Cenę Cytaty: Ludzie chcą być oszczędni - za wszelką cenę. -Lee Iacocca


ludzie-chcą-być-oszczędni-za-wszelką-cenę
Cenę Cytaty: Jeśli pokój jest rzeczą dobrą, to ma swoją cenę. -El Zayat


jeśli-pokój-jest-rzeczą-dobrą-to-swoją-cenę
Cenę Cytaty: Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę. -Gucci


jakość-pamię-ę-o-wiele-dłużej-ż-cenę
Cenę Cytaty: Płaci się bar­dzo wy­soką cenę za po­godną jednomyślność. -Warren Buffett


płaci ę-bar­dzo-wy­soką-cenę-za po­godną-jednomyślność
Cenę Cytaty: My w Pol­sce nie zna­my pojęcia po­koju za wszelką cenę. -Józef Beck


my w pol­sce-nie zna­my-pojęcia-po­koju-za wszelką-cenę
Cenę Cytaty: Dzisiejsi ludzie chcieliby pojutrzejsze życie kupić za przedwczorajszą cenę. -Tennessee Williams


dzisiejsi-ludzie-chcieliby-pojutrzejsze-życie-kupić-za-przedwczorajszą-cenę
Cenę Cytaty: Możesz osiągnąć cokolwiek, jeśli jesteś skłonny zapłacić odpowiednią cenę. -Vince Lombardi


możesz-osiągnąć-cokolwiek-śli-jesteś-skłonny-zapłacić-odpowiednią-cenę
Cenę Cytaty: Kobieta wybacza całotygodniowe znęcanie się za cenę pieszczot chwilowego pojednania. -Honore de Balzac


kobieta-wybacza-całotygodniowe-znęcanie-ę-za-cenę-pieszczot-chwilowego-pojednania
Cenę Cytaty: Lekarze nie po to są na świecie, by sprowadzać śmierć, ale by za wszelką cenę podtrzymywać życie. -Tomasz Mann


lekarze-nie-po-to-są-na-świecie-by-sprowadzać-śmierć-ale-by-za-wszelką-cenę-podtrzymywać-życie
Cenę Cytaty: Człowiek mógłby wejść do nieba za cenę połowy tych trudów, jakie kosztuje go zasłużenie sobie na piekło. -Henry Fielding


człowiek-mógłby-wejść-do-nieba-za-cenę-połowy-tych-trudów-jakie-kosztuje-go-zasłużenie-sobie-na-piekło
Cenę Cytaty: Człowiek mógłby wejść do nieba za cenę połowy tych trudów, ja­kie kosztu­je go zasłużenie so­bie na piekło. -Henry Fielding


człowiek-mógłby-wejść-do nieba-za cenę-połowy-tych-trudów-ja­kie-kosztu­-go zasłużenie-so­bie-na piekło
Cenę Cytaty: Gdyby człowiek mógł sprzedać się za cenę, jaką sobie wystawia, zrobiłby najlepszy interes w życiu. -Czesław Banach


gdyby-człowiek-mógł-sprzedać-ę-za-cenę-jaką-sobie-wystawia-zrobiłby-najlepszy-interes-w-życiu
Cenę Cytaty: Upieranie w każdej sytuacji przy własnym stanowisku ma swoją cenę, a jest nią nasz wewnętrzny spokój. -Richard Carlson


upieranie-w-każdej-sytuacji-przy-własnym-stanowisku-swoją-cenę-a-jest-ą-nasz-wewnętrzny-spokój
Cenę Cytaty: `Wszys­tkich można ku­pić wys­tar­czy zap­ro­pono­wać od­po­wied­nią cenę !  -bluecaffe


`wszys­tkich-można-ku­pić-wys­tar­czy-zap­ro­pono­wać-od­po­wied­ą-cenę- 
Cenę Cytaty: Ktoś, kto wie, jak oddać życzliwość, której doświadczył, musi być przyjacielem ponad wszelką cenę. -Sofokles


ktoś-kto-wie-jak-oddać-życzliwość-której-doświadczył-musi-być-przyjacielem-ponad-wszelką-cenę