Cenzura To Reklama Na Koszt Cytaty

Cenzura To Reklama Na Koszt Cytaty: Cenzura to reklama na koszt państwa. -Federico Fellini


Cenzura To Reklama Na Koszt Cytaty: Cenzura przeciwko pospolitości ducha byłaby co najmniej równie pożądana jak cenzura polityczna czy moralna. -Rene Clair


cenzura-przeciwko-pospolitoś-ducha-byłaby-co-najmniej-równie-pożądana-jak-cenzura-polityczna-czy-moralna
Cenzura To Reklama Na Koszt Cytaty: Czas to najlepsza cenzura, a cierpliwość - najdoskonalszy nauczyciel. -Fryderyk Chopin


czas-to-najlepsza-cenzura-a-cierpliwość-najdoskonalszy-nauczyciel
Cenzura To Reklama Na Koszt Cytaty: Polityka zagraniczna to turystyka na koszt państwa. -Pierre Acon


polityka-zagraniczna-to-turystyka-na-koszt-państwa
Cenzura To Reklama Na Koszt Cytaty: Każdy pochlebca żyje na koszt człowieka, któremu schlebia. -Pierre Fancois Fontaine


każdy-pochlebca-żyje-na-koszt-człowieka-któremu-schlebia
Cenzura To Reklama Na Koszt Cytaty: Cza­sem plama To reklama. -Kojak


cza­sem-plama-to-reklama
Cenzura To Reklama Na Koszt Cytaty: Reklama jest mistyką XXI wieku. -Theodor Niederreuther


Cenzura To Reklama Na Koszt Cytaty: Reklama to próba oddzielenia człowieka od jego pieniędzy. -John B. Priestley


reklama-to-próba-oddzielenia-człowieka-od-jego-pieniędzy
Cenzura To Reklama Na Koszt Cytaty: Doświadczony marketing i przemyślana reklama to sukces Twojej firmy -A.P.S. Skibiński Przemysław


doświadczony-marketing-i-przemyślana-reklama-to-sukces-twojej-firmy
Cenzura To Reklama Na Koszt Cytaty: Krytyk jest czymś pośrednim pomiędzy plotką, denuncjacją a reklamą. -Anonim


krytyk-jest-czymś-pośrednim-pomiędzy-plotką-denuncjacją-a-reklamą
Cenzura To Reklama Na Koszt Cytaty: Formuła sztuki nowoczesnej stała się bardzo prosta: prowokacja plus reklama. -Giorgio Chirico di


formuła-sztuki-nowoczesnej-stała-ę-bardzo-prosta-prowokacja-plus-reklama
Cenzura To Reklama Na Koszt Cytaty: Reklama jest tak potrzebna produktowi jak prąd elektryczny żarówce. -Charles Wilp


reklama-jest-tak-potrzebna-produktowi-jak-prąd-elektryczny-żarówce
Cenzura To Reklama Na Koszt Cytaty: Reklama niemieckiego biura turystycznego:


reklama-niemieckiego-biura-turystycznego-jedź-do-polski-twój-samochód-już-tam-jest
Cenzura To Reklama Na Koszt Cytaty: For­muła sztu­ki no­woczes­nej stała się bar­dzo pros­ta: pro­wokac­ja plus reklama. -Giorgio de Chirico


for­muła-sztu­ki-no­woczes­nej-stała ę-bar­dzo-pros­-pro­wokac­ja-plus-reklama
Cenzura To Reklama Na Koszt Cytaty: Reklama każe ci myśleć, że przez całe swoje życie marzyłeś o czymś, o czym wcześniej nigdy nawet nie słyszałeś. -Anonim


reklama-każe-myść-że-przez-całe-swoje-życie-marzyłeś-o-czymś-o-czym-wcześniej-nigdy-nawet-nie-słyszałeś
Cenzura To Reklama Na Koszt Cytaty: Kiedy myślę o położeniu władców, zawsze otoczonych ludźmi chciwymi i nienasyconymi, mogę ich tylko żałować; żałuję ich jeszcze więcej, kiedy nie mają siły oprzeć się prośbom, zawsze zaspokajanym na koszt tych, którzy nie proszą o nic. -Montesquieu


Cenzura To Reklama Na Koszt Cytaty: Przet­warzam da­ne jak komputer, mi­mo wszys­tkich tych rzeczy, pa­mietam wszys­tko, jak­byś puścił film i od­tworzył na szybko, wszys­tko przepływa wam przez pal­ce, ja za­pamietu­je każdy parcel, życie to jak kosz, usu­wasz ,tworzysz, do­dajesz wszys­tko na swój koszt, nikt za błedy two­je nie od­po­wie, nikt ich tez nie naprawi, weź pli­ki i roz­pla­nuj wszys­tko tak by kosz usunąc z dys­ku umysłu. -orlik