Chłodem Od­dziele­ni Cytaty

Chłodem Od­dziele­ni Cytaty: Wichu­ra za ok­nem, białym puchem prószy. A my tak od­da­leni od siebie, chłodem od­dziele­ni. I gdy­byś wie­dział jak tęsknię za twoim za­pachem, za twoim uśmie­chem, za wszys­tkim co jest w to­bie. Lecz naj­smut­niej­sze nie jest iż jes­teśmy da­leko, ale to iż ja sa­ma nie pot­ra­fię uwie­rzyć, żeby kto­kol­wiek jest w sta­nie tęsknić za kimś ta­kim jak ja. -Deirdre


Chłodem Od­dziele­ni Cytaty: Zmarznięte lico za­myka us­ta chłodem. Płoną policzki. -Papużka


zmarznięte-lico-za­myka-us­-chłodem-płoną-policzki
Chłodem Od­dziele­ni Cytaty: Chętnie się dzielę winą - z ładną dziewczyną. -Jan Sztaudynger


chętnie-ę-dzielę-winą-z-ładną-dziewczyną
Chłodem Od­dziele­ni Cytaty: Kto się w piątek śmieje, w nie­dzielę będzie płakał. -Jean Baptiste Racine


kto ę-w piątek-śmieje-w nie­dzielę-będzie-płakał
Chłodem Od­dziele­ni Cytaty: Jedyne, co jest coś warte w dziele sztuki: to czego nie można wytłumaczyć. -Georges Braque


jedyne-co-jest-coś-warte-w-dziele-sztuki-to-czego-nie-można-wytłumaczyć
Chłodem Od­dziele­ni Cytaty: Gdyby w dziele stworzenia Bóg korzystał tylko z równań, to co najwyżej zdołałby stworzyć jakiś mebel. -Thomasin


gdyby-w-dziele-stworzenia-bóg-korzystał-tylko-z-równań-to-co-najwyżej-zdołałby-stworzyć-jakiś-mebel
Chłodem Od­dziele­ni Cytaty: W życiu są no­ce i dnie, ale są i nie­dziele, te jed­nak zdarzają się rzadziej niż w kalendarzu. -Maria Dąbrowska


w życiu-są no­-i dnie-ale-są i nie­dziele-te jed­nak-zdarzają ę-rzadziej-ż-w kalendarzu
Chłodem Od­dziele­ni Cytaty: Nie ma co, przed chłodem cho­wać się w piżamie.. na­dej­dzie sro­ga noc, gotów por­wać ją we śnie. -dark smurf


nie- co-przed-chłodem-cho­wać ę-w piżamie-na­dej­dzie sro­ga-noc-gotów-por­wać-ją we śnie
Chłodem Od­dziele­ni Cytaty: Autor w swoim dziele po­winien być jak Bóg we wszechświecie, wszędzie obec­ny i nig­dzie niewidoczny. -Gustaw Flaubert


autor-w swoim-dziele-po­winien-być-jak bóg-we wszechświecie-wszędzie-obec­ny-i nig­dzie-niewidoczny
Chłodem Od­dziele­ni Cytaty: W każdym dziele ludzie doszukują się pomysłów, które zwykle nie mają nic wspólnego z intencjami twórcy. -Luis Bunuel


w-każdym-dziele-ludzie-doszukują-ę-pomysłów-które-zwykle-nie-mają-nic-wspólnego-z-intencjami-twórcy
Chłodem Od­dziele­ni Cytaty: We wszelkim dziele sztuki tendencja winna się mieścić jak sok w owocu: nie dodana, lecz immanentna. -Fryderyk Engels


we-wszelkim-dziele-sztuki-tendencja-winna-ę-mieść-jak-sok-w-owocu-nie-dodana-lecz-immanentna
Chłodem Od­dziele­ni Cytaty: Autor powinien być w swoim dziele jak Bóg we wszechświecie: obecny we wszystkich jego częściach, ale w żadnej w sposób widzialny. -Gustaw Flaubert


autor-powinien-być-w-swoim-dziele-jak-bóg-we-wszechświecie-obecny-we-wszystkich-jego-częściach-ale-w-żadnej-w-sposób-widzialny
Chłodem Od­dziele­ni Cytaty: Jes­tem z ga­tun­ku ludzi, dla których dziele­nie się cze­koladą jest jak od­da­wanie połowy świata. -Riot


jes­tem-z ga­tun­ku-ludzi-dla-których-dziele­nie ę-cze­koladą-jest jak od­da­wanie-połowy-świata
Chłodem Od­dziele­ni Cytaty: Cóż z pałaców i og­rodów Semiramidy, Złotych sa­morodków, rzecznych kamieni Kiedy egip­ska ciem­ność,bra­ci twych pi­rami­dy Spo­wija mro­kiem i chłodem noc­nej pustyni... -Pijanypowietrzem


cóż-z pałaców-i og­rodów-semiramidy-złotych-­morodków-rzecznych-kamieni-kiedy-egip­ska-ciem­nośćbra­-twych-pi­rami­dy-spo­wija
Chłodem Od­dziele­ni Cytaty: Artysta winien być w swym dziele jak Bóg we wszechświecie, niewidoczny a wszechmocny: żeby go się czuło wszędzie, ale nie widziało nigdzie. -Gustaw Flaubert


artysta-winien-być-w-swym-dziele-jak-bóg-we-wszechświecie-niewidoczny-a-wszechmocny-żeby-go-ę-czuło-wszędzie-ale-nie-widziało-nigdzie
Chłodem Od­dziele­ni Cytaty: tańczą na wiet­rze chwi­la ulotna sub­telnie i z gracją nag­le akcentują złość i frustrację niczym bez­wied­nie a jed­nak z życiem ze wscho­du na zachód to na do­le, to na szczycie wnet milkną obumierają w os­tatnich taktach ser­ca muzyce z chłodem opadają...   -Papużka


Chłodem Od­dziele­ni Cytaty: kruszy się biały papier cieniem kładąc dzień na skrzydłach zmęczenia wa­gi grzeszków sta­ran­nie układa gładząc chłodem skronie nie znające jutra sen nie jest marzeniem a ja­wy nie umiem nazywać  -Papużka


Chłodem Od­dziele­ni Cytaty: Początek je­sieni me­lan­cho­lię z sobą niesie, a ja mam dob­ry dzi­siaj dzień, i tak z Wa­mi nim dzielę. Cytatowiczom Bu­kiet życzeń z kokardką Szczęścia na co dzień Krys­ty­na Sz. 23.09.2014r. -krysta