Chłop Urasta Do Potęgi Cytaty

Chłop Urasta Do Potęgi Cytaty: W oczach naszych chłop urasta do potęgi króla Piasta! -Stanisław Wyspiański


Chłop Urasta Do Potęgi Cytaty: Po­zyc­ja to pa­radoks świata me­go lu­du, og­ra­nicze­nie naszej potęgi wy­nikające z głodu tej właśnie potęgi. Osiąga sieją przez zdradę, a ona czy­ni po­dat­ny­mi na zdradę tych, którzy zdradzi­li wcześniej. Ci naj­potężniej­si w Menzo­ber­ranzan spędzają całe dnie na ogląda­niu się przez ra­mię, by ochro­nić się przed szty­leta­mi, które mogłyby wbić się w ich plecy. A śmierć cze­ka zwyk­le z przodu. -Robert Anthony Salvatore


Chłop Urasta Do Potęgi Cytaty: Zero podniesione do potęgi jest nieobliczalne. -Urszula Zybura


zero-podniesione-do-potęgi-jest-nieobliczalne
Chłop Urasta Do Potęgi Cytaty: Jedna godzina wystarczy do obalenia potęgi. -Anonim


jedna-godzina-wystarczy-do-obalenia-potęgi
Chłop Urasta Do Potęgi Cytaty: Ze­ro pod­niesione do potęgi jest nieobliczalne. -Urszula Zybura


ze­ro-pod­niesione-do potęgi-jest nieobliczalne
Chłop Urasta Do Potęgi Cytaty: Dobroć nie może wypływać ze słabości, tylko z potęgi. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


Chłop Urasta Do Potęgi Cytaty: Dob­roć nie może wypływać ze słabości, tyl­ko z potęgi. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


Chłop Urasta Do Potęgi Cytaty: Są jas­ne chwi­le w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński


są jas­ne-chwi­-w życiu-w których ę-tęskni-do potęgi-ciemnoty
Chłop Urasta Do Potęgi Cytaty: Są jasne chwile w życiu, w których się tęskni do potęgi ciemnoty. -Adolf Nowaczyński


są-jasne-chwile-w-życiu-w-których-ę-tęskni-do-potęgi-ciemnoty
Chłop Urasta Do Potęgi Cytaty: Ukryte poczucie potęgi bywa nieskończenie rozkoszniejsze niż jawna władza. -Fiodor Dostojewski


ukryte-poczucie-potęgi-bywa-nieskończenie-rozkoszniejsze-ż-jawna-władza
Chłop Urasta Do Potęgi Cytaty: W epoce potęgi atomowej byłoby nonsensem uważać wojnę za odpowiedni środek przywrócenia naruszonych praw. -Jan XXIII


w-epoce-potęgi-atomowej-byłoby-nonsensem-uważać-wojnę-za-odpowiedni-środek-przywrócenia-naruszonych-praw
Chłop Urasta Do Potęgi Cytaty: Chłop żywemu nie przepuści. -Kazimierz Grześkowiak


Chłop Urasta Do Potęgi Cytaty: Chłop potęgą jest i basta. -Stanisław Wyspiański


Chłop Urasta Do Potęgi Cytaty: Jak Bóg zag­rzmi, to chłop do pacierza. -Samuel Adalberg


jak-bóg-zag­rzmi-to chłop-do pacierza
Chłop Urasta Do Potęgi Cytaty: Dziew­częta wcześniej czują, niźli chłop­cy myślą. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Chłop Urasta Do Potęgi Cytaty: Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz. W tym moc, co więcej umie. -Ignacy Baliński


chcesz-być-czymś-w-życiu-to-ę-ucz-abyś-nie-zginął-w-tłumie-nauka-to-potęgi-klucz-w-tym-moc-co-więcej-umie
Chłop Urasta Do Potęgi Cytaty: Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia -prawdziwego poczucia spełnienia. -Anthony Robbins


tylko-którzy-nauczyli-ę-potęgi-szczerego-i-bezinteresownego-wkładu-w-życie-innych-doświadczają-największej-radoś-życia-prawdziwego
Chłop Urasta Do Potęgi Cytaty: Żaden kraj cudzej potęgi nie zwabił, który sam siebie prędzej nie osłabił. -Adam Naruszewicz


Żaden-kraj-cudzej-potęgi-nie-zwabił-który-sam-siebie-prędzej-nie-osłabił