Charakter Cytaty

Charakter Cytaty: Dbaj bardziej o swój prawdziwy charakter niż o reputację, gdyż twój charakter mówi prawdę o tobie, podczas gdy reputacja to tylko cudza o tobie opinia. -John Wooden


dbaj-bardziej-o-swój-prawdziwy-charakter-ż-o-reputację-gdyż-twój-charakter-mówi-prawdę-o-tobie-podczas-gdy-reputacja-to-tylko-cudza-o-tobie
Charakter Cytaty: Miłość realizuje się poprzez naszą osobowość, nasz charakter. Prawidłowo ukształtowana osobowość tworzy prawidłowe związki między ludźmi, natomiast spaczony charakter tworzy spaczone związki. -Urszula Ruszkowska


Charakter Cytaty: Uznajemy, żeśmy winni cześć i szacunek najczulszy kobiecie, 0 której uczuciu jeszcze nie jesteśmy przeświadczeni i której charakter znamy tylko powierzchownie, lecz nie poczuwamy się do obowiązków czci i szacunku względem kobiety, której uczucie należy do nas wyłącznie 1 której charakter tak dobrze przez nas zbadany i wypróbowany, że nie wahalibyśmy się powierzyć jej szczęścia całego naszego życia? Czy nie uważacie, że rozumowanie to jest równie niskie, jak bezsensowne? -John Ruskin


Charakter Cytaty: Po­lity­ka psu­je charakter. -Eugen Sierke


Charakter Cytaty: Polityka psuje charakter. -Eugen Sierke


Charakter Cytaty: Prawda ma charakter bezwzględny. -Kartezjusz


Charakter Cytaty: Ostry język, lichy charakter. -Blaise Pascal


Charakter Cytaty: Charakter człowieka jest jego przeznaczeniem. -Heraklit z Efezu


charakter-człowieka-jest-jego-przeznaczeniem
Charakter Cytaty: Charakter - zjawisko rzadziej spotykane niż bohaterstwo. -Paul Claudel


charakter-zjawisko-rzadziej-spotykane-ż-bohaterstwo
Charakter Cytaty: Źle jest mieć zbyt dobry charakter. -Anonim


Ź-jest-mieć-zbyt-dobry-charakter
Charakter Cytaty: Talent rośnie w samotności, charakter wśród ludzi. -Johann Wolfgang Goethe


Charakter Cytaty: Charakter człowieka najlepiej się ujawnia w chwilach podniecenia. -C. E. Weigall


charakter-człowieka-najlepiej-ę-ujawnia-w-chwilach-podniecenia
Charakter Cytaty: Niewiadoma w kondycji bezwolności posiada charakter krańcowo niewiadomy. -Jerzy Andrzejewski


niewiadoma-w-kondycji-bezwolnoś-posiada-charakter-krańcowo-niewiadomy
Charakter Cytaty: Wiek, charakter, elegancję, dowcip - wszystko to tworzą kobiety. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant


Charakter Cytaty: Charakter człowieka najlepiej określa się przez to, co uznaje on za śmieszne. -Johann Wolfgang Goethe


charakter-człowieka-najlepiej-okreś-ę-przez-to-co-uznaje-on-za-śmieszne
Charakter Cytaty: Charakter państwa poznaje się po tym, jacy ludzie siedzą w więzieniach. -Ilona Bodden


charakter-państwa-poznaje-ę-po-tym-jacy-ludzie-siedzą-w-więzieniach
Charakter Cytaty: Kto przez morze płynie, zmienia niebo, ale nie charakter. -Horacy


kto-przez-morze-płynie-zmienia-niebo-ale-nie charakter
Charakter Cytaty: Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nim:


gdy-tylko-ktoś-myśli-i-charakter-mówi-ę-o-nim-to-osobliwy-człowiek