Chcą Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Chcą Cytaty: Rewolucja - przewrót, po którym chłopi nie chcą płacić podatków komu innemu. -Anonim
rewolucja-przewrót-po-którym-chłopi-nie-chcą-płacić-podatków-komu-innemu
Chcą Cytaty: Młodzi ludzie nie wiedzą, czego chcą, ale są absolutnie zdecydowani to osiągnąć. -Federico Fellini
młodzi-ludzie-nie-wiedzą-czego-chcą-ale-są-absolutnie-zdecydowani-to-osiągnąć
Chcą Cytaty: Niektórzy chcą zro­zumieć dzieło sztu­ki - miłość nie żąda zrozumienia. -Bogumił Buczyński
niektórzy-chcą-zro­zumieć-dzieło-sztu­ki- miłość-nie żąda-zrozumienia
Chcą Cytaty: Ludzie rządzący chcą dokonać rzeczy niemożliwej: naprawiać zło złymi czynami. -Lew Tołstoj
ludzie-rządzący-chcą-dokonać-rzeczy-niemożliwej-naprawiać-zło-złymi-czynami
Chcą Cytaty: Wszyscy chcą zmieniać świat, ale nikt nie chce zmienić siebie. -Lew Tołstoj
wszyscy-chcą-zmieniać-świat-ale-nikt-nie-chce-zmienić-siebie
Chcą Cytaty: Pierwszy błąd, który ludzie popełniają to fakt, że nie wiedzą, co chcą osiągnąć -Kevin Hogan
pierwszy-błąd-który-ludzie-popełniają-to-fakt-że-nie-wiedzą-co-chcą-osiągnąć
Chcą Cytaty: Każdy chce wygrać, ale tylko zwycięzcy chcą się przygotować (do wygrania). -nieznany
każdy-chce-wygrać-ale-tylko-zwycięzcy-chcą-ę-przygotować-do-wygrania
Chcą Cytaty: Na­wet do bez­pra­wia ludzie chcą so­bie za­pew­nić prawo. -Aleksander Kumor
na­wet-do bez­pra­wia-ludzie-chcą-so­bie-za­pew­ć-prawo
Chcą Cytaty: Bo­gaci ro­bią co chcą z niewol­ni­kami, w dzi­siej­szych czasach...dłużnikami  -D.K
bo­gaci-ro­bią-co chcą-z niewol­­kami-w dzi­siej­szych-czasachdłużnikami 
Chcą Cytaty: Im są piękniejsze, tym bardziej chcą być podrywane, żeby móc powiedzieć nie. -Al Goldstein
im-są-piękniejsze-tym-bardziej-chcą-być-podrywane-żeby-móc-powiedzieć-nie
Chcą Cytaty: Nie podcinaj gałęzi na której siedzisz, chyba że chcą cię na niej powiesić. -Stanisław Jerzy Lec
nie-podcinaj-gałęzi-na-której-siedzisz-chyba-że-chcą-ę-na-niej-powiesić
Chcą Cytaty: Plączą się myśli, gdy chcą w swoją sieć złapać jakieś kłamstwo. -Wojciech Bartoszewski
plączą-ę-myśli-gdy-chcą-w-swoją-sieć-złapać-jakieś-kłamstwo
Chcą Cytaty: Tak często mówię to co in­ni chcą usłyszeć, że sa­ma już nie wiem co z te­go jest prawdą. -Aleksandra_Czarna
tak-często-mówię-to co in­-chcą-usłyszeć-że ­-już-nie wiem-co z te­go-jest prawdą
Chcą Cytaty: Kobiet kochających mało. Zwykle miłością chcą one zrobić karierę, jak mężczyzna działalnością. -Jan Fedorowicz
kobiet-kochających-ło-zwykle-miłośą-chcą-one-zrobić-karierę-jak-mężczyzna-działalnośą
Chcą Cytaty: W Bogu otwierają się nowe morza dla tych, co chcą płynąć jeszcze dalej. -Fray Luis de Leon de Cuenca
w-bogu-otwierają-ę-nowe-morza-dla-tych-co-chcą-płynąć-jeszcze-dalej
Chcą Cytaty: Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, młodzi nie szaleli. -Jan Kochanowski
jakoby-też-rok-bez-wiosny-mieć-chcieli-którzy-chcą-młodzi-nie-szaleli
Chcą Cytaty: Kobiety i koty zawsze robią co chcą, więc mężczyźni i psy niech się z tym pogodzą. -Robert Anson Heinlein
kobiety-i-koty-zawsze-robią-co-chcą-więc-mężczyź-i-psy-niech-ę-z-tym-pogodzą
Chcą Cytaty: Są dziew­czy­ny, które zaw­sze i mi­mo wszys­tko chcą wrócić. Ja do nich nie należę. -Majka_Majdan
są dziew­czy­ny-które-zaw­sze-i mi­mo-wszys­tko-chcą-wróć-ja do nich-nie należę
Chcą Cytaty: Wol­ność jest to pra­wo ro­bienia te­go, co się chce, i przeszkadza­nia in­nym w ro­bieniu te­go, cze­go chcą. -Henryk Sienkiewicz
wol­ność-jest to pra­wo-ro­bienia-te­go-co ę-chce-i przeszkadza­nia-in­nym-w ro­bieniu-te­go-cze­go-chcą
Chcą Cytaty: Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli. -Jan Kochanowski
jakoby-też-rok-bez-wiosny-mieć-chcieli-którzy-chcą-żeby-młodzi-nie-szaleli
Chcą Cytaty: Chcą nas nau­czyć dob­rych ma­nier, ale nie uda im się to, bo jes­teśmy bogami. -Giuseppe Tomasi di Lampedusa
chcą-nas-nau­czyć-dob­rych-­nier-ale-nie uda-im ę-to-bo jes­teśmy-bogami
Chcą Cytaty: Kobiety i koty zawsze będą robić to, co chcą, a mężczyźni i psy powinni się zrelaksować i powoli oswajać z tą myślą. -Robert A. Heinlein
kobiety-i-koty-zawsze-będą-robić-to-co-chcą-a-mężczyź-i-psy-powinni-ę-zrelaksować-i-powoli-oswajać-z-tą-myślą
Chcą Cytaty: Niektórym kobietom nie wystarczy bukiet róż, chcą, żeby mężczyźni tym różom zmieniali jeszcze wodę. -Janusz Gaudyn
niektórym-kobietom-nie-wystarczy-bukiet-róż-chcą-żeby-mężczyź-tym-różom-zmieniali-jeszcze-wodę
Chcą Cytaty: Ludzie kochają ba­nały, ich pow­tarza­nie, ok­re­sowość, a jed­nocześnie chcą być in­try­gująco oryginalni.. -jatoja
ludzie-kochają-ba­nały-ich-pow­tarza­nie-ok­re­sowość-a jed­nocześnie-chcą-być-in­try­gująco-oryginalni
Chcą Cytaty: Ludzie mają tę wadę, że wszyscy chcą budować, a nikt nie chce zająć się utrzymaniem porządku i remontem. -Kurt Vonnegut
ludzie-mają-tę-wadę-że-wszyscy-chcą-budować-a-nikt-nie-chce-zająć-ę-utrzymaniem-porządku-i-remontem
Chcą Cytaty: Mężczyźni w swej próżności także w In­terne­cie, chcą być zacze­piani wyłącznie przez piękne kobiety. -Janusz Leon Wiśniewski
mężczyź-w swej-próżnoś-także-w in­terne­cie-chcą-być-zacze­piani-wyłącznie-przez-piękne-kobiety
Chcą Cytaty: Istnieją na świecie ludzie, którzy niezdolni są unieść się nawet cal wyżej, a chcą budować na ruinach innych. -Giuseppe Giusti
istnieją-na-świecie-ludzie-którzy-niezdolni-są-unieść-ę-nawet-cal-wyżej-a-chcą-budować-na-ruinach-innych
Chcą Cytaty: Pa­radok­salnie kon­flikt po­koleń ma­nifes­tu­je się w pełnej zgodzie: dzieci nie chcą mówić, rodzi­ce słuchać. -Andrzej Majewski
pa­radok­salnie-kon­flikt-po­koleń-­nifes­­ ę-w pełnej-zgodzie-dzieci-nie chcą-mówić-rodzi­-słuchać
Chcą Cytaty: Kur­de ba­las, myślę so­bie, jes­tem tyl­ko bied­ny idiota, dlacze­go chcą, żebym to ja od­po­wiadał za przyszłość ludzkości?  -Winston Groom
kur­de-ba­las-myślę-so­bie-jes­tem-tyl­ko-bied­ny-idiota-dlacze­go-chcą-żebym-to ja od­po­wiadał-za przyszłość-ludzkoś 
Chcą Cytaty: Nieśmiertelność byłaby okrutną niegodziwością i straszną pułapką dla tych, co chcą uciec przed cierpieniem - gdyby była świadomością. -Władysław Stanisław Reymont
nieśmiertelność-byłaby-okrutną-niegodziwośą-i-straszną-pułapką-dla-tych-co-chcą-uciec-przed-cierpieniem-gdyby-była-świadomośą
Chcą Cytaty: Niektórym ko­bietom nie wys­tar­cza bu­kiet róż, chcą, żeby mężczyz­na tym różom zmieniali jeszcze wodę. -Janusz Gaudyn
niektórym-ko­bietom-nie wys­tar­cza-bu­kiet-róż-chcą-żeby-mężczyz­na-tym-różom-zmieniali-jeszcze-wodę
Chcą Cytaty: Kobiety nie lubią może ostateczności w życiu zewnętrznym - ale wewnętrznie każdą sytuację potrafią wyczerpać do dna, jeżeli chcą. -Witold Gombrowicz
kobiety-nie-lubią-może-ostatecznoś-w-życiu-zewnętrznym-ale-wewnętrznie-każdą-sytuację-potrafią-wyczerpać-do-dna-żeli-chcą
Chcą Cytaty: Zakochując się w kobiecie, nie sięgamy po narzędzia do mierzenia jej kształtów. A tymczasem, jeżeli chodzi o sztukę, ludzie chcą
zakochując-ę-w-kobiecie-nie-ęgamy-po-narzędzia-do-mierzenia-jej-kształtów-a-tymczasem-żeli-chodzi-o-sztukę-ludzie-chcą-zrozumieć
Chcą Cytaty: Nie ma gorszych ślepców nad tych, którzy nie chcą widzieć. -Herbert George Wells
nie-gorszych-ślepców-nad-tych-którzy-nie-chcą-widzieć
Chcą Cytaty: Ko­biety śmieją się, kiedy mogą i płaczą, kiedy chcą. -Zbigniew Herbert
ko­biety-śmieją-ę-kiedy-mogą-i płaczą-kiedy-chcą