Chce­my Dob­rze Uczyć Cytaty

Chce­my Dob­rze Uczyć Cytaty: Spójrz na mnie, jes­tem bied­ny i na­gi, ale jes­tem wodzem me­go na­rodu. My nie chce­my bo­gac­tw, chce­my dob­rze uczyć nasze dzieci. Bo­gac­twa nie dadzą nam nic dob­re­go. Nie będziemy ich mog­li zab­rać ze sobą na dru­gi świat. Nie chce­my bo­gac­tw, chce­my po­koju i miłości. -Czerwona Chmura


Chce­my Dob­rze Uczyć Cytaty: Chcę tyl­ko usłyszeć:


chcę-tyl­ko-usłyszeć-dob­rze-że jesteś 
Chce­my Dob­rze Uczyć Cytaty: na dzień dob­ry, dob­ry wieczór.. ser­ce z pier­si chce wyskoczyć.. gdy Twe us­ta, Two­je oczy.. pat­rzę - one mówią wszystko.. ze­ro słów i tyl­ko gesty.. tchu brakuje.. tak Cię Kocham.. tak mnie Kochasz... -tylkoty38


Chce­my Dob­rze Uczyć Cytaty: Spra­wiliśmy, że iko­ny na ek­ra­nie wyglądają tak dob­rze, że aż chce się je polizać. -Steve Jobs


spra­wiliśmy-że iko­ny-na ek­ra­nie-wyglądają-tak-dob­rze-że aż chce ę- polizać
Chce­my Dob­rze Uczyć Cytaty: Naj­gor­sze w am­bicji jest to, że sa­ma dob­rze nie wie, cze­go chce. -Carpio Lope de Vega


naj­gor­sze-w am­bicji-jest to-że ­-dob­rze-nie wie-cze­go-chce
Chce­my Dob­rze Uczyć Cytaty: bied­ny stu­ka do drzwi pa­na mądra­li i mówi : - wczo­raj pa­na żona dała mi ka­wałek tor­tu ... - dob­rze, dob­rze, za­raz przy­niosę pa­nu także te pi­gułki przeczyszczające  -lovely-girl


Chce­my Dob­rze Uczyć Cytaty: Pat­rząc w przeszłość wstydzę się wielu rzeczy To dob­rze, daw­ne cza­sy nau­czyły mnie Jak dob­rze jest mieć No­we Życie, Go przy so­bie i czer­pać siłę Z te­go, kim się jest te­raz bez pot­rze­by im­po­nowa­nia komukolwiek  -CwaneMysli


Chce­my Dob­rze Uczyć Cytaty: - Ech... - Hmm? - Tęsknię... - Ja też... - To niedob­rze. -Dob­rze, bar­dzo dob­rze, cu­dow­nie... Wciąż się kocha­my, to naj­piękniej­sze co mogło nas spotkać! __________________


Chce­my Dob­rze Uczyć Cytaty: Dob­rze się składało, że chcę stu­diować psycho­logię. Może za kil­ka lat będę wie­działa, co ze mną nie tak. -Martina Sahler


dob­rze ę-składało-że chcę-stu­diować-psycho­logię-może za kil­ka-lat-będę-wie­działa-co ze mną-nie tak
Chce­my Dob­rze Uczyć Cytaty: Chcę po­wie­dzieć, że lu­bię być na­miętnym i szcze­rym, ale również lu­bię dob­rze się ba­wić i działam jak idiota. -Kurt Cobain


chcę-po­wie­dzieć-że lu­bię-być-na­miętnym-i szcze­rym-ale-również-lu­bię-dob­rze ę-ba­wić-i działam-jak idiota
Chce­my Dob­rze Uczyć Cytaty: Dob­rze jest mie­szkać w lęku i pop­rzez strach słyszeć swo­je zęby, dob­rze jest dop­ro­wadzić swo­je życie do zagłady i ra­no na powrót je zacząć. -Bohumił Hrabal


dob­rze-jest mie­szkać-w lęku-i pop­rzez-strach-słyszeć-swo­-zęby-dob­rze-jest dop­ro­wadzić-swo­-życie-do zagłady-i ra­no
Chce­my Dob­rze Uczyć Cytaty: Śmier­ci tak pot­rze­ba uczyć się jak życia. -Leopold Staff


Śmier­-tak-pot­rze­ba-uczyć ę-jak życia
Chce­my Dob­rze Uczyć Cytaty: Miłości trzeba się uczyć i jeszcze raz uczyć; ten proces nie ma końca. -Anonim


miłoś-trzeba-ę-uczyć-i-jeszcze-raz-uczyć-ten-proces-nie-końca
Chce­my Dob­rze Uczyć Cytaty: Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii. -Steven Weinberg


z re­ligią-czy-bez-dob­rzy-ludzie-będą-postępo­wać-dob­rze-a źli- ź-ale-złe-postępo­wanie-dob­rych-ludzi-to zasługa-religii
Chce­my Dob­rze Uczyć Cytaty: Uczyć innych to uczyć się po raz drugi. -Joseph Jubert


uczyć-innych-to-uczyć-ę-po-raz-drugi
Chce­my Dob­rze Uczyć Cytaty: W życiu mu­si być dob­rze i niedobrze. Bo jak jest tyl­ko dob­rze, to jest niedobrze. -Jan Twardowski


w życiu-mu­-być-dob­rze-i niedobrze-bo-jak jest tyl­ko-dob­rze-to jest niedobrze
Chce­my Dob­rze Uczyć Cytaty: Nie za­bieraj mnie do światła, mi jest dob­rze w ciemności. Krwis­te mięso bym dziś zjadła, stek og­ryzła aż do kości. Chcę się nap­ruć czar­nym winem aby zaz­nać choć na chwilę nicości. -Angelique Cruelty


Chce­my Dob­rze Uczyć Cytaty: Dob­rze po­win­no dziać się dob­rym, a źle złym. -Cyceron


dob­rze-po­win­no-dziać ę-dob­rym-a ź-złym