Chcesz Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Chcesz Cytaty: Sukces jest robieniem tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz,z kim chcesz i tak długo, jak tylko chcesz. -Anthony Robbins
sukces-jest-robieniem-tego-co-chcesz-robić-kiedy-chcesz-gdzie-chceszz-kim-chcesz-i-tak-długo-jak-tylko-chcesz
Chcesz Cytaty: i nie wiem cze­go chcesz, i nie wiem czy czuć chcesz i myślę, że wiem co myślisz ale myślę też, że wie­dzieć musisz czy chcesz czy nie chcesz... -Schmerz
i nie wiem-cze­go-chcesz-i-nie wiem-czy-czuć-chcesz-i-myślę-że wiem-co myślisz-ale-myślę-też-że wie­dzieć-musisz-czy-chcesz-czy
Chcesz Cytaty: Jeśli chcesz siać na dni, siej kwiaty. Jeśli chcesz siać na la­ta, sadź drze­wa. Jeśli chcesz siać na wie­czność, za­siewaj idee!  -Napoleon Hill
jeśli-chcesz-siać-na dni-siej-kwiaty-jeśli chcesz-siać-na ­-sadź-drze­wa-jeśli chcesz-siać-na wie­czność-za­siewaj-idee 
Chcesz Cytaty: zapląta­liśmy się w so­bie cze­go Ty chcesz ? ja nie mogę spokój męczy mo­je serce cze­go Ty chcesz? chy­ba więcej dłonie na krzyż się składają chcesz roz­wiązać mo­je ciało nasze dłonie się splatają to dla Ciebie jest za mało  -hchknight
Chcesz Cytaty: Żyjesz po to by coś osiągnąć, wal­czysz o swo­je, chcesz za­pew­nić swoim naj­bliższym szczęście, chcesz kochać i być kocha­nym, chcesz mieć w rękach swój los. A jed­nak nie możesz te­go osiągnąć, często mu­sisz płakać w samotności, przed lus­trem w którym widzisz wszys­tko co masz. -Tyrezjasz
Chcesz Cytaty: Jeśli chcesz się poz­nać, to spójrz jak żyją in­ni; jeśli chcesz zro­zumieć in­nych - zaj­rzyj we włas­ne serce. -Friedrich von Schiller
jeśli-chcesz ę-poz­nać-to spójrz-jak żyją-in­-śli-chcesz-zro­zumieć-in­nych- zaj­rzyj-we włas­ne-serce
Chcesz Cytaty: Chcesz byc sil­ny pij mle­ko!!! Chcesz być sil­ny ducho­wo słuchaj dob­rej muzyki. -Pan Życie
chcesz-byc-sil­ny-pij-mle­ko-chcesz-być-sil­ny-ducho­wo-słuchaj-dob­rej-muzyki
Chcesz Cytaty: Jeśli chcesz mieć wrogów, bądź lepszy od swoich przyjaciół. Lecz jeśli chcesz mieć przyjaciół, pozwól, aby przyjaciele byli lepsi od ciebie. -Francois de la Rochefoucauld
jeśli-chcesz-mieć-wrogów-bądź-lepszy-od-swoich-przyjaciół-lecz-śli-chcesz-mieć-przyjaciół-pozwól-aby-przyjaciele-byli-lepsi-od-ciebie
Chcesz Cytaty: Gdy chcesz ponarzekać na to, że nic ci się nie udaje, gdy chcesz pomarudzić na drobne niesprawiedliwości w życiu - przyjaciel z radością wysłucha twoich, pełnych żalu historii. A kiedy je skończysz, razem będziecie się mogli z tego wszystkiego śmiać. -Linda Macfarlane
Chcesz Cytaty: Chcesz być szczęśli­wym przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśli­wym zaw­sze? Przebacz. -Henri Lacordaire
chcesz-być-szczęśli­wym-przez-chwilę-zemścij-ę-chcesz być-szczęśli­wym-zaw­sze-przebacz
Chcesz Cytaty: Jeśli chcesz, aby inni byli szczęśliwi, ucz się współczucia. Jeśli sam chcesz być szczęśliwy, także ucz się współczucia. -Dalajlama
jeśli-chcesz-aby-inni-byli-szczęśliwi-ucz-ę-współczucia-jeśli-sam-chcesz-być-szczęśliwy-także-ucz-ę-współczucia
Chcesz Cytaty: Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną... -Mitria
Chcesz Cytaty: Skupiaj się na tym, czego chcesz, a nie na tym, czego nie chcesz -Brian Tracy
skupiaj-ę-na-tym-czego-chcesz-a-nie-na-tym-czego-nie-chcesz
Chcesz Cytaty: Ciężki oddech Paz­nokcie wbi­jające się w twar­de drewno I twardą moją skórę Krwa­wiąca rana Cięższy oddech Jęki Zduszone Ciche jęki Lek­ki wdech I unosząca się klat­ka piersiowa W rytm Do­tykających Cię mych dłoni Drżąca szyja I dłoń Chcesz więcej Cho­ciaż włas­nie zwie­dziłaś raj Chcesz więcej A ja się nie oprę  -bezoddechu
Chcesz Cytaty: Miłość jest wte­dy, kiedy chcesz z kimś prze­zywać wszys­tkie czte­ry po­ry ro­ku. Kiedy chcesz z kimś uciekać przed wiosenną burzą pod osy­pane kwieciem bzy, a la­tem zbierać z tym kimś ja­gody... i pływać w rze­ce. Je­sienią ro­bić ra­zem po­widła i uszczel­niać ok­na przed wiat­rem. Zimą - po­magać przet­rwać ka­tar i długie wie­czo­ry, a jak już będzie zim­no, roz­pa­lać ra­zem w piecu. -Janusz Leon Wiśniewski
Chcesz Cytaty: Kochaj i rób co chcesz. -Augustyn Św
Chcesz Cytaty: Kochaj i czyń, co chcesz. -Augustyn Św
Chcesz Cytaty: Niena­widzę bib­liotek. Książka z bib­liote­ki, jest jak fa­cet, który miał mnóstwo ko­biet. Przychodzi do ciebie i czu­jesz, że pachnie kimś in­nym. Ni­by go kochasz, chcesz z nim być, chcesz to wszys­tko pojąć, ale wiesz, że był do­tyka­ny przez in­ne. Naj­ge­nial­niej­sza książka od­pa­da, kiedy jest pop­la­miona, po­pisa­na. Ktoś ją miał, ktoś ją czy­tał i ktoś swoim tłus­tym wzro­kiem próbo­wał sku­mać, o co w niej chodzi. -Agnieszka Chylińska
Chcesz Cytaty: co ro­bisz zwykła babo? ugo­towałaś babo? pos­przątałaś babo? upiekłaś ciasto? up­rałaś skar­pe­ty i majty? kładziesz się ba­bo nażar­ta i cze­go chcesz? i cze­go chcesz ode mnie? nie umiesz słuchać ba­bo ! nie ro­zumiesz mnie ! nie znasz !!! nie umiesz obudzić we mnie iskry.. nie umiesz rozniecić...! BA­BO !!! ZWYKŁA !!! KOT­WI­CO jed­na !!! myślisz o zwykłych spra­wach tylko.... bo zwykła jes­teś ! BA­BO ! na­jedz się, na­pij i leż ba­bo ! i idź do ro­boty zwykłej ! NOOOO !!!  -kotwiczka
Chcesz Cytaty: Demokracja: mówisz, co chcesz, robisz, co ci każą. -Geoffrey Berry
Chcesz Cytaty: Chcesz to się sta­raj, ja odpoczywam. -opuszczona
chcesz-to ę-sta­raj-ja odpoczywam
Chcesz Cytaty: Rób to co mu­sisz, to co chcesz sa­mo cię zmusi. -Cytrusowa
rób-to co mu­sisz-to co chcesz-­mo-ę-zmusi
Chcesz Cytaty: Udziel, czego nakazujesz, i co chcesz, nakazuj. -Augustyn Św
udziel-czego-nakazujesz-i-co-chcesz-nakazuj
Chcesz Cytaty: Jak chcesz poczuć głębię stojąc na płyciźnie... -Papużka
jak-chcesz-poczuć-głębię-stojąc-na płyciźnie
Chcesz Cytaty: Jeśli chcesz być kochany, kochaj sam. -Seneka
jeśli-chcesz-być-kochany-kochaj-sam
Chcesz Cytaty: Jeśli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. -Platon
jeśli-chcesz-pokoju-szykuj-ę-na-wojnę
Chcesz Cytaty: Tak wiele chcesz, chciej też zrozumieć. -Malcolm Forbes
tak-wiele-chcesz-chciej-też-zrozumieć
Chcesz Cytaty: możesz ro­bic co chcesz,ale nie ze mną... -anja
możesz-ro­bic-co chceszale-nie ze mną
Chcesz Cytaty: Jeśli chcesz być szczęśliwy - bądź nim! -Koźma Prutkow
jeśli-chcesz-być-szczęśliwy-bądź-nim
Chcesz Cytaty: Chcesz wiedzieć, kim będziesz - zważaj na to, co robisz. -Budda
chcesz-wiedzieć-kim-będziesz-zważaj-na-to-co-robisz
Chcesz Cytaty: To, co chcesz na­rodzić, za­leży także od te­go, z kim spałeś. -Jan Cybis
to-co chcesz-na­rodzić-za­ży-także-od te­go-z kim-spałeś
Chcesz Cytaty: Jeżeli chcesz zrobić przyjemność, wznieś się i spadniej. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Chcesz Cytaty: Patrz, słuchaj i milcz jeśli chcesz żyć w spokoju. -sentencja łacińska
Chcesz Cytaty: Gdy chcesz opisać prawdę, elegancję pozostaw krawcom. -Albert Einstein
gdy-chcesz-opisać-prawdę-elegancję-pozostaw-krawcom
Chcesz Cytaty: Nie wyciągaj rąk, bo pomyślą, że chcesz coś ofiarować. -Elżbieta Grabosz
nie-wyciągaj-rąk-bo-pomyślą-że-chcesz-coś-ofiarować