Chciał Rozumem Cytaty

Chciał Rozumem Cytaty: Wszystko się dziwnie plecie na tym tu biednym świecie. A kto by chciał rozumem wszystkiego dochodzić, i zginie, a nie będzie umiał w to ugodzić. -Jan Kochanowski


wszystko-ę-dziwnie-plecie-na-tym-biednym-świecie-a-kto-by-chciał-rozumem-wszystkiego-dochodzić-i-zginie-a-nie-będzie-umiał-w-to-ugodzić
Chciał Rozumem Cytaty: Marzył so­bie być ogierem, pa­siko­nik, ale był frajerem tak to w życiu by­wa, że i lwu ok­lapnie przy­cięta grzywa chciał być pumą, piękną i gładką nie da ra­dy, fry­zurę ma za rzadką klo­nem chciał być i szu­mieć donośnie - za dużo wy­je, jak hiena żałośnie chciał być su­per­me­nem, la­tać na gazie przyszło mu zos­tać królo­wej paziem  -Meron


Chciał Rozumem Cytaty: Przesądy są rozumem głupców. -Anonim


przesądy-są-rozumem-głupców
Chciał Rozumem Cytaty: Rozumem kobiety jest miłość. -Aleksander Świętochowski


Chciał Rozumem Cytaty: Takt jest rozumem serca. -Karl Gutzkow


Chciał Rozumem Cytaty: Miejcie odwagę posługiwać się rozumem. -Emanuel Kant


miejcie-odwagę-posługiwać-ę-rozumem
Chciał Rozumem Cytaty: Byłabym inną, obcą gwiazdą w mych myśli układzie. Byłabym każdą, co noc zi­mową, w prze­sile­niu na letnią. Byłabym, gdy­byś chciał oglądać soczew­ki ko­loru nieba. Byłabym sy­reną, ale ty chcesz zwykłe me kolana. Byłabym ni­kim, gdy­byś nie chciał mnie co wieczór w ba­wełnianej piżamie  -solus.amor


Chciał Rozumem Cytaty: Są ludzie, którzy swoim charakterem niszczą to, co zbudowali rozumem. -Dimitrios Kamburoglu


są-ludzie-którzy-swoim-charakterem-niszczą-to-co-zbudowali-rozumem
Chciał Rozumem Cytaty: Ro­zum, gdy się go na­dużywa, przes­ta­je być rozumem. -Tadeusz Kotarbiński


Chciał Rozumem Cytaty: Mężczyzna zakrywa swoje pochodzenie od małpy rozumem, kobieta strojem. -Aleksander Świętochowski


mężczyzna-zakrywa-swoje-pochodzenie-od-łpy-rozumem-kobieta-strojem
Chciał Rozumem Cytaty: Tradycja jest rozumem całego narodu, przesianym z jednego wieku w drugi. -Ricarda Huch


tradycja-jest-rozumem-całego-narodu-przesianym-z-jednego-wieku-w-drugi
Chciał Rozumem Cytaty: Co rozumem, pilnością i cnotą stanęło, to się nierozumem, niedbałością i złością ludzką obala. -Piotr Skarga


co-rozumem-pilnośą-i-cnotą-stanęło-to-ę-nierozumem-niedbałośą-i-złośą-ludzką-obala
Chciał Rozumem Cytaty: Są ludzie, którzy swoim cha­rak­te­rem niszczą to, co zbu­dowa­li rozumem. -Dimitrios Kamburoglu


są ludzie-którzy-swoim-cha­rak­te­rem-niszczą-to-co zbu­dowa­li-rozumem
Chciał Rozumem Cytaty: Człowiek nie jest w Nies­kończo­ności je­dyną is­totą ob­darzoną rozumem. -Nikola Tesla


człowiek-nie jest w nies­kończo­noś-­dyną-is­totą-ob­darzoną-rozumem
Chciał Rozumem Cytaty: Vir­tus est per­fecta ratio. Cno­ta jest dos­ko­nałym rozumem. -Cyceron


vir­tus-per­fecta-ratio-cno­-jest ­ko­nałym-rozumem
Chciał Rozumem Cytaty: Szatan złą wolę z rozumem na szkodę łączy człowieka mocą swej natury. -Dante Alighieri


szatan-złą-wolę-z-rozumem-na-szkodę-łączy-człowieka-mocą-swej-natury
Chciał Rozumem Cytaty: Jest przeciwne zdrowemu rozumowi używać zdrowego rozumu do kłótni z rozumem absolutnym. -Kolakowski


jest-przeciwne-zdrowemu-rozumowi-używać-zdrowego-rozumu-do-kłótni-z-rozumem-absolutnym
Chciał Rozumem Cytaty: Głupcy są genialni w niedorzecznościach. Żaden mędrzec nie przewidzi swym rozumem, co ich głupota wymyśli. -Jan Fedorowicz


głupcy-są-genialni-w-niedorzecznościach-Żaden-mędrzec-nie-przewidzi-swym-rozumem-co-ich-głupota-wymyśli