Chciał Cytaty

Chciał Cytaty: Marzył so­bie być ogierem, pa­siko­nik, ale był frajerem tak to w życiu by­wa, że i lwu ok­lapnie przy­cięta grzywa chciał być pumą, piękną i gładką nie da ra­dy, fry­zurę ma za rzadką klo­nem chciał być i szu­mieć donośnie - za dużo wy­je, jak hiena żałośnie chciał być su­per­me­nem, la­tać na gazie przyszło mu zos­tać królo­wej paziem  -Meron


Chciał Cytaty: Byłabym inną, obcą gwiazdą w mych myśli układzie. Byłabym każdą, co noc zi­mową, w prze­sile­niu na letnią. Byłabym, gdy­byś chciał oglądać soczew­ki ko­loru nieba. Byłabym sy­reną, ale ty chcesz zwykłe me kolana. Byłabym ni­kim, gdy­byś nie chciał mnie co wieczór w ba­wełnianej piżamie  -solus.amor


Chciał Cytaty: Jes­teś da­leko, co­raz dalej Los mi za­biera to, co dał I szydzi ze mnie: ty nie szalej Za dużo byś ode mnie chciał Za dużo?- py­tam – To zbyt wiele? To po coś wte­dy mi ją dał? Ja w piątek, świątek i w niedzielę Już od świ­tania bym jej chciał Ko­tecek tęskni?- Znów drwi los Ko­tecek dur­ny sta­ry dziad! I śmieje mi się pros­to w nos Zły los, który mi ciebie skradł Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin


Chciał Cytaty: Choćbym chciał, to co bym chciał I no gdy­bym już miał, to co bym miał I smu­tek mój za­kopałbym przed upadkami Lecz od cza­su do cza­su pod­le­wałbym łzami I ra­dość kiełkującą roz­da­wałbym wokół To­bym i tak ja­koś dziw­nie i ni­jak się czół To przez to, że jes­teś lecz Ciebie nie ma Wten­czas, gdy nie by­wałaś, a bywałaś To mo­ja dusza nie do­tykała zim­ne­go dna Wie­działem też, że nie znałaś lecz kochałaś   -M44G


Chciał Cytaty: Spraw by ktoś chciał, a będziesz to miał. -oszi3


spraw-by ktoś-chciał-a będziesz-to miał
Chciał Cytaty: Chciał mieć sławę pośmiertną za życia. -Julian Przyboś


chciał-mieć-sławę-pośmiertną-za-życia
Chciał Cytaty: I nie oszu­kasz mnie choćbyś chciał. -opuszczona


i nie oszu­kasz-mnie-choćbyś-chciał
Chciał Cytaty: Ktoś chciał mnie ukochać lecz ser­ce mu pękło. -Leopold Staff


ktoś-chciał-mnie-ukochać-lecz-ser­-mu pękło
Chciał Cytaty: W życiu, jak w pociągu – każdy chciał by przejechać na gapę. -Władysław Stanisław Reymont


Chciał Cytaty: Chciał złapać by­ka za ro­gi... nie mu­siał... ona mu lep­sze przyprawiła!  -Andrea


chciał-złapać-by­ka-za ro­gi-nie mu­siał-ona mu lep­sze-przyprawiła 
Chciał Cytaty: Chciał przeżyć się od nowa ale sta­ra mu nie pozwoliła. -bystry.76


chciał-przeżyć-ę-od-nowa-ale-sta­ra-mu nie pozwoliła
Chciał Cytaty: Co cię nie za­biję, spra­wi, że będziesz chciał się zabić. -szajbuss


co ę-nie za­biję-spra­wi-że będziesz-chciał ę-zabić
Chciał Cytaty: Ten, kto by chciał mieć bibliotekę z dobrych książek, bardzo by ją miał niewielką. -Maria Karolina Leszczyńska


ten-kto-by-chciał-mieć-bibliotekę-z-dobrych-książek-bardzo-by-ją-miał-niewielką
Chciał Cytaty: Za­myślił się anioł - chciał zab­rać głos - lecz poszedł do nieba. -Jan Twardowski


za­myślił ę-anioł- chciał-zab­rać-głos- lecz-poszedł-do nieba
Chciał Cytaty: Pan Bóg zawsze dawał mi pragnienie tego, czym chciał mnie obdarzyć. -Teresa Św


pan-bóg-zawsze-dawał-mi-pragnienie-tego-czym-chciał-mnie-obdarzyć
Chciał Cytaty: Praw­da na­deszła i stanęła nap­rze­ciw, kto chciał ją od­na­lazł, in­ny poszedł precz. -Kedar


praw­da-na­deszła-i stanęła-nap­rze­ciw-kto-chciał-ją od­na­lazł-in­ny-poszedł-precz
Chciał Cytaty: Sa­mot­ny kot Nikt mnie nie chciał Więc umarłem po dru­gim życiu. -insomnia04


sa­­ny-kot-nikt-mnie-nie chciał-więc-umarłem-po dru­gim-życiu
Chciał Cytaty: Będę Twą gwiazdką świecącą na niebie. Spadnę natychmiast, gdy tylko będziesz chciał. -Anonim


będę-twą-gwiazdką-świecącą-na-niebie-spadnę-natychmiast-gdy-tylko-będziesz-chciał