Chciałby Moc­no Cytaty

Chciałby Moc­no Cytaty: Zepsucie obyczajów.Natenczas człek uczciwy pędzi życie niejako zdumiony tym, że jest, by tak rzec, sam na świecie; że wszelkie ludzkie więzi znikają', ponieważ nie ma nikogo, pod czyją opiekę chciałby się oddać, nikogo też, kogo sam chciałby ochraniać; żadnego mężczyzny, którego chciałby mieć za przyjaciela, żadne; kobiety, której mężem chciałby zostać, żadnego dziecka, którego chciałby być ojcem. -Montesquieu


Chciałby Moc­no Cytaty: Łatwiej mi zrozumieć kogoś, kto nie chciałby być królem, niż tego, kto nie chciałby być ogrodnikiem. -Aleksander Świętochowski


Łatwiej-mi-zrozumieć-kogoś-kto-nie-chciałby-być-królem-ż-tego-kto-nie-chciałby-być-ogrodnikiem
Chciałby Moc­no Cytaty: jes­tem płaczącym niebem może cho­ciaż jedną kroplą kiedyś dot­knę two­jej skro­ni jes­tem smut­kiem w oczach zap­ra­cowa­nego mężczyzny który chciałby moc­no kochać jes­tem tes­knotą rodzinną kto może wie­dzieć jak długo mil­czeć gdy krzyczeć chce serce  -Papużka


Chciałby Moc­no Cytaty: Moc­no złapać Cię za dłoń Chcę Moc­no złapać Cię za dłoń I za serce Pełne uczucia Chcę je moc­no złapać Pocałować Po­tem rzucić I zdeptać Jeszcze moc­niej od uścisku Jeszcze moc­niej od pocałunku Jeszcze moc­niej od uczucia Zos­ta­wić je krwawiące Jak Ty Cierpiące Jak Ty Jes­tem bestią Ukarz mnie  -bezoddechu


Chciałby Moc­no Cytaty: Na po­moc ludzi cza­sami liczę. Po­moc przy­jaciela mam wliczoną. -Kapitan


na po­moc-ludzi-cza­sami-liczę-po­moc-przy­jaciela-mam-wliczoną
Chciałby Moc­no Cytaty: Każdy chciałby przeżyć miłość, na jaką nie zasługuje. -Leszek Kumor


każdy-chciałby-przeżyć-miłość-na jaką-nie zasługuje
Chciałby Moc­no Cytaty: Kto, do cholery, chciałby słyszeć jak aktorzy mówią?. -Anonim


kto-do-cholery-chciałby-słyszeć-jak-aktorzy-mówią
Chciałby Moc­no Cytaty: Każdy chciałby przeżyć miłość na jaką nie zasługuje. -Leszek Kumor


każdy-chciałby-przeżyć-miłość-na-jaką-nie-zasługuje
Chciałby Moc­no Cytaty: Każdy chciałby od razu być kimś, nikt nie chce dorastać. -Johann Wolfgang Goethe


każdy-chciałby-od-razu-być-kimś-nikt-nie-chce-dorastać
Chciałby Moc­no Cytaty: Dziewczęta chciałby żądać wszystkiego, co im się podoba, jak najmniej dając. -Jean Piaget


dziewczę-chciałby-żądać-wszystkiego-co-im-ę-podoba-jak-najmniej-dając
Chciałby Moc­no Cytaty: Każdy pragnie żyć długo, ale nikt nie chciałby starości. -Jonathan Swift


każdy-pragnie-żyć-długo-ale-nikt-nie-chciałby-staroś
Chciałby Moc­no Cytaty: Każdy chciałby żyć długo i szczęśli­wie, ale żaden z nas nie chce sta­rości, w samotności... -blacksun


każdy-chciałby-żyć-długo-i szczęśli­wie-ale-żaden-z nas-nie chce-sta­roś-w samotnoś
Chciałby Moc­no Cytaty: Znając ludzi którzy mog­li­by moc­no za mną tęsknić, na pożeg­na­nie, dop­ro­wadzam ich do szału... po to, aby za mną zbyt­nio nie tęskni­li i aby sa­mi mnie pożeg­na­li... moc­nym uderze­niem drzwi. A może moc­niej ut­kwie w ich pamięci? To już nie mój prob­lem... szyb­ko za­pomi­nam o mało is­totnych rzeczach. -Solveee


Chciałby Moc­no Cytaty: Po­moc­ne może być przy­pom­nienie so­bie gorzkiej praw­dy, że gdy cudza wa­da szczególnie moc­no ko­goś iry­tuje, oz­nacza to, że nie nau­czył się jeszcze ak­cepto­wać jej u siebie. -Gael Lindenfeld


Chciałby Moc­no Cytaty: Każdy prze­ciętny człowiek przeżywa chwi­le, w których chciałby przyw­dziać czarną maskę i roz­począć swą rzeź. -Henry Louis Mencken


każdy-prze­ętny-człowiek-przeżywa-chwi­-w których-chciałby-przyw­dziać-czarną-maskę-i roz­począć-swą-rzeź
Chciałby Moc­no Cytaty: Każdy prag­nie żyć długo, ale nikt nie chciałby starości. -Jonathan Swift


każdy-prag­nie-żyć-długo-ale-nikt-nie chciałby-staroś
Chciałby Moc­no Cytaty: Któż nie chciałby stać się przez szczęście głupszy, zamiast być mądrzejszy przez szkodę. -Cyprian Kamil Norwid


któż-nie-chciałby-stać-ę-przez-szczęście-głupszy-zamiast-być-mądrzejszy-przez-szkodę
Chciałby Moc­no Cytaty: Któż nie chciałby stać się przez szczęście głupszy, zamiast być mądrzejszym przez szkodę? -Cyprian Kamil Norwid


któż-nie-chciałby-stać-ę-przez-szczęście-głupszy-zamiast-być-mądrzejszym-przez-szkodę