Chciałby Cytaty

Chciałby Cytaty: Zepsucie obyczajów.Natenczas człek uczciwy pędzi życie niejako zdumiony tym, że jest, by tak rzec, sam na świecie; że wszelkie ludzkie więzi znikają', ponieważ nie ma nikogo, pod czyją opiekę chciałby się oddać, nikogo też, kogo sam chciałby ochraniać; żadnego mężczyzny, którego chciałby mieć za przyjaciela, żadne; kobiety, której mężem chciałby zostać, żadnego dziecka, którego chciałby być ojcem. -Montesquieu


Chciałby Cytaty: Łatwiej mi zrozumieć kogoś, kto nie chciałby być królem, niż tego, kto nie chciałby być ogrodnikiem. -Aleksander Świętochowski


Łatwiej-mi-zrozumieć-kogoś-kto-nie-chciałby-być-królem-ż-tego-kto-nie-chciałby-być-ogrodnikiem
Chciałby Cytaty: Każdy chciałby przeżyć miłość, na jaką nie zasługuje. -Leszek Kumor


każdy-chciałby-przeżyć-miłość-na jaką-nie zasługuje
Chciałby Cytaty: Każdy chciałby przeżyć miłość na jaką nie zasługuje. -Leszek Kumor


każdy-chciałby-przeżyć-miłość-na-jaką-nie-zasługuje
Chciałby Cytaty: Kto, do cholery, chciałby słyszeć jak aktorzy mówią?. -Anonim


kto-do-cholery-chciałby-słyszeć-jak-aktorzy-mówią
Chciałby Cytaty: Dziewczęta chciałby żądać wszystkiego, co im się podoba, jak najmniej dając. -Jean Piaget


dziewczę-chciałby-żądać-wszystkiego-co-im-ę-podoba-jak-najmniej-dając
Chciałby Cytaty: Każdy chciałby od razu być kimś, nikt nie chce dorastać. -Johann Wolfgang Goethe


każdy-chciałby-od-razu-być-kimś-nikt-nie-chce-dorastać
Chciałby Cytaty: Każdy pragnie żyć długo, ale nikt nie chciałby starości. -Jonathan Swift


każdy-pragnie-żyć-długo-ale-nikt-nie-chciałby-staroś
Chciałby Cytaty: Każdy chciałby żyć długo i szczęśli­wie, ale żaden z nas nie chce sta­rości, w samotności... -blacksun


każdy-chciałby-żyć-długo-i szczęśli­wie-ale-żaden-z nas-nie chce-sta­roś-w samotnoś
Chciałby Cytaty: Każdy prze­ciętny człowiek przeżywa chwi­le, w których chciałby przyw­dziać czarną maskę i roz­począć swą rzeź. -Henry Louis Mencken


każdy-prze­ętny-człowiek-przeżywa-chwi­-w których-chciałby-przyw­dziać-czarną-maskę-i roz­począć-swą-rzeź
Chciałby Cytaty: Każdy prag­nie żyć długo, ale nikt nie chciałby starości. -Jonathan Swift


każdy-prag­nie-żyć-długo-ale-nikt-nie chciałby-staroś
Chciałby Cytaty: Któż nie chciałby stać się przez szczęście głupszy, zamiast być mądrzejszym przez szkodę? -Cyprian Kamil Norwid


któż-nie-chciałby-stać-ę-przez-szczęście-głupszy-zamiast-być-mądrzejszym-przez-szkodę
Chciałby Cytaty: Któż nie chciałby stać się przez szczęście głupszy, zamiast być mądrzejszy przez szkodę. -Cyprian Kamil Norwid


któż-nie-chciałby-stać-ę-przez-szczęście-głupszy-zamiast-być-mądrzejszy-przez-szkodę
Chciałby Cytaty: Człowiek nie prag­nie na ziemi wiele, chciałby tyl­ko, aby to niewiele było dob­re i nie dało na siebie zbyt długo czekać. -Samuel Butler


człowiek-nie prag­nie-na ziemi-wiele-chciałby-tyl­ko-aby to niewiele-było-dob­re-i nie dało-na siebie-zbyt-długo-czekać
Chciałby Cytaty: sędzia na roz­pra­wie : - os­karżony zos­ta­je ska­zany na trzy la­ta ! czy os­karżony chciałby jeszcze coś do­dać ? - w żad­nym ra­zie, wy­soki sądzie, raczej odjąć !  -lovely-girl


sędzia-na roz­pra­wie-os­karżony-zos­­-ska­zany-na trzy-­- czy-os­karżony-chciałby-jeszcze-coś-do­dać-w żad­nym-ra­zie
Chciałby Cytaty: Ekstremista to facet, który rozbija brudną szybę, zamiast ją umyć. Konserwatysta to ktoś, kto broni istniejącego zła. Liberał to człowiek, który chciałby zastąpić istniejące zło innym złem. -Robert Byrd


Chciałby Cytaty: Wycho­wywa­li mnie tak, jak ja sam te­go chciałem, A może to ja ich wychowywałem? I choćbym dzi­siaj marzył o pow­ro­cie do kąta za karę, To nie mam już ni­kogo, kto chciałby mnie w nim postawić... znajomemu  -Niusza


Chciałby Cytaty: Jak człowiek zbyt wiele lat tyl­ko myśli o rzeczach, które chciałby zro­bić, to w końcu czas zos­ta­wi mu do wy­boru wyłącznie te, które je­go ciało jest jeszcze wsta­nie wykonać. Z cyk­lu po­wieści „Spad­ko­bier­cy Przeznaczenia”. -Rider