Chciałbym Cytaty

Chciałbym Cytaty: Chciałbym zwa­riować - ta­ka czasami, przychodzi myśl. Chciałbym w czte­rech ścianach, bez kla­mek - być. Na wys­pie samotnej, da­leko od świata… Chciałbym…?  -Theo Valenty


chciałbym-zwa­riować- ­ka-czasami-przychodzi-myśl-chciałbym-w czte­rech-ścianach-bez-kla­mek- być-na-wys­pie-samotnej-da­leko
Chciałbym Cytaty: pa­miętam tam­ten czas pa­miętam ten ciepły wiatr pa­miętam te wie­czo­ry pa­miętam o pro­mieniach słońca chciałbym jeszcze raz złapać tam­ten wiatr chciałbym jeszcze raz poczuć tam­ten czas chciałbym dot­rzeć tam znów chciałbym poczuć jej mgłę o po­ran­ku chciałbym znów widzieć te gwiaz­dy chciałbym znów poczuć jej od­dech nie mogę się docze­kać pow­ro­tu nad rzekę  -samothnick


Chciałbym Cytaty: Nawet za Jana Chrzciciela polskiej muzyki się nie uważam a przyjścia jego chciałbym dożyć. Chciałbym tylko napisać i zostawić abecadło tego, co naprawdę polskie, a nauczyć odrzucać polskość fałszowaną. -Fryderyk Chopin


Chciałbym Cytaty: Mam tyl­ko jed­no marze­nie. Mam tyl­ko jedną rzecz którą chciałbym zo­baczyć tak nap­rawdę. Chciałbym zo­baczyć jak żyją ra­zem – czar­ni, biali, Chińczy­cy, wszys­cy – to wszystko. -Bob Marley


Chciałbym Cytaty: Wiem na­reszcie czym chciałbym być, kiedy do­rosnę. Kiedy do­rosnę chciałbym być małym chłopcem. -Joseph Heller


wiem-na­reszcie-czym-chciałbym-być-kiedy-do­rosnę-kiedy do­rosnę-chciałbym-być-łym-chłopcem
Chciałbym Cytaty: Chciałbym wie­dziec czy się mylę Czy to co uważam za właści­we, ty uz­nasz za prawdziwe Czy mogę czuc, czy może mam się du­sic ? Mam dosc zmieniania me­go świata Chciałbym ply­nac wraz z nur­tem mych myśli Od­czu­wac szczęscie, a niena­wisc niszczyc Wstając ra­no widziec świat Który w so­bie od daw­na mam. -S4ncrum


Chciałbym Cytaty: Chciałbym być twardy, być twar­dy tak bardzo żeby móc jeść petardy, strze­lać z tyłka pe­tardą ... Chciałbym również potrafić dy­mem gęstym oddychać, jeść na raz paczkę gwoździ, żywy ogień połykać ... Marzę o tym by stać się na po­cis­ki odpornym, skórę mieć jak z metalu, kości też niez­niszczal­ne ... Kiedy byłem ja mały, byłem kozłem ofiarnym i już wte­dy marzyłem by w przyszłości być twardym. -Moon G


Chciałbym Cytaty: Chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­ne czując bicie, z tobą prześnić całe życie, to­bie tyl­ko śpiewać pieśni. Za­nim życia sen się prześni, nim spoczniemy w wie­cznym bycie, chciałbym to­bie śpiewać pieśni, serc wza­jem­nych czując bicie. -Władysław Broniewski


Chciałbym Cytaty: Chciałbym wie­dzieć, co myślą małpy o Darwinie. -Żarko Petan


chciałbym-wie­dzieć-co myślą-łpy-o darwinie
Chciałbym Cytaty: Chciałbym nic nie ro­bić... Jak to się robi?  -Tadeusz Kotarbiński


Chciałbym Cytaty: Nie chciałbym pójść do piekła - za dużo tam księży. -Anonim


nie-chciałbym-pójść-do-piekła-za-żo-tam-księży
Chciałbym Cytaty: Chciałbym oczu twoich chmur­ność oca­lić od zapomnienia.. -Konstanty Ildefons Gałczyński


Chciałbym Cytaty: Chciałbym oczu twoich chmur­ność oca­lić od zapomnienia. -Marek Grechuta


chciałbym-oczu-twoich-chmur­ność-oca­lić-od zapomnienia
Chciałbym Cytaty: Nie chciałbym wierzyć w takiego Boga, którego mógłbym zrozumieć. -Graham Greene


nie-chciałbym-wierzyć-w-takiego-boga-którego-mógłbym-zrozumieć
Chciałbym Cytaty: Chciałbym wyłożyć kar­ty na stół i prze­bić Cię królem mo­ja damo. -bystry.76


chciałbym-wyłożyć-kar­ty-na stół-i-prze­bić-cię-królem-mo­ja-damo
Chciałbym Cytaty: Cza­sami chciałbym zapamiętać, by o pew­nych rzeczach nie pamiętać. -arcadias


cza­sami-chciałbym-zapamięć-by-o pew­nych-rzeczach-nie pamięć
Chciałbym Cytaty: Nie chciałbym być drugim mężem wdowy, a tym bardziej pierwszym. -Anonim


nie-chciałbym-być-drugim-mężem-wdowy-a-tym-bardziej-pierwszym
Chciałbym Cytaty: Chciałbym Ci dać, kochanie, wiarę niewzruszoną, miłość nie zdradzoną, szczęśliwość wymarzoną. -Anonim


chciałbym-ci-dać-kochanie-wiarę-niewzruszoną-miłość-nie-zdradzoną-szczęśliwość-wymarzoną