Chleb Może Cytaty

Chleb Może Cytaty: Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs sobie ukroić, nakarmić się, jeżeli jest się głodnym. -Albert Chmielowski


powinno-ę-być-jak-chleb-który-dla-wszystkich-ży-na-stole-z-którego-każdy-może-kęs-sobie-ukroić-nakarmić-ę-żeli-jest-ę-głodnym
Chleb Może Cytaty: Człowiek, który lubi swój zawód, zawsze wybić się musi. Kto szuka tylko chleba w swoim zawodzie, ten chleb może znajdzie, ale pustki w życiu tym sposobem nie wypełni. -Władysław Biegański


człowiek-który-lubi-swój-zawód-zawsze-wybić-ę-musi-kto-szuka-tylko-chleba-w-swoim-zawodzie-ten-chleb-może-znajdzie-ale-pustki-w-życiu-tym
Chleb Może Cytaty: Wszys­tko, co nas spo­tyka – zdro­wie czy cier­pienie, dob­ro czy zło, chleb czy głód, przy­jaźń ludzka czy niechęć, dob­ro­byt czy niedos­ta­tek – wszys­tko to w ręku Bo­ga może działać ku dobremu. -Stefan Wyszyński


Chleb Może Cytaty: Gorzki to chleb jest Polskość. . . -Cyprian Kamil Norwid


Chleb Może Cytaty: Chleb otwiera każde usta. -Stanisław Jerzy Lec


Chleb Może Cytaty: Ci rękami na chleb pracują, a tamci uszami. -Alojzy Żółkowski


Chleb Może Cytaty: Kto ma chleb, temu jeszcze dają. -Anonim


kto-chleb-temu-jeszcze-dają
Chleb Może Cytaty: Ci ręka­mi na chleb pra­cują, a tam­ci uszami. -Alojzy Żółkowski


ci ręka­mi-na chleb-pra­cują-a tam­-uszami
Chleb Może Cytaty: Gdzie chleb, tam się zęby znajdą. -Samuel Adalberg


Chleb Może Cytaty: Pieniądze dają chleb, los daje żonę. -William Shakespeare


Chleb Może Cytaty: Dziel z innymi swój chleb, a lepiej będzie ci smakował. -Phil Bosmans


dziel-z-innymi-swój-chleb-a-lepiej-będzie-smakował
Chleb Może Cytaty: Również oczy mają swój chleb powszedni - niebo. -Ralph Waldo Emerson


również-oczy-mają-swój-chleb-powszedni-niebo
Chleb Może Cytaty: Które­goś dnia rzucę to wszys­tko i wyjdę ra­no ni­by po chleb. -Ryszard Riedel


które­goś-dnia-rzucę-to wszys­tko-i wyjdę-ra­no-­by-po chleb
Chleb Może Cytaty: Przyjaciel kładzie odrobinę miodu na chleb z masłem naszej codzienności. -Anonim


przyjaciel-kładzie-odrobinę-miodu-na-chleb-z-masłem-naszej-codziennoś
Chleb Może Cytaty: Chrys­tus roz­mnożył chleb. My pom­nożyliśmy głodnych. -Urszula Zybura


chrys­tus-roz­mnożył-chleb-my pom­nożyliśmy-głodnych
Chleb Może Cytaty: Szeptem modlę się do uśpionego nieba, zwykły chleb miłości. -Halina Poświatowska


szeptem-modlę-ę-do-uśpionego-nieba-zwykły-chleb-miłoś
Chleb Może Cytaty: Są ludzie, którzy pogardę ludzką tak łykają, jak chleb z masłem. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


są-ludzie-którzy-pogardę-ludzką-tak-łykają-jak-chleb-z-masłem
Chleb Może Cytaty: Pokój jest jak chleb, który - połamany i podzielony - pomnaża się. -Augustyn z Hippony


pokój-jest-jak-chleb-który-połamany-i-podzielony-pomnaża-ę