Cho­ra Godzi­na I której człowiek Cytaty

Cho­ra Godzi­na I której człowiek Cytaty: 6;30, cho­ra godzi­na i której człowiek mu­si wyjść z do­mu. O tej porze ro­ku na niebie widzi piękny księżyc i gwiaz­dy. Nie zro­zum­cie mnie źle. Lu­bię gwiaz­dy, gwiaz­dy są piękne, ale jak człowiek ma zacząć żyć jeśli ciągle ma nadzieję, że śni?  -Demostenes


Cho­ra Godzi­na I której człowiek Cytaty: Lu­bić czy­tanie - to znaczy godzi­ny nudów, które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godzi­ny radości. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)


lu­bić-czy­tanie- to znaczy-godzi­ny-nudów-które-człowiek-miewa-w życiu-zmieniać-na godzi­ny-radoś
Cho­ra Godzi­na I której człowiek Cytaty: Człowiek godzi się na to, iż może być złym, ale nikt nie godzi się być śmiesznym. -Molier


człowiek-godzi-ę-na-to-iż-może-być-złym-ale-nikt-nie-godzi-ę-być-śmiesznym
Cho­ra Godzi­na I której człowiek Cytaty: Miłość niejed­nokrot­nie przyrówny­wano do cho­roby. Na­leży do­dać dla ścisłości, że jest to cho­roba, pod­czas której chorzy zaz­wyczaj kładą się do łóżka. -Magdalena Samozwaniec


miłość-niejed­nokrot­nie-przyrówny­wano-do cho­roby-na­ży do­dać-dla-ścisłoś-że jest to cho­roba-pod­czas-której chorzy
Cho­ra Godzi­na I której człowiek Cytaty: Człowiek mu­si cza­sem cho­rować. Cho­ciażby po to, żeby poczytać. -Hagiwara Sakutaro


człowiek-mu­-cza­sem-cho­rować-cho­ciażby po to-żeby-poczytać
Cho­ra Godzi­na I której człowiek Cytaty: Do nas na­leżą tyl­ko godzi­ny. A godzi­na szczęścia znaczy wiele. -Theodor Fontane


do nas-na­żą-tyl­ko-godzi­ny-a godzi­na-szczęścia-znaczy-wiele
Cho­ra Godzi­na I której człowiek Cytaty: Psychoana­liza jest tą psychiczną cho­robą, za której te­rapię się uważa. -Karl Kraus


psychoana­liza-jest tą psychiczną-cho­robą-za której te­rapię ę-uważa
Cho­ra Godzi­na I której człowiek Cytaty:


to-że ę-człowiek-dob­rze-czu­-nie oz­nacza-że nie jest cho­ry-cho­roba-może ę-ujaw­ć-w ągu-kil­ku-mi­nut-~ pa­weł
Cho­ra Godzi­na I której człowiek Cytaty:


człowiek-nie  pra­wa-odeb­rać-nam-godzi­ny-mi­nuty-ani-se­kun­dy-~pa­weł-rychlica 
Cho­ra Godzi­na I której człowiek Cytaty: Człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie godzi się być tym, czym jest -Albert Camus


człowiek-jest-jedynym-stworzeniem-które-nie-godzi-ę-być-tym-czym-jest
Cho­ra Godzi­na I której człowiek Cytaty: Wewnątrz mnie świat wa­li się w gru­zy. Ob­serwuję, słucham, cze­kam. Każda mi­jająca se­kun­da, mi­nuta, godzi­na, dzień są dla mnie niez­ro­zumiałe. Fo­sa moich lęków po­większa się jak dziura, która przyp­ra­wia mnie o zawrót głowy, której nie sposób zasypać. -Tim Guénard


Cho­ra Godzi­na I której człowiek Cytaty: Człowiek to is­to­ta, której łat­wo zaszkodzić, a trud­no pomóc. -Stanisław Lem


człowiek-to is­to­-której łat­wo-zaszkodzić-a trud­no-pomóc
Cho­ra Godzi­na I której człowiek Cytaty: Nig­dy nie sto­suję się do godzin. Godzi­ny są zro­bione dla człowieka, a nie człowiek dla godzin. -François Rabelais


nig­dy-nie sto­suję ę-do godzin-godzi­ny są zro­bione-dla-człowieka-a nie człowiek-dla-godzin
Cho­ra Godzi­na I której człowiek Cytaty: Człowiek - jest to święta rzecz, której krzywdzić nikomu nie wolno. -Stefan Żeromski


człowiek-jest-to-świę-rzecz-której-krzywdzić-nikomu-nie-wolno
Cho­ra Godzi­na I której człowiek Cytaty: Nie ma cho­rych dusz, są tyl­ko cho­re lekarstwa. -Papillondenuit


nie- cho­rych-dusz-są tyl­ko-cho­re-lekarstwa
Cho­ra Godzi­na I której człowiek Cytaty: Cza­sem człowieka nachodzi na myślenie a po­dob­no myśle­nie jest w wy­sokiej cenie, wiec i mnie naszło o 00:12 ta­kie pytanie czy jak pół godzi­ny te­mu było wczoraj to za pół godzi­ny będzie jut­ro kochanie? Tyl­ko czy ktoś mi za taką fi­lozo­fie zapłaci, sko­ro każdy ją mam na wewnętrznej stro­nie gaci?  -CichaMyśl


Cho­ra Godzi­na I której człowiek Cytaty: Co jest za głośne? Tylko cisza, w której człowiek rozpada się jak w próżni. -Erich Maria Remarque


co-jest-za-głośne-tylko-cisza-w-której-człowiek-rozpada-ę-jak-w-próż
Cho­ra Godzi­na I której człowiek Cytaty: Człowiek - jest to święta rzecz, której krzyw­dzić ni­komu nie wolno. -Stefan Żeromski


człowiek- jest to świę-rzecz-której krzyw­dzić-­komu-nie wolno