Choć Cień Obrazu Cytaty

Choć Cień Obrazu Cytaty: Kto kocha, widzieć chce choć cień obrazu, choć ślad do lubej wiodący mieszkania, choć rozłożone ręce drogowskazu, choć krzyż, litanii choć nawoływania. -Cyprian Kamil Norwid


kto-kocha-widzieć-chce-choć-cień-obrazu-choć-ślad-do-lubej-wiodący-mieszkania-choć-rozłożone-rę-drogowskazu-choć-krzyż-litanii-choć
Choć Cień Obrazu Cytaty: Zaz­drość to cień miłości. Im większa miłość, tym dłuższy cień. -Magdalena Samozwaniec


zaz­drość-to cień-miłoś-im większa-miłość-tym-dłuższy-cień
Choć Cień Obrazu Cytaty: Zazdrość to cień miłości. Im większa miłość, tym większy cień. -Magdalena Samozwaniec


zazdrość-to-cień-miłoś-im-większa-miłość-tym-większy-cień
Choć Cień Obrazu Cytaty: Korzeń jest jeden, choć liści tysiące. Przez cały zakłamany młodości dzień kąpałem swoje kwiaty, swoje liście w słońcu, teraz się mogę w prawdy usunąć cień. -William Butler Yeats


korzeń-jest-jeden-choć-liś-tysią-przez-cały-zakłamany-młodoś-dzień-kąpałem-swoje-kwiaty-swoje-liście-w-słońcu-teraz-ę-mogę-w-prawdy
Choć Cień Obrazu Cytaty: Ręce precz od obrazu!  -Apelles


Choć Cień Obrazu Cytaty: Telewizja przynosi echo obrazu. -Ramon Gomez De La Serna


Choć Cień Obrazu Cytaty: Ni el hombre conoce cien días de felicidad, ni la flor conserva durante cien días su color. -Proverbio chino


ni-el-hombre-conoce-cien-días-de-felicidad-flor-conserva-durante-cien-días-su-color
Choć Cień Obrazu Cytaty: Te­lewiz­ja przy­nosi echo obrazu. -Ramón Gómez de La Serna


Choć Cień Obrazu Cytaty: Nie ma żalu dzień do nocy choć co zmie­rzch się wypierają nieod­bi­tym światłem rzu­cają cień na­giej strony są ta­kie drogi na których dziś tłukąc szkło przyj­dzie nam jeszcze przejść boso  -dark smurf


Choć Cień Obrazu Cytaty: Język jest systemem znaków, którego istota polega wyłącznie na związku znaczenia i obrazu akustycznego. -Ferdinand de Saussure


język-jest-systemem-znaków-którego-istota-polega-wyłącznie-na-związku-znaczenia-i-obrazu-akustycznego
Choć Cień Obrazu Cytaty: La verdad al cien por ciento es tan rara como el alcohol al cien por ciento. -Sigmund Freud


la-verdad-al-cien-por-ciento-es-tan-rara-como-el-alcohol-al-cien-por-ciento
Choć Cień Obrazu Cytaty: War­stwa kul­tu­ry jest wi­docznie niesłycha­nie cien­ka. Jest tak cien­ka, że zwierzę, które no­simy w so­bie łat­wo się budzi. Bez kul­tu­ry żyć nie możemy, bo byśmy pożar­li je­den drugiego. -Barbara Skarga


Choć Cień Obrazu Cytaty: Być jak cień, to nie znaczy straszyć, skra­dać się za kimś in­nym. Być jak cień, to znaczy również kochać i troszczyć się – być czyimś aniołem stróżem. -Devin


być-jak cień-to nie znaczy-straszyć-skra­dać ę-za kimś-in­nym-być jak cień-to znaczy-również-kochać-i troszczyć ę- być
Choć Cień Obrazu Cytaty: Z krótkiego snu się właśnie zbudziłem, zwykłej dzien­nej drzemki. Śniłem o Tobie. Owal Twej twarzy owi­jał cias­no, choć cien­ki; to czar­ny ma­teriał dławiącej Cię udręki. Kocha­na! Nic- To tyl­ko mo­jej bez­silności męki. Tak bar­dzo chce Ci pomóc. W ciem­ności Twe­go za­gubienia, wciąż szu­kam two­jej ręki. -Wolnomyśliciel


Choć Cień Obrazu Cytaty: Od sza­leństwa do miłości , daj choć je­den dzień do ra­dości ,  daj choć chwi­le ,  daj choć mo­ment ,  na­pełnij nadzieją życie me ,  nie opuszczaj , nie zos­taw mnie ... -Rafik


od sza­ństwa-do miłoś-daj-choć-­den-dzień-do ra­doś- -daj-choć-chwi­- -daj-choć-mo­ment- -na­pełnij-nadzieją-życie-me  -nie
Choć Cień Obrazu Cytaty: W tle: Deep Pur­ple - 


Choć Cień Obrazu Cytaty: Siedząc na mo­noton­nej li­nii paczę na ten świat kolorowy, krop­le deszczu spływają mi po tym bez­bar­wnym oknie. Tyl­ko myśli mnie dręczą co z tym światem się dzieje. Gdzieś woj­ny, trzęsienia, zabójstwa i leżące mar­twe ciała. Czy Bóg nam na ta­kie życie pozwala? Chciałabym choć raz nie stąpać bo tej cien­kiej linii, gdzie każdy z nas może spaść w prze­ciągu chwili. -melancholyxx


Choć Cień Obrazu Cytaty: Un padre para cien hijos, antes que cien hijos para un padre. -Miguel de Cervantes


un-padre-para-cien-hijos-antes-cien-hijos-para-un-padre