Choć Kobiety Są Aniołami Cytaty

Choć Kobiety Są Aniołami Cytaty: Choć kobiety są aniołami, małżeństwo jest jednak diabłem. -George Gordon Byron


choć-kobiety-są-aniołami-łżeństwo-jest-jednak-diabłem
Choć Kobiety Są Aniołami Cytaty: Kto kocha, widzieć chce choć cień obrazu, choć ślad do lubej wiodący mieszkania, choć rozłożone ręce drogowskazu, choć krzyż, litanii choć nawoływania. -Cyprian Kamil Norwid


kto-kocha-widzieć-chce-choć-cień-obrazu-choć-ślad-do-lubej-wiodący-mieszkania-choć-rozłożone-rę-drogowskazu-choć-krzyż-litanii-choć
Choć Kobiety Są Aniołami Cytaty: Aniołom jest łat­wo być aniołami. Nie jedzą i są bezpłciowi. -Gabriel Laub


aniołom-jest łat­wo-być-aniołami-nie jedzą-i są bezpłciowi
Choć Kobiety Są Aniołami Cytaty: Dobre myśli są aniołami, które się wysyła, by przywabiać oczekiwane. -Zenta Maurina


dobre-myśli-są-aniołami-które-ę-wysyła-by-przywabiać-oczekiwane
Choć Kobiety Są Aniołami Cytaty: Aniołom jest łatwo być aniołami; nie jedzą i są bezpłciowi. -Gabriel Laub


aniołom-jest-łatwo-być-aniołami-nie-jedzą-i-są-bezpłciowi
Choć Kobiety Są Aniołami Cytaty: Największe świnie wymagają zazwyczaj od ludzi, żeby byli aniołami. -Anonim


największe-świnie-wymagają-zazwyczaj-od-ludzi-żeby-byli-aniołami
Choć Kobiety Są Aniołami Cytaty: Tak to już cza­sami jest z aniołami Że mają skrzydła złamane  -samothnick


tak-to już-cza­sami-jest z aniołami-Że-mają-skrzydła-złamane 
Choć Kobiety Są Aniołami Cytaty: Naj­większe świ­nie wy­magają zaz­wyczaj od ludzi, aby by­li aniołami. -Julian Tuwim


naj­większe-świ­nie-wy­magają-zaz­wyczaj-od ludzi-aby by­li-aniołami
Choć Kobiety Są Aniołami Cytaty: Ja­ka właści­wie jest różni­ca między aniel­ski­mi łza­mi, a aniołami z łez?  -Jostein Gaarder


ja­ka-właś­wie-jest róż­ca-między-aniel­ski­mi-łza­mi-a aniołami-z łez 
Choć Kobiety Są Aniołami Cytaty: Są kobiety - kwiaty i kobiety - owoce, są też kobiety - pestki, trudne do rozgryzienia. -Anonim


są-kobiety-kwiaty-i-kobiety-owoce-są-też-kobiety-pestki-trudne-do-rozgryzienia
Choć Kobiety Są Aniołami Cytaty: Przyjmij każdego takim, jakim jest. Każdy ma wady, nawet najlepszy. Jesteśmy tylko ludźmi - nie aniołami. -Casar Flaischeln


przyjmij-każdego-takim-jakim-jest-każdy-wady-nawet-najlepszy-jesteśmy-tylko-ludźmi-nie-aniołami
Choć Kobiety Są Aniołami Cytaty: Od sza­leństwa do miłości , daj choć je­den dzień do ra­dości ,  daj choć chwi­le ,  daj choć mo­ment ,  na­pełnij nadzieją życie me ,  nie opuszczaj , nie zos­taw mnie ... -Rafik


od sza­ństwa-do miłoś-daj-choć-­den-dzień-do ra­doś- -daj-choć-chwi­- -daj-choć-mo­ment- -na­pełnij-nadzieją-życie-me  -nie
Choć Kobiety Są Aniołami Cytaty: Kwiaty są wysłańcami Boga z innego, doskonałego świata. Są aniołami, aby człowiek całkowicie nie zapomniał co oznacza absolutne piękno. -Zenta Maurina


kwiaty-są-wysłańcami-boga-z-innego-doskonałego-świata-są-aniołami-aby-człowiek-całkowicie-nie-zapomniał-co-oznacza-absolutne-piękno
Choć Kobiety Są Aniołami Cytaty: Wszys­cy jes­teśmy aniołami z jed­nym skrzydłem: mo­zemy la­tać tyl­ko wte­dy, gdy obej­miemy dru­giego człowieka. -Bruno Ferrero


wszys­cy-jes­teśmy-aniołami-z jed­nym-skrzydłem-mo­zemy-­ć-tyl­ko-wte­dy-gdy-obej­miemy-dru­giego-człowieka
Choć Kobiety Są Aniołami Cytaty: Sztuka wypełnia całe życie mężczyzny, o miłości mówią, że wypełnia całe życie kobiety, choć tak nie jest. -George Bernard Shaw


sztuka-wypełnia-całe-życie-mężczyzny-o-miłoś-mówią-że-wypełnia-całe-życie-kobiety-choć-tak-nie-jest
Choć Kobiety Są Aniołami Cytaty: Mężczyźni zakochują się patrząc na kobiety. Kobiety, kiedy słuchają mężczyzn. -Zsa Zsa Gabor


mężczyź-zakochują-ę-patrząc-na-kobiety-kobiety-kiedy-słuchają-mężczyzn
Choć Kobiety Są Aniołami Cytaty: Ludzie dzielą się na ludzi i zwierzęta, kobiety na kobiety i gęsi. -Jan Fedorowicz


ludzie-dzielą-ę-na-ludzi-i-zwierzę-kobiety-na-kobiety-i-gę
Choć Kobiety Są Aniołami Cytaty: Muśnięcie sukni kobiety czystej daje radość żywszą niż posiadanie kobiety łatwej. -Jean Jacques Rousseau


muśęcie-sukni-kobiety-czystej-daje-radość-żywszą-ż-posiadanie-kobiety-łatwej